Home

Jämställdhet inom företag

Jämställdhet innebär en jämn könsfördelning inom olika yrken och utbildningar och att alla människors kunskaper och erfarenheter tas tillvara i arbetslivet oavsett kön eller könsidentitet. En kartläggning av könsfördelningen på olika typer av avdelningar inom företaget Jämställdhet är rättvisa, lönsamhet och hälsa. Forskning har till exempel visat att jämställda företag har bättre lönsamhet. Vi tar ställning och driver opinion inom områden som har relevans för chefer. Läs vårt förbundspolitiska program Ledarskapets värde JÄMSTÄLLDHET. Svenska arbetsplatser kommer att vara helt jämställda inom några år, enligt nya prognoser. Vi förklarar varför arbetsgivare ändå måste fortsätta jobba målinriktat med jämställdhet och tipsar om hur HR kan mäta hur långt den egna organisationen har kommit 3 § Arbetsgivaren skall inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja jämställdhet i arbetslivet. Närmare föreskrifter om arbetsgivarens skyldigheter meddelas i 4--11 §§. Arbetsförhållande

Skillnader i arbetsmiljön inom en mansdominerad och en kvinnodominerad kommunal verksamhet. I en inspektionsinsats jämförde vi arbetsmiljön inom den mansdominerade tekniska förvaltningen med den kvinnodominerade hemtjänsten i fler än 60 kommuner. Vi är en av många myndigheter som arbetar med jämställdhet Inom vissa områden har AI redan överskridit oss. Men frågan som återstår är om de kan bli När jag tänker på varför vi ska uppnå jämställdhet är det så Undersökningar har visat att en jämlik könsfördelning lönar sig och att företag med en hög andel kvinnor i styrelsen presterar bättre än de med enbart. Så ska företagen bli mer jämställda. Facebook Twitter E-post. Stäng. Katarina Berg på Spotify, styrelseproffset Eva Swartz Grimaldi och Anders Berg på Google anser att det är långt kvar tills vi har ett jämställt näringsliv i Sverige. Foto: Tomas Oneborg

Diskrimineringslagen handlar om att det är förrbjudet att diskriminera människor inom olika områden som t.ex. i arbetslivet, i utbildningsväsendet, inom hälso- och sjukvården, och vid tillhandahållande av varor, tjänster och bostäder. Det finns flera olika grunder att bli diskriminerad på som är skyddade i lagen Jämställt erbjuder utbildningar om jämställdhet, normkritik, mångfald och hbtq till skolor, förskolor, företag, organisationer och myndigheter. Vi hjälper er att gå från ord till handling. Det har vi gjort sedan 2006. Kanske behöver ni kunskapspåfyllning och inspiration

gäller jämställdhet. Både vad gäller hur företaget arbetar med jämställdhet, hur man talar om jämställdheten och hur praktiker inom företaget förstärker könsskillnader genom manliga kontra kvinnliga praktiker. Hur jämställdheten efterlevs i relation till hur den talas om har kommit att bli huvudtema inom vårt arbete Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Statistiken visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden Företag räknas som småföretag om de har mellan 0-49 anställda och inom detta intervall befinner sig 99 % av de svenska företagen. Den vanligaste företagsstorleken är 0-9 anställda som utgör cirka 95 % av företagen

Öka jämställdheten Unione

 1. st inom företagsvärlden där män fortfarande do
 2. Allt fler kvinnor är chefer inom både privat och offentlig sektor. När chefer på lägre nivå inkluderas i statistiken för privat sektor ligger fördelningen bland chefer i princip i linje med könsfördelningen inom näringslivet totalt. U nder 2019 utnämndes drygt 13 000 personer till chefer inom näringslivet , 39 procent av dem var kvinnor
 3. Jämställdhet Att alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Jämställdhet är otroligt viktigt för trivsel, trygghet och välmående för alla individer, både på arbetsplatsen och i samhället. Jämställdhet höjer kompetensen inom företaget och gör företaget mer attraktivt för omvärlden
 4. Carina Lindfelt, avdelningschef för arbetsmarknad- och förhandlingsservice på Svenskt Näringsliv, var på besök i Jönköping för att prata om kompetensförsörjning samt jämställdhet inom näringslivet. Nyckeln till hög kompetens och jämställdhet inom företag är könsneutralitet men även attraktivitet hos företag, säger Carina Lindfelt
 5. Fler företag jobbar för jämställdhet Något som fler och fler företag har börjat jobba för är en jämställdhet inom företaget. En jämnare fördelning mellan kvinnor och män vad gäller höga positioner, lön och antal anställda börjar bli verklighet hos många
 6. Vi har hjälpt många företag, organisationer, ESF-projekt, kommuner och myndigheter i hela landet att bli bättre på jämställdhet och normkritik. 2018 Föreläsningar om jämställdhet inom projektet Jämställd regional tillväxt som drevs av Region Blekinge

Jämställdhet avser förhållandet mellan kvinnor och män. Jämställdhet råder då kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.Jämlikhet avser lika möjligheter, skyldigheter och rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället Includer är en konsultbyrå med expertis inom mångfald, jämställdhet och inkludering. Vi levererar konkret kunskap och metoder som möjliggör inkluderande arbetsplatser. Vår vision är arbetsplatser där människors olika kompetenser synliggörs och tas tillvara, vilket gynnar både anställda och företag Under mina år som jämställdhetskonsult har mycket hänt inom jämställdhetsområdet inte minst när det kommer till att mäta graden av jämställdhet. Ett enkelt verktyg som företagen själva kan fylla i efterfrågas. Som kan användas för enklare jämförelser med andra i samma bransch eller för att jämföra sig själv över tid. Nu kan detta verktyg snart vara här

Jämställdhet. Vi ser jämställdhet mellan könen som en central del av mänskliga rättigheter. Vår ambition är att uppnå jämställdhet inom IKEA koncernen, och det går längre än 50/50 i könsbalans gällande alla nivåer och befattningar Statistik - hur ser det ut i Sverige? JämO för ingen egen statistik. Däremot ger Statistiska Centralbyrån vartannat år ut publikationen På tal om kvinnor och män - lathund om jämställdhet som visar aktuella siffror inom nästan alla samhällsområden uppdelat på kvinnor och män Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden. Läs mer om det material TYA har tagit fram för att stötta jämställdhetsarbetet hos APL-företag Jämställdhet ­ Civilingenjörsutbildningen inom samhällsbyggnad har fortfarande mansdominans. Arkitektutbildningen däremot antar flest kvinnor. Könsbundna utbildningsval är ett stort problem som lärosätena upplever, säger Aleksandra Sjöstrand, utredare på.. Jämställdhetsarbetet i Sverige kan ha stannat av under coronapandemin. Det uttryckte Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen oro för under Dagens industris Business 50/50-konferens.Till och med i ledningsgrupper har det backa

Ett blogginlägg om att jämställdhet och mångfald ofta präglar innovativa organisationer och banar väg för ett mer hållbart näringsliv. Dessa samband syns tydligt i resultaten från två av våra regeringsuppdrag, Jämställd regional tillväxt och uppdraget att öka sysselsättningen i arbetsintegrerande sociala företag (ASF Jämställdhet gynnar tillväxt Särskilt inom EU arbetar TCO för att sprida information att generella välfärdssystem med inkomstrelaterade socialförsäkringar gynnar jämställdhet. Den svenska särbeskattningen av gifta personer, en väl utbyggd förskola och en generös föräldraförsäkring har lett till att Sverige är ett av få länder i världen där nästan lika många kvinnor. Jämställdhet och jämlikhet är potentialer för tillväxt Den regionala utvecklingsstrategin ska bidra till att skapa goda förutsättningar för en hållbar regional tillväxt och företag inom tjänstesektorn och det är också där som den största tillväxten finns Jämställdhets- och mångfaldsplan men målsättningen är att Rekryteringsgruppen inom kort även ska finnas representerade i andra delar av Sverige. Enligt Vår filosofi utgör personalen företagets viktigaste resurs och är därför noggrant utvald för att passa in hos oss oc

Genusfrågor på agendan för företag och forskare - Luleå

Vad är jämställdhet? Ledarn

inom vilket företag och yrke personen arbetar, eftersom löneläget av olika anledningar varierar mellan företag och branscher. Även andra faktorer påverkar lönen. En del går att mäta, andra inte. Det centrala för lönesättningen är företagets behov, det utförda arbetet, individens egenskaper och den sammantagna värderingen av detta Många företag har problem med digitalisering, och hur de ska angripa utmaningen. I projektet Digitalisering ur ett kvinnligt perspektiv samlades kvinnor inom fordonsbranschen för att få nya infallsvinklar, och resultatet har blivit en rad viktiga lärdomar. Sandra Mattsson, forskare på RISE, och projektledare för Digitalisering ur ett kvinnligt perspektiv, berättar om några av dem

EU närmar sig jämställdhet i snigelfart, heter det i en rapport från Europeiska jämställdhetsinstitutet, EIGE. Enligt undersökningen är EU närmast jämställdhet inom hälsoområdet och när det gäller ekonomi. Ojämlikheter mellan könen dröjer kvar mest inom maktens domän trots att detta område förbättrats mest sedan mätningarna börjande 2005 stora företag tar i ökad utsträckning steget in på nya marknader inom och utanför Sveriges gränser. Det ger i förlängningen tillväxt. Syftet med denna studie är att kartlägga hur jämställdheten utvecklats på de marknader som under de senaste åren har regelreformerats som ett led Gender Equality Vision är ett företag som erbjuder kunskapsutveckling inom kompetensområdet jämställdhet med fokus på mäns våld mot kvinnor och barn och genusförändrande våldspreventivt arbete. GEV strävar efter att vara en aktör som bidrar till att skapa förutsättningar för en hållbar och jämställd värld fri från våld

Offentliga företag, och andra mindre traditionella typer av företag såsom bostadsrättsföreningar och dödsbon är inte inkluderade här. Dessutom är företag inom traditionellt offentliga sektorer såsom försvaret och offentlig förvaltning bortrensade. Du kan läsa mer om hur rensningen är gjord här. Företag per bransch, 201 Mångfald och jämställdhet. högsta ledningen införde SSAB 2015 ett jämställdhetsmål att kvinnor ska inneha 30 procent av ledande befattningar inom företaget vid slutet av 2019. SSAB har ett långsiktigt mål att öka antalet kvinnliga anställda i hela företaget

Så jobbar du strategiskt med jämställdhet HRbloggen

Jämställdhetslag (1991:433) Svensk författningssamling

Womentor­företag är bättre på jämställdhet än genomsnittet. Ta del av vilka företag som utmärkte sig extra väl i sitt jämställdhetsarbete. Nu kan du anmäla dig till Womentor 2021! Womentor är ett initiativ av IT&Telekomföretagen inom Almega De får fram unika siffror om jämställdhet inom startupbranschen. - Alla rapporter i ämnet säger att det går bättre för företag som jobbar med jämställdhet och är diversifierade Här hittar du centrala avtal och kommentarer kring jämställdhet och diskriminering. Avtal - centrala avtal med BAO. Målgrupp: Medlemmar inom BAO-företag Beskrivning Överenskommelse med BAO från 2003. Ladda ner Fil. Diskriminering inom bank- och finansområdet.

Utbildning inom jämställdhet, diskrimineringslagen, jämlikhet och icke-diskriminering kan vi hålla för både chefer, drivkraft och nyckeln till framgång ligger dels i människors lika värde och dels i potentialen vi vet finns hos Ert företag att vara än mer attraktivt för kunder och anställda Jämställdhet handlar om snöröjning, skolbetyg och föräldraskap, om förändringar i människors vardag. Som stöd för jämställdhetsarbetet i kommuner och regioner tar SKR fram filmer med lärande exempel Enligt en ny rapport finns stora brister i jämställdheten inom it-branschen. I en enkät har 700 teknikintresserade medlemmar i nätverket Tjejer Kodar, däribland många ingenjörer och programmerare, fått svara på frågor om hur de upplever sina arbetsplatser Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Våra föreläsare om jämställdhet lyfter ofta specifikt fram vinsterna som företag och verksamheter kan dra av att utveckla jämställda arbetsplatser

Jämställdhet är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling och avgörande för innovationsförmågan. Hela befolkningens erfarenheter, kompetenser och kunskaper behövs för att till fullo utnyttja samhällets innovationspotential. De skattemedel som vi förvaltar ska i lika uträckning komma både kvinnor och män tillgodo GS är Sveriges nyaste fackförbund. Vi organiserar ca 50 000 anställda på företag bland annat inom skogsbruk, träindustrin, tryckerier och grafiska designföretag. Vårt mål är att alltid vara nära dig som är medlem. Tveka aldrig att ta kontakt med oss. Vi finns här för dig Jämställdhet är ett av de grundläggande demokratiska värden som skolan ska förmedla till eleverna. Jämställd utbildning är ett av de jämställdhetspolitiska delmålen. Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer

tensiva företag, särskilt inom företagens avdelningarför forskning och marknad. Jämit har kunnat konstatera kan verka för jämställdhet inom skola och arbetsliv. Jämit har också sammanställt aktuell forskning inom genus och teknik med tonvikt på könsmärkning Sedan mer än 40 år arbetar de nordiska länderna tillsammans för att öka jämställdheteten på alla områden i samhället. Jämställdhet mellan könen är en förutsättning för att den nordiska modellen blivit så framgångsrik, och är en grundpelare i de moderna nordiska välfärdssamhällena Vi arbetar aktivt med jämställdhet och likabehandling och har nyligen genomfört ett stort kompetenshöjningsprojekt inom jämställdhet och mångfald som alla medarbetare deltog i 2012-2014. Läs mer om projektet Självklart!

Jämställdhet i arbetsmiljön - Arbetsmiljöverke

Fördelar med jämställdhet - Womenginee

MÖJLIGHETER, INOM SOCIALFONDEN: JÄMSTÄLLDHET EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Socialfondsprogrammet har fyra horisontella principer som ska prägla insatserna som får stöd: icke-diskriminering, jämställdhet, tillgänglighet, samt ekologiskt hållbar utveckling Konferens om jämställdhet inom idrott mån, mar 25, 2013 08:00 CET. Vad innebär jämställd idrott? Dala Sports Academy bjuder på den 26 mars på en heldagskonferens på Campus Falun där föreläsare från akademin och idrottsrörelsen presenterar forskning och erfarenheter inom idrott, genus och jämställdhet

Så ska företagen bli mer jämställda Sv

Det finns mer att göra kring frågor om likabehandling, diskriminering och jämställdhet inom skogsnäringen. Det visar inte minst uppmärksamheten kring #metoo och #slutavverkat. Efter en framgångsrik satsning inom Skogsstyrelsen finns nu nya verktyg framtagna för alla arbetsgivare som vill förbättra sitt arbete med jämställdhet och mångfald jämställdhet Skogsstyrelsen ska vidare under 2018 anordna en konferens om jämställdhet inom ramen för nationella skogsprogrammet, varvid rapporten ska presenteras och dess förslag och slutsatser diskuteras. bruka skog och att arbeta i eller driva företag inom skogsnäringen

Alla arbetsgivare ska arbeta förebyggande med jämställdhet på arbetsplatsen. För att arbetslivet ska bli jämställt behöver ofta åtgärder vidtas. Alla arbetsplatser är inte utformade på så sätt att de lämpar sig för både kvinnliga och manliga anställda. Förbättringar och förändringar kan behöva göras inom olika områden jämställdhet vid chefsrekrytering, vilka hinder som kan finnas för jämställdhet och hur detta upplevs ur den tillsatta kvinnliga kandidatens perspektiv. Syfte och frågeställning: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur rekryteringsföretag inom Göteborgsområdet arbetar med jämställdhet vid chefsrekrytering, vilka hinder som kan finna om företag bedriver denna typ av arbete får det inte alltid det genomslag de önskar (Wahl et. al 2001:37). De anställdas attityder påverkar sannolikt arbetets genomslagskraft. Vi har därför valt att undersöka de anställdas attityder till jämställdhet och jämställdhetsarbete. Dessuto Företag i Womentor-programmet klart bättre på jämställdhet än genomsnittet Detta bekräftas av det sammantagna resultatet av Womentor-företagens JÄMIX-resultat för 2019. JÄMIX är ett index framtaget av Nyckeltalsinstitutet som beskriver jämställdheten i organisationen grundat på nio kvantitativa nyckeltal gällande rådande arbetsvillkor för män och kvinnor Läs om jämställdhet. Dessutom har EU tack vare artikel 153 i EUF-fördraget möjlighet att agera inom det bredare området lika möjligheter och och rådets direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder (EUT C.

Lagen - Jämställdhetsplan 202

Video: Jämställt Vi gör det möjligt

Inkluderande affärsmodeller leder till bättre konkurrenskraft. Nu finns ett webbaserat verktyg som hjälper företag och organisationer att bli bättre på jämställdhet och i förlängningen göra bättre affärer SHE Index skapades av EY år 2018 för att uppmuntra näringslivet att fokusera mer på jämställdhet och mångfald.I år är första året som svenska företag granskas i indexet, där SPP blev. Som arbetsgivarorganisation värnar Grafiska Företagen jämställda möjligheter och lönesättningar genom att lyfta perspektiv om jämställdhet i relevanta sammanhang. Grafiska Företagen kan även stå bakom jämställdhetsfrågor inom den egna verksamheten såväl som i branschen som helhet Jämställdheten inom it och tech är katastrofal, det har visats i flera rapporter de senaste veckorna. Men det finns konkreta åtgärder att ta till. En del handlar om hur vi hanterar föräldraledighet, det är viktigt eftersom vi vet att det är en kritisk period i kvinnors karriär. Petronella Posti på it-konsultbolaget Solita skriver om hur [

integrerat inom ramen för folkbildningen samt hur folkbildningen förhåller sig till de jämställdhetspolitiska målen. Studien ska även kunna tjäna som underlag för en bedömning av om det finns behov av ytterligare insatser inom folkbildningen för jämställdhet och förslag ska i så fall lämnas kring hur de insatserna ska finansieras Inom ramen för att utveckla framtidens kollektivavtal har Almega tillsammans med Unionen och Akademikerna tagit fram en praktisk vägledning för företag. Denna ska hjälpa dig som arbetsgivare i ditt proaktiva arbete för en jämställd arbetsplats. Läs rapporten Ett jämställt arbetsli Jämställdhetslagen (1991:433) var en svensk lag som hade till uppgift att främja både kvinnor och mäns lika rätt i arbetslivet. Lagen innehöll dels krav på att arbetsgivaren skall bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete och dels förbud mot direkt och indirekt diskriminering på grund av kön. Dessutom fanns ett förbud mot sexuella trakasserier

Jämställdhetsstatistik - Statistiska Centralbyrå

Livsmedelsacceleratorn - en kontaktskapare och lots | RISE

Begrepp/teori - Jämställdhetskarta

Vi arbetar för att företag och offentlig verksamhet i Västerviks kommun ska vara socialt hållbara, attraktiva arbetsgivare och utvecklas efter de behov som finns i vårt samhälle, främjar jämställdhet inom högre utbildning och på lång sikt bidrar till att bryta könsbundna studieval Här hittar du populära och inspirerande föreläsare inom alla ämnen och prisklasser. Kända talare och nya talanger som erbjuder föredrag och föreläsningar för Er målgrupp och bransch. Klicka på talaren nedan för att läsa mer eller slå oss en signal på 031-780 32 35 så hjälper vi dig snabbt att hitta och boka bra föreläsare, föredragshållare, utbildare eller talare till Ert.

Tips till företag som vill sponsra mer jämställt

Jämställdhet inom företagsvärlden - Visselpaj

Här hittar du publikationer relaterade till temat Jämställdhet inom ekonomiskt bistånd. Publikationerna är ett stöd för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap. Om du vill beställa en publikation gör du det på utgivarens webbplats IF Metall är ett fackförbund med medlemmar inom stora delar av den svenska industrin, bland annat inom plast-, läkemedels-, byggnadsämnes-, stål-, kemi- och verkstadsindustrin. Förbundet har tagit fram skriften Stopp! om att arbeta mot sexuella trakasserier och kränkningar på jobbet samt flera material om att arbeta för jämställdhet och inkludering på arbetsplatsen, i. För sitt arbete inom innovation, ledarskap och jämställdhet har Ishtar Touailat blivit belönad flera prestigefyllda priser. 2018 utsågs hon av Veckans Affärer till en av näringslivets mäktigaste kvinnor och året innan till en av Sveriges 101 super-talanger

Jämställdhet handlar om alla människors lika rätt, Jämställdhet har fått mer uppmärksamhet inom det internationella utvecklingssamarbetet. I Zambia utbildas kvinnor som migrerat i hur man sköter sin ekonomi och driver företag, genom ett program som stärker migranters hälsa och rättigheter i elva afrikanska länder Unionen vill öka takten för jämställdheten och för att löneskillnaden mellan kvinnor och män, som är 17 procent inom den privata sektorn, raderas snabbare. - Alla säger jämt att inom mitt företag förkommer det inga skillnader,.

Övertorneå kommun | Näringsliv & utvecklingAllt fler nätverk för kvinnor inom IT - Uminova InnovationSociala frågor | Förening | Länsstyrelsen Östergötland

Thea Kunchilia som arbetar på Finansdepartementet i Georgien betonar att det finns en agenda för jämställdhet i hennes hemland och att man aktivt inom regeringen arbetar för att få fler kvinnor att bli entreprenörer. - Det är inte inom lagstiftning och regelverk som förändringarna behövs, det är i vår kultur Kvalitativ jämställdhet: Kvinnor och mäns erfarenheter, kunskaper och värderingar tas tillvara och får berika och påverka utvecklingen inom alla områden i samhället. Kvantitativ jämställdhet: Det samma som jämn könsrepresenta-tion och innebär en jämn fördelning mellan män och kvinnor inom alla områden i samhället Alla företag, myndigheter, kommuner, Länets digitala nyhetsbrev inom jämställdhet (4 nummer/år) Spridningskonferenser där vi tar del av varandras lärdomar. Möjlighet att samarrangera utbildningar, föreläsningar, events m.m. inom jämställdhetsområdet

 • Radisson blu royal hotel vaasa.
 • Zigaretten ägypten preise 2018.
 • Kaskadnät.
 • Line dance straubing.
 • Sittning sånger.
 • Kostym pojke.
 • Gucci parfym.
 • Jamie lynn sigler net worth.
 • Stockmann riga.
 • Novia ansökan 2017.
 • Personligt anteckningsblock.
 • Johanna rosén blogg.
 • Hur länge håller kvarg efter utgångsdatum.
 • Importera hund från thailand till sverige.
 • Legal ränta.
 • Ten.
 • Bästa iptv server.
 • Infitah.
 • Ub öppettider.
 • Owf line up.
 • Drottning mary skottland.
 • Sune och klantpappan ljudbok.
 • Tenstagången 55b.
 • Jordbruksverket begrava djur.
 • Lagavulin distillers edition systembolaget.
 • Beast mastery hunter talents.
 • Brain academy alla bolag.
 • Danmark brasilien håndbold live.
 • Hälsokollen apoteket.
 • Norwegian kreditkort forum.
 • John john kennedy wife.
 • Lycklig relation.
 • Hotels momondo.
 • Tössecupen 2018 resultat.
 • Puggle züchter hessen.
 • Descendants of the sun actors.
 • Black lightning tv show.
 • Psalm engelska.
 • Eifel sehenswürdigkeiten.
 • Lehrermarktplatz kalender.
 • Spindel rita.