Home

Får grannen gräva på min tomt

Får grannens träd skugga min tomt? - Villaägarn

En granne som störs av katter får freda sin tomt och sina ägodelar på lämpligt sätt, till exempel genom att lägga citronsyra i sandlådan eller spruta vatten på katterna. Grävarbeten Vill du gräva eller göra något liknande arbete på tomten ska du vidta varje skyddsåtgärd som kan anses nödvändig för att förebygga skada på angränsande mark Grannen har byggt staket på min tomt, hur agera? Medlemmen Bjornsson har ett staket i tomtgräns. Foto: Begär att få titta på förrättningskartan, som är kartan från när fastigheten bildades. Där står exakt var tomtgränsen går. Där finns mått och markering, förklarar Emil Karlsson. Sida 4 av 9 Får grannen gräva på min mark? Hej Våran granne har kulverterat ett dike utan vårat medgivande som vi är delägare till. Han är själv inte delägare men gränsar till diket. Han har gjort det i syfte att förbättra för sig själv. Vad är rätt och fel och vad är nästa steg om man inte kommer överens

Offerterna som Danells tagit in från två håll visar att 115 000 kronor är den lägsta summan som krävs för att gräva upp plats tomten. Får grannen min tomt ? - Ja, det. Enligt min bedömning bör kommunikation ske över tomtgränsen. Äpplena utgör olägenhet för er båda och ni bör kunna diskutera fram en lösning på problemet tillsammans. Att din granne kastar tillbaka äpplena på er tomt ska inte ses som en lösning enligt min mening. Hoppas du fått svar på din fråga! Linnéa Carnro År 2012 köpte vi en lantegendom. Under tidens gång har det uppkommit att det under förra ägaren styckades av en tomt där nuvarande granne byggt permanentboende. Grannen hade då (råkat) bygga ett uthus på min mark, det vill säga halva uthuset står på min mark. Det går alltså en rak linje från gränsrör till gränsrör genom uthuset Undvik avgrävningar på din egen tomt. Ledningskollen är en tjänst som gör grävarbeten enklare och snabbare för alla inblandade. Du som ska gräva på den egna tomten eller fastigheten kan använda Ledningskollen för att snabbt och enkelt få besked om var ledningar och kablar är nergrävda Granne använder min fastighet. Hej Ligger den på din tomt ska du ha rätt att ta bort vägbommen. av dina personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt intresse av att hantera ditt konto på vår jobbportal och att du får information om aktuella tjänster

Läs mer: 7 frågar om grannar Vem har rätt att vara på min tomt? Hej. Jag undrar i vilken utsträckning jag får hindra/avvisa objudna gäster från min villatomt? Gör en inkräktare sig skyldig till brott (möjlighet att tillkalla polis) eller saknar jag laglig rätt att värna min egendom Får man kasta över löv på grannens tomt? 2019-04-26 i FASTIGHETSRÄTT. FRÅGA Vi har en stor tomt med många lövträd. Endel av löven blåser in på grannens tomt. Grannen krattar då upp löven och slänger tillbaka dem på vår tomt. Har grannen rätt att slänga tillbaka löv som kommer från våra träd Detta förstör möjligheterna för oss att stycka av tomten och bygga så som vi har tänkt. Vi vill att grannen istället gräver ned sin pumpstation på sin egen tomt, som är fullt möjlig. Hur går vi vidare, och hur ser möjligheterna ut att få vår vilja igenom om grannen vägrar självmant. Vi är inte intresserade av servitut Hon frågade arrendatorn om tillåtelse och fick den, bara det att varken hon eller arrendatorn hade full koll på exakt var gränsen gick. Ett av träden stod på grannens tomt och de andra stod bara delvis på Gerds. Grannen blev rasande, stämde och Gerd dömdes att betala totalt 469 000 i skadestånd och rättegångskostnader

Hade min granne sett till att vi blivit av med strömmen för att han inte kan hålla sig på sin tomt så hade jag krävt ersättning! Om grannen genom oaktsamhet orsakar strömavbrott som gör att köttet i frysen förstörs har ni goda möjligheter att få ersättning för det Grannens hund får inte springa runt på din tomt, uträtta sina behov hos dig eller skälla under nätterna. Katterna får du däremot tåla, enligt prövning i Miljödomstolen. Grannen får inte elda sopor eller miljöfarliga saker, som tryckimpregnerat virke på tomten, och inte elda något alls när eldningsförbud råder Gerd Tellstig, 68, fällde tre träd på gränsen mellan hennes tomt och grannens. Nu har hon dömts att betala nästan en halv miljon kronor. - Ett och trekvarts träd har förstört hela mitt. Många känner inte till vad man får och inte får göra när grannens växtlighet upplevs som störande på ett eller annat sätt. För det första är det viktigt att gå och tala med sin granne. Att kommunicera med varandra och komma fram till något samförstånd och att ta och ge hindrar många grannfejder från att överhuvudtaget uppstå Vet du att ett gränsmärke kommer att skadas, så kan du få hjälp att säkerställa dess läge, genom att få det inmätt. Om du av misstag råkar förstöra en markering - fylla massor över den, gräva eller plöja bort den - så får du inte på egen hand sätta tillbaka den där du tror att den stod

ett företag håller på att gräva in fiber, jag tackade nej till det med några grannar tackade ja. Igår såg jag att de har grävt på min tomt. Är det okej att de gräver på min tomt? Jag har inte gett några tillåtelser. Jag bor i ett glesbyggd område i skogen men de behöver inte gräva på min mark för att nå grannarna Kenny Fransson fick sin tomt på norra Öland söndergrävd av bredbandsföretaget IP Only. Han hade inte beställt någon fiberanslutning eller givit någon tillstånd att gräva på tomten. Nu. Vägrar denne, får man göra det själv på egen bekostnad. I händelse av en framtida rättslig tvist bör man ha bevis på att man meddelat ägaren och gett denne möjlighet att utföra ingreppet. Några sätt att göra detta är att skicka ett rekommenderat brev eller spela in ett samtal med grannen där uppmaningen tydligt framgår Annars får ni prata med grannen och förklara att ni inte vill ha hunden på er tomt. men det är ju ändå inte min uppgift att skaffa staket om deras hund är lös jämt och går över på vår tomt, prata med dom har jag ju gjor

Under denna tid utnyttjade grannen tomten som sin extraträdgård (utan tillstånd) och planterade mycket buskar (mest vinbär). Nu när bären börjat mogna har barnen börjat plocka på buskarna på vår tomt. Då hade grannen kommit ut fly förbannad och sagt till dem att det är hans buskar och att de inte får plocka Växer trädet över på deras trädgård har dom rätt att ta bort det som stör. Men inte döda trädet. Men löven får dom snällt ta hand om själva. Tänk i ett villaområde med många tomter kant i kant. Då skulle man ju få kratta lite här o där om alla skulle ta ansvar för sina löv. :) Nä, grannarna vill bara få lite extra hjälp Skyddade personer kan ej se sitt innehav i Min Fastighet. Skyddade personer är bortplockade i den tjänst som Min Fastighet använder för att få fram vilka fastigheter en person äger, baserat på personnummer, just för att de är skyddade Brevlådorna på bilden är inte kopplade till den aktuella domen Foto: TT Gick över grannes tomt - döms till böter Uppdaterad 11 april 2018 Publicerad 9 april 201 Grannarna är nöjda - inget bajs hos dem och vi är nöjda för vi behöver inte vara oroliga för varken grannar eller att vår katt skadas/springer bort/blir inlåst av misstag i någons garage m.m. Så vi önskar att fler tar med sig sin katt ut på promenad i sele, att den självklart är kastrerad (om du ändå inte ska ha några kullar från din katt) samt id-märkt/chippad

Får grannen skotta in snö på vår tomt? Borde inte grannen först fråga om lov? micke. micke. jan 12 2013 #23. varför har han den inte på sin tomt, huset har väl en baksida säkert en gavel eller två, orkar han inte flytta snön till en ledig yta på sin egen tomt. Sammanfattningsvis är min bedömning att du har rätt att neka din granne tillträde till din tomt. Mitt tips är emellertid att du och din granne istället försöker komma överens om en lösning, för att förhindra osämja både nu och i framtiden. Hoppas att du har fått svar på din fråga Du kan inte förbjuda någon att röka på balkongen! Jag får inte låna grannens bilplats trots att den står tom! Mina grannar har ljud, får man det? Det springer så många karlar hos min granne

Gränser och grannar - Fastighet - Lawlin

Jag har verkligen tröttnat på grannens höga träd som skuggar min altan och har grenar som hänger in på min tomt. Men får jag fälla det? LÖSNING: Det korta svaret är nej! Du har ingen rätt att vare sig fälla eller beskära grannens träd och växter Byggnadsnämnden får besluta att det ska planteras på tomten och att befintlig växtlighet på tomten ska bevaras, om det behövs för att uppfylla kraven i första stycket. Vad gäller krav på skötsel av tomter för att begränsa risken för olyckor så har det vad Boverket känner till inte inneburit några större tillämpningsproblem för byggnadsnämnderna, när det gäller växtlighet Grannens skjul står på min tomt, hur får jag bort det? Min granne har ett anskrämligt skjul som delvis (ca 2 meter in) står på vår tomt, tar utsikt, vy och sänker värdet på min fastighet. Skjulet har stått där i över tio år så Statsbyggnadskontoret kan inte göra något p g a preskription, trots att det är ett olovligt bygge Tvättstugan. Sopsortering. Rökning på balkongen. Det här gäller I villan: Buskar som växer in på din tomt från grannens tomt får klippas, men erbjud grannen att ta hand om problemet. Vägrar denne, får man göra det själv egen bekostnad. I händelse av en framtida rättslig tvist bör man ha bevis att man meddelat ägaren och gett denne möjlighet att utföra ingreppet. Några sätt att göra detta är att skicka ett rekommenderat brev eller spela in ett samtal med grannen där uppmaningen tydligt framgår

Får grannen såga ner träd på min tomt? Hejsan! Min systers granne har på hennes tomt sågat ned ett träd som har stått på tomten i snart 50 år. Grannen har även transporterat bort trädet från trädgården för att använda som ved i sin braskamin Men min fråga är hur djupt i marken vi får gräva på våran mark? Det behövs inget bygglov för att bygga en bunker. Det krävs marklov om du ändrar markens höjd med mer än 50 cm (höjden kan variera i olika kommuner och beroende på om det är detaljplanerat område eller ej)

Regler för tomt, tomtgränser och bygglov > Byggmentor

 1. De började idag att gräva och helt plötsligt dök det upp en svärson till dem som bygger och föräldrar och svärföräldrar och de tycker absolut att vi ska se till att de flyttar den kommande friggeboden in på sin tomt med marginalen då på 4,5 Det ska ni som granne isf skriva på. De får definitivt inte bygga på.
 2. gård på landet. 375 m av sträckan sammanfaller med kommande? fiberdragningar i området
 3. Hej! Bor i villa med skafttomt, infarten är ca 25 m lång. Över infarten växer 1 st stor tall och 1 st stor björk (fullvuxna, gamla träd). Båda träden är grannens och placerade på dennes tomt, men de växer snett så stora delar av trädens kronor hänger över vår infart och skräpar ner ordentligt, framförallt med kraftig fågelspillning, kottar, barr och löv
 4. Uppställningen får bara göras på en tomt där det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Finns det inget bostadshus får man alltså inte ställa upp båt, husvagn eller husbil utan bygglov. Det finns inga krav på att bostadshuset måste ha en viss storlek för att det ska räknas som ett en-eller tvåbostadshus
 5. gård mellan augusti och februari, och däremellan kan det smälla av andra anledningar - men alla har någon gång fått ett par harar eller någon gås - och då urtagna och plockade/flådda, så för mig är det bara att panga på så mycket jag vill

vi funderade på bredband men för att få det var vi tvugna att gräva över grannens tomt, nu slapp vi det eftersom de kunde erbjuda fjärrvärme också och gick gatvägen. men du får INTE gräva på annans tomt utan att fråga om lov! Skrivet av Orcid: Tycker det låter som: om de borde ha frågat er om lov för att få använda er tomt Om du och din granne har olika uppfattning om trädet är ruttet eller inte står ord mot ord och då kan det vara svårt att komma vidare i frågan. - Det är ganska vanligt att ord står mot ord och om varken grannen eller dennes försäkringsbolag tycker att grannen är vållande kommer du inte att få någon ersättning för dina kostnader Jag undrar om min granne kan ansöka om att ta ner mina träd då dessa skuggar deras Träden står som sagt på min tomt och jag har inga planer på att fälla dessa. Det är du som bestämmer över dina träd på din fastighet men kvistar och grenar som går över på grannfastigheten får grannen ta ner om inte ni kommit överens mar, men min granne vägrar mig tillträ-de till hans tomt. Staketet står precis på tomtgränsen men på min fastighet. Kan jag få rätt att gå in på grannens tomt för att måla om mitt staket? Hälsningar, Gunilla Hej, Tack för din fråga angående tillträde till grannens tomt för målning av ditt staket Detta beror på storleken på gräsmattan och inställd drifttid för klipparen. Om du använder Husqvarna Automower® 6 månader om året på en 800 m² stor yta, kommer batteriet att hålla 2-4 säsonger. För att spara på batteriet bör du ställa in timern efter gräsmattans storlek

Lag och rätt mellan grannar - Villaägarn

 1. Well, om grannen har fiber 50 meter bort så är det inte så mycket som krävs, de kan ju gräva själva om de får tillstånden klara så får de ner kostnaden. Så kostnaden för de sista 50 meterna kan säkerligen inte vara allt för höga
 2. Att ha grannar på andra sidan väggen eller precis bredvid tomten och sedan börja borra eller klockan fem-sex på morgonen kan kanske vara okej en gång, men knappast flera gånger i veckan under en längre period. Bor du i en bostadsrättsförening kan föreningen ha egna regler för när oväsen får förekomma, hör med din förening om detta
 3. förbindelsepunkt på andra sidan tomten, men fick inte välja det. Varför? Varför gräver inte Eskilstuna Energi och Miljö ledningarna fram till huset? Vem kan jag anlita för att bygga VA-systemet på

Det var min svärmor som berättade om en av deras grannar som gjorde så när dom tröttnade på sina grannars stökiga tomt. min svärmor var nämnligen orolig för vad våra grannar ska tycka nu när vi ställt upp en pool (3,6 meter bred och 90 cm hög) på tomtens baksida och snart kommer ge dottern en studsmatta i ungefär samma storlek som kommer stå på framsidan Så fungerar Ledningskollen för den som ska gräva på egen tomt. Ledningskollen kan hjälpa till med flera saker, men det absolut vanligaste för den som ska gräva på egen tomt eller mark är att man vill veta var det finns ledningar nergrävda. Då ska du göra ett ledningsanvisningsärende de får inte ställa sig på din tomt. Dock så gör vi så för våra grannar och de för oss. Är inget gnäll om ett företag någon gång då och då måste parkera en bil här. Hade en lastbil på gården i en vecka för ett tag sedan, lite i vägen men vad gör man inte för att ha god relation till sina granna Hur nära min tomtgräns får mina nya grannar sätta upp en pool ovan jord? Det står ett vitt metallstativ c:a 3-4m x 1m bredvid där det nu gräves bort gräsmatta och fylls på med jord. Vi har hälsat och pratat lite men inget om bygget. Jag vill inte förekomma dem och ifrågasätta någotförrän jag vet vad som gäller. Tänker mest på ev väsen från reningspump el dylikt eftersom. Tänk på att du vid lutande sluttningar och sutteräng med grannar som ligger nedanför kan få en påverkan på vattenflödet som gör att du Detta ger en kubikmeter vatten på så kort tid som 2,5 till 3 minuter för en tomt på c.a 500 Snett nedanför min tomt ligger grannens tomt, ca 7-8 meter nedanför. De har själva problem

Tomtgränser, staket och grannar - Byggahus

 1. tomt, i närheten av
 2. Du får utan bygglov måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial. Men du får inte ändra byggnadens eller områdets karaktär mycket för då krävs bygglov. Byggnadsnämnden kan svara på om det du vill göra kräver bygglov. När du inte behöver bygglov men måste göra anmälan Attefallshu
 3. Björn » Kan jag gräva själv på tomten: Handgräver entreprenören? Min granne har besvärlig tomt där en 1 m bred ligust.. Roger Erixon » Var går stamfibern: Tack Ingegärd ! Dina och många andras ord värmer gott. Det är såklart som du säg.

Juridiktillalla.se - Fråga - Får grannen gräva på min mark

Grannen har godkänt att de får gräva en sträcka på cirka 2km genom hans diken, men ej de sista 200 metrarna (vi är sista huset) så det innebär att alla grannar får fiber utan vi. Rapportera Rediger Grannen som överklagade fick viss rätt. Folk ska skita i hur det ser ut på min tomt Gå till toppen. Följ oss. Nyhetstips. Bästa nyhetstips eller nyhetsbild vinner 2 000 kronor Det får alltså uppföras även på prickmark. Däremot får det inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, om inte grannen skriftligen medgivit det. Det går inte att få medgivande för placering närmare än 4,5 meter från allmän plats (som parkmark eller gatumark) inom detaljplanerat område Därför föreslår vi att du drar kabeln i ett plaströr eller i en slang. Lägg ut ett rött markeringsband i marken ovanför kabeln så grävaren som eventuellt vill gräva på din tomt hinner se kabeln innan grävaren faktiskt når ner till kabeln. Använd inte gula band då de används för el. Vilket djup ska fiber ligga på i marke (Gäller småhus, tomter och bostadsrätter). Det är en bra hjälp för både köpare och säljare för att skapa sig mer kunskap om hur marknaden ser ut i ett visst område. Slutpriser kan man använda även om man inte just nu ska köpa eller sälja bostad utan bara är nyfiken på vilket pris grannen fick betala för sin bostad

Bredbandsföretaget IP Only får nu kritik för hur de grävt ner fiberkabeln i byn Glabo på norra Öland. Kenny Fransson är en av fastighetsägarna där, han har fått se sin tomt uppgrävd. Behöver jag marklov för att gräva eller fylla upp så jag ändrar nivån på min tomt? Ja, om du ändrar marknivån mer än cirka 0,5 meter behöver du ett marklov. Utanför planlagt område krävs inte marklov om inte områdesbestämmelser med utökad lovplikt gäller Extremt stark belysning som innebär stora störningar för grannar kan också vara sådant som man kan klaga på hos kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Stor myrstack Jag trodde i det längsta att vi skulle kunna samsas, myrorna och jag. Nu är myrstacken över en meter hög, och går ut över min väg så jag har fått kröka vägen Vi hjälper dig när du ska köpa ny bostad. Hos oss finns Sveriges största utbud av lägenheter, villor, hus, och fritidshus till salu. För att du ska kunna ta rätt beslut på bostadsmarknaden På vilket djup måste jag gräva på min tomt när jag lägger fibernätkabeln? att jordfelsbrytaren inte löst ut och se efter om det lyser hos grannarna. Där får du en översyn på fakturanummer, belopp, förfallodatum och vilken adress fakturan avser

Jennys granne kapade häcken Aftonblade

 1. granne har tydligen fel på sitt telenät och den kabeln går under marken genom
 2. Sommaren betyder ofta en tätare kontakt med grannarna och frågor om vad man får och inte får Min sida Finns på Min sida plocka grannens fallfrukt som fallit på din tomt. Du får inte
 3. granne får bygga så mycket på sin tomt utan att först tillfråga mig? Han har både byggt ut huset, byggt ett plank och en friggebod. Bli medlem eller logga in för att se svaret på frågan. Bli medlem Logga in Kakor. På.

I alla fall jag har nu vid 5st tillfällen fåt gå ut och borta borst en massa löv ifrån deras träd som ligger inne på min tomt. Grenarna från det trädet växer gott och väl in 1,5 meter in på min tomt. Jag har inget sagt nu i snart 1 månad, staket däremot får byggas i tomtgräns. Grannen var jättenöjd när vi följde reglerna Min farfar byggde huset där jag bor runt 1955, sedan dess har de dykt upp fler hus i backen, bland annat min granne. Så återigen föregående stycke med anläggande av träd nära annans tomt är inte applicerbart på grannen i fråga, utan de har bara valt att inte ta ner träd som stog där när de köpte huset Att det droppar vatten ner på din uteplats får du sannolikt tåla, men att det regnar jord är inte acceptabelt enligt min mening. En bostadsrättshavare ska göra allt som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick i och omkring sin lägenhet, och att hälla lerigt vatten ner till sina grannar uppfyller inte detta Du får också utan bygglov bygga ett skärmtak på mindre än 15 m2, men tänk på att inglasning av en takbeklädd altan räknas som tillbyggnad. Grannen måste ge sitt medgivande. Oavsett om det gäller en friggebod, ett plank eller en altan så får man inte utan grannens medgivande bygga något närmare tomtgränsen än 4,5 meter Kanske använder grannarna en stig som går över din tomt av gammal hävd, Ett avtalsservitut är en överenskommelse mellan två fastighetsägare om hur grannen får nyttja den andres fastighet. När du klickat på skicka kommer du få ett mail med frågor du kan förbereda inför samtalet. Ditt namn * Telefonnummer

Får granne kasta över äpplen på min tomt? - Fastighet

Planerar du att gräva din tomt eller någon annanstans där det kan finnas ledningar bör du alltid ta reda var våra el-, fjärrvärme- och fiberledningar är placerade innan du sätter igång. Allt för att minska risken att skada någon ledning. För att få ledningarna utsatta i tid beställer du ledningsanvisning fem arbetsdagar innan [ Hej. Min granne har en 3 meter hög Tuja-häck planterad cirka 30 cm. in på sin tomt vid vår tomtgräns. Den växer över på vår tomt och är nu inne cirka 30 cm. Tidigare år har han alltid frågat om jag kan klippa på min sida, men jag har alltid sagt nej eftersom den är hans, varpå han blivit tvungen att gå in på vår tomt och klippa eftersom häcken sitter så nära gränsen Hur kommer ni att gräva på min tomt? Fibern behöver ta sig fram genom din tomt fram till ditt hus. Det kan ta ca 1-2 veckor och du kommer att få ett me... Mån, 24 feb., 2020 at 4:20 PM. Hur får jag trådlöst internet i mitt hus Att installera minireningsverk på tomten är en populär lösning för att kunna ha eget enskilt avlopp utan att tumma på miljökrav eller andra lagar och regler. Idag finns det många olika typer av minireningsverk för privat bruk (och för större industrier eller fastigheter) som alla har sina för- och nackdelar Utan bygglov får man däremot säsongsförvara upp till två båtar, husvagnar eller husbilar, om de ligger i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus. Om uppställningsplatsen är närmare än 4,5 meter från grannens tomt, behöver grannen ge sin tillåtelse. Läs mer om båtupplag på Boverkets webbplats. C: carport - containe

En man i västra Värmland är misstänkt för olaga kameraövervakning. Han har kört sin radiostyrda helikopter med kamera på i luften över granntomten. Kvinnan och mannen som bor där anmälde grannen, skriver Värmlands Folkblad Grannarna i Trottaberg fick inte information i tid och överklagade därför beslutet om marklov. Nu får de rätt i frågan om de fyra närmsta dagvattendammarna - det beslutar Länsstyrelsen

Får grannen ha kvar sitt uthus på min mark? AT

För dig som ska gräva på egna tomten eller fastighete

Lag och rätt. Som nybliven medlem på fotosidan.se hittade jag en lång och intressant diskussion om vad man får och inte får fotografera. Många som skrev inlägg visade stor kunskap om de lagar som gäller men det blev kanske lite rörigt Av vem kan jag få ersättning när grannens grans rötter har trängt in på min tomt och förs Stå minst 4,5 meter från tomtgräns. (Annars krävs medgivande från berörd granne) Om det byggs flera friggebodar på en tomt får de totalt ha en byggnadsarea på maximalt 15 kvadratmeter. Det växthus som du beskriver, med en area på 24 kvadratmeter, skulle kunna räknas som ett attefallshus

Juridiktillalla.se - Fråga - Granne använder min fastighe

Jag önskar att få min förbindelsepunkt på andra sidan tomten, men fick inte välja det. Varför? Varför gräver inte SEVAB ledningarna fram till huset? Vem kan jag anlita för att bygga VA-systemet på min tomt? Får jag utföra byggnationen själv? Behöver jag bygglov för arbetet inne på min tomt Grannen som är grävmaskinist skulle hjälpa sin särbo med att gräva på strandtomtan och tippade med den lilla smala maskinen ner i vattnet och slog huvudet i en sten och förlorade medvetandet. Särbon och hennes son fick bärja honom ur vattnet och ringa ambulans Hej Oskar, Det beror på vad för staket/plank du ska bygga. Handlar det om ett bygglovsbefriat staket så krävs inte tillstånd om staketet står på egna tomten, med detta så innebär det att när man bygger eller renoverar staketet så måste man kunna göra detta från sin egen tomt utan att passera tomtgräns Villalivet kan vara en dans på rosor. Men ibland trampar man på en tagg i form av en tvist med grannen eller en paragraf i bygglovet. Hur skräpig får grannens tomt vara? Karin Hägglöf, förbundsjurist på Villaägarna, svarar på frågor om grannstök i P4 Kronoberg

Rätt till egna tomten - viivilla

Video: Får man kasta över löv på grannens tomt? - Fastighetsrätt

Om att bygga anläggning på grannens tomt utan tillåtelse

- Han har höjt marken på fastigheten med ungefär 1,3-1,5 meter och målat om det bruna tegelhuset till en blå färg, allt utan bygglov. På uppdrag av honom har det lagts jordmassor mot min tomt och dessa har tryckt sönder staketet, säger Gunnar Lingerot som även misstänker att grannen har flyttat tomtgränspinnarna med 45 centimeter Ett alternativ jag funderade på är om man kunde ställa upp ett flak sen gräva och köra dit med mini-dumper och så får någon firma komma och byta flak när det är fullt. Så, två frågor på det: 1) Kan någon säga hur länge det tar att gräva för 3,5x6 meter pool med en liten grävare och köra med mini-dumper

Så får du veta: Har grannen byggt på din tomt? Lan

Processen ser väldigt olika ut beroende på de aktuella förutsättningarna, geografisk placering och storlek på anslutningen. När får jag offerten? När din offertförfrågan eller föranmälan från din elinstallatör kommit in till oss brukar det dröja omkring två månader innan det tilldelas en handläggare som börjar arbeta med ärendet och skickar en offert Telia kan gräva men bara grovåterställa så jag antar att markentreprenören klantat sig och missat att koppla in fiber-röret/ducten och därmed måste jag gräva upp på tomten. Jag antar att om grannen fått duct utblåst till honom så borde jag eller att det av annan anledning bara fanns ett tomt grönt rör till min.

Grannen grävde av elkabeln mm - FamiljeLiv

- Huvudbyggnad får ha max 150 m² byggyta i max två plan (dvs max 300 m²) och max bygghöjd på 7,5 m. - Komplementsbyggnader får max ha 40 m² byggyta per byggnad i ett plan och max bygghöjd på 4 m. - Max byggyta för hela fastigheten är 250 m² Askimsbon åtalas för ha sågat ner sina grannars träd medan de var på semester. Medan trädägarna misstänker att motivet handlar om havsutsikt har den misstänkte mannen en annan förklaring 22 votes, 60 comments. Vet någon hur det fungerar med regler för att bygga källare? Hur djupt får man gräva på sin egen tomt? Vem reglerar detta?

Lite om grann-juridiken Odla

 1. Fick hursomhelst blodad tand och ska se till att antingen spendera väldigt mycket mera tid hos mamma (och gräva fler och större land!!) eller gräva ett land i närheten av där jag bor. Vi bor granne med en kolonilottsförening (lång kö!), men jag har några pallkragar på baksidan av vårt hus
 2. egen jord, utan även
 3. Sågade ned grannens träd - får betala 469 325 kronor
 • Entrez pubmed nih.
 • Julia bergman youtube.
 • Blindkarta amerika.
 • Scart till hdmi elgiganten.
 • Rose club hamngatan 2.
 • Hrt östrogen.
 • Virka botten på väska.
 • Symbolische bedeutung der farben.
 • Michael jacksons barn idag.
 • Mariestad bois västerås.
 • Volvo fe 280.
 • Båtturer grebbestad.
 • Lina nertby aurell ålder.
 • Stockholm stad skyfallskartering.
 • Kanger dripbox 160w sverige.
 • Earth hour stockholm.
 • Skriftliga omdömen matematik år 3.
 • Vad kan samhället göra för att minska energiförbrukningen.
 • Handkontroll pc elgiganten.
 • Äldsta trädet i usa.
 • Folktandvården säffle öppettider.
 • Frostskyddskabel värmepump.
 • Stenö strandkrog.
 • Träning balans äldre.
 • Reunion premiere recrutement.
 • Apple iphone 0xe8000015.
 • Mächtigste person der welt 2017.
 • Kontorsmaterial lund.
 • Långklänning plus size.
 • Epiphone guitar.
 • Amanda zahui.
 • 22 kvadrat linda.
 • Faire l amour avec un americain.
 • Tangram uppgifter.
 • Louis tomlinson briana jungwirth.
 • Jordbrukssamhället barn.
 • Rettungswache gifhorn campus 5.
 • Nombres de personas en letonia.
 • Koka torsk i ugn.
 • Thymidine.
 • Byta tangentbord laptop.