Home

Sifo förtroende myndigheter

Sifo: Coronahanteringen ökar förtroendet för myndigheter Sv

 1. Trenden är tydlig: myndigheter med ansvar för coronahantering har stärkt sitt förtroende hos svenskarna det senaste året. - Folkhälsomyndigheten går fram starkt, konstaterar Toivo Sjörén, analyschef på Kantar Sifo
 2. DEBATT. Sifo har undersökt allmänhetens anseende för Sveriges myndigheter 2019. Förtroendet är högt men några myndigheter, exempelvis Arbetsförmedlingen, har svårt att väcka förtroende bland allmänheten, skriver Sifos opinionschef, Toivo Sjörén
 3. skat. - Det är en signifikant nedgång för både myndigheter och regering, säger Toivo Sjörén, opinionschef på Sifo
 4. Sifo har utfört mätning över svenskarnas förtroende för regering, ansvariga myndigheter och sjukvård under coronakrisen. I den senaste mätningen (mellan 21 och 27 maj) backar stödet för regeringen från 59 procent till 48 procent, ett tapp på elva procentenheter
 5. Förtroendet för regeringen och flera myndigheter rasar nu enligt en ny undersökning från Sifo.. Undersökningen, som genomfördes mellan 21 och 27 maj, visar att regeringen tappat hela 11 procentenheter i förtroende sedan den förra mätperioden, som var mellan 14 och 20 maj
 6. Vasagatan 11, 111 20 Stockholm. Kantar Sifo, 114 78 Stockholm. tel: 08-507 420 00, mail: info@kantarsifo.co
 7. Friluftsfrämjandet toppar precis som ifjol listan när Kantar Sifo rankar svenska organisationer 2020 utifrån Kantar Sifos Anseendeindex handlar inte bara om allmänhetens förtroende för en viss vad eller vem vi än mäter anseendet för. För intresseorganisationer, för företag och för myndigheter. Varsamhet i.

Kustbevakningen sätter ribban högre för myndigheternas anseende. Riksrevisionen ökar igen efter fjolårets kris medan Trafikverket och Försäkringskassan backar i anseende. Allmänheten står för bedömningen, Kantar Sifo samlade in svaren i det sjunde årliga anseendeindex för myndigheter Sifo CMS; Mediafacts; Enter your keywords . You are here › Rapporter & undersökningar / Rapporter & undersökningar. Mediemätaren augusti-september 2020. Den största analysen av samtalet kring svenska riksdagspartier och partiledare i sociala och redaktionella medier är publicerad nu 2013, där vi lät TNS/Sifo intervjua ett slumpmässigt antal personer - 1 000 närmare bestämt - i åldrarna 18 till 65 år om deras förtroende för olika myndigheter och vad detta förtroende respektive brist på förtroende beror på. I ett första steg bad vi intervjupersonerna svara på hur stort förtroende d Förtroendet för regeringen backar över tio procentenheter, visar en ny undersökning från Sifo. Även stödet för de statliga myndigheten har minskat. Sifo har utfört mätning över svenskarnas förtroende för regering, ansvariga myndigheter och sjukvård under coronakrisen. I den senaste mätningen (mellan 21 och 27 maj) backar stödet för regeringen från 59 procent till 48 procent.

Sifo: Högt förtroende för våra svenska myndigheter

Sifo: Förtroendet för regeringen dyke

 1. Allmänhetens förtroende för institutioner, politiska partier, massmedier & företag. • Årets mätning har genomförts av Kantar Sifo. *Nytt 2019 Procentandel mycket/ganska stort förtroende FÖRTROENDE FÖR MYNDIGHETER OCH VÄLGÖRENHETSORGANISATIONER 65 20 12 13 54 43 53 41 45 68 47 59 0 10 20 30 40 50 60 70 8
 2. Arbetsförmedlingen är den myndighet som allmänheten har lägst förtroende för. I en ny mätning från Sifo som SvD tagit del av rasar förtroendet ytterligare. En katastrofsiffra, säger Patrik Karlsson på Svenskt Näringsliv
 3. Allmänhetens förtroende för institutioner, politiska partier, massmedier & företag. • Årets mätning har genomförts av Kantar Sifo. *Nytt 2020 Procentandel mycket/ganska stort förtroende FÖRTROENDE FÖR MYNDIGHETER OCH VÄLGÖRENHETSORGANISATIONER 64 19 12 17 57 39 53 38 48 66 50 59 0 10 20 30 40 50 60 70 8
 4. 0701842350, toivo.sjoren@tns-sifo.se. Sonja von Lochow, senior medieanalytiker 0733744070, sonja.von.lochow@tns-sifo.se . Om undersökningen Kantar Sifo har på eget initiativ ställt frågor om myndigheternas anseende. Totalt 12 515 personer svarat från ett riksrepresentativt urval från Kantar Sifos slumpmässigt rekryterad onlinepanel
 5. SvD/Sifo. Ökad handlingskraft har skapat ökad tillit. Förtroendet för hur regering och myndigheter hanterat coronaviruset har ökat i veckan, visar en ny opinionsmätning från SvD/Sifo. Trots kritiken mot Folkhälsomyndigheten är svenskarnas förtroende för myndigheten mycket högt

Sifo: Förtroendet För Regeringen Störtdyker

Allmänhetens förtroende för polisen och Säpo har ökat sedan i fjol. Det visar en ny mätning av förtroendet för landets myndigheter, utförd av Sifo och beställd av Svenska Dagbladet På uppdrag av Medieakademin har opinionsinstitutet Kantar Sifo intervjuat 1200 svenskar om deras förtroende för olika myndigheter, samhällsinstitutioner, företag och partier Kantar Sifo, tidigare TNS Sifo, [2] är ett svenskt företag som utför marknadsundersökning, medie- och opinionsundersökningar.Företaget grundades ursprungligen 1954. År 2009 bytte företaget namn till TNS Sifo, efter att ägaren WPP köpt upp det internationalla ägarbolaget TNS (med det nordiska dotterbolaget TNS Gallup). I september 2016 bytte företaget namn till Kantar Sifo

Förtroendet för regeringen har minskat. Även Folkhälsomyndigheten tappar i stöd, enligt en ny Sifo-undersökning.. Sedan pandemiutbrottets början sammanställer Sifo en gång i veckan undersökningar över svenskarnas förtroende för myndigheter och samhällsinstitutioner Svenskarna har låga förhoppningar om att politiker och myndigheter ska lyckas minska gängvåldet. I stället tror hela 58 procent att problemen med gängkriminalitet kommer att öka det närmsta året, visar en mätning från Expressen/Sifo. - Det är rätt anmärkningsvärt, säger Sifos opinionschef Toivo Sjörén

Förtroendet för regeringen rasar enligt Sifo: Något är på

myndigheterna. Samma mönster finns när det gäller arbetsgivarorganisationerna (18 %, vilket är den lägsta siffran hittills under mätperioden). ꟷFörtroendet för för äldreomsorgen fortsätter att sjunka, 21-24 maj uppger endast 17 % att de har ett ganska eller mycket stort förtroende Nya siffror från Sifo om allmänhetens förtroende för landets myndigheter visar att Säpo och Polismyndigheten ökar. MSB och Riksbanken sjunker däremot

Anseendeindex för Myndigheter 2019 Kantar Sifo

Anseendeindex Organisationer 2020 Kantar Sifo

Kantar Sifo har i en webbpanel frågat cirka 8 000 slumpmässigt utvalda personer om deras förtroende för 40 statliga myndigheter. De intervjuade har bedömt myndigheterna ur fem perspektiv: övergripande värdering; personligt intryck; tillit; kvalitet, tjänster och produkter; framgång Svenskarnas förtroende Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och regeringen minskar, enligt en undersökning från Kantar Sifo. Undersökningen är genomförd 8-21 oktober. Förtroendet för regeringen minskar med fem procentenheter till 40 procent Sifo: Förtroendet för polisen ökar. msn nyheter. av Microsoft News. Sök på webben. Gå till navigering; Gå till innehållsförteckning; Gå till sidfoten; Logga in Förtroendet för regeringen backar över tio procentenheter, visar en ny undersökning från Sifo. Även stödet för Folkhälsomyndigheten har minskat. Det skriver Expressen. Annons Det är en signifikant nedgång för både myndigheter och regering. Det säger Toivo Sjörén, opinionschef på Sifo. Tidigt i krisen slöt befolkningen upp bakom regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Förtroendet för statsminister Stefan Löfven (S) dyker. Samtidigt minskar andelen kvinnor som har förtroende för regeringen, visar en ny mätning från Expressen/Sifo. - Den positiva coronaeffekten är avtagande, säger Sifos opinionschef Tovio Sjörén Sett till hela mätperioden (från 14 maj) är de äldsta, 65-79 år, de som är bättre än andra åldersgrupper vad gäller uthålligheten, generellt sett. Kantar Sifos enkätresultat visar också att många i Sverige anger att de är bra på att följa rekommendationerna Allmänhetens förtroende för polisen och Säpo har ökat sedan i fjol. Det visar en ny mätning av förtroendet för landets myndigheter, utförd av Sifo och beställd av Svenska Dagbladet.. De. Logga in. Ange ditt användarnamn och lösenord som du har fått sänt till dig

Anseendeindex för Myndigheter 2018 Kantar Sifo

Arbetsförmedlingen placerar sig för tredje året i rad i botten när Sifo mäter anseendet hos svenska myndigheter. Bäst går det för Polisen som noterar största positiva förändringen av alla. Men vilket förtroende vi svenskar har för våra myndigheter varierar kraftigt Medborgarnas förtroende för svenska myndigheter är avgörande för att samhället ska fungera. TNS Sifo har på nytt genomfört Anseendeindex för svenska myndigheter. Undersökningen förklarar varför olika myndigheter har olika högt anseende i medborgarnas ögon. 26 myndigheter ingår i undersökningen och resultatet presenteras offentligt i form av ett anseendeindex Sifo: Ingen positiv signal Men väljarna tycks vara måttligt imponerade. Enligt en ny undersökning från Sifo uppger endast 3 procent att de har mycket stort förtroende för regeringen, medan 30 procent har ganska stort förtroende. Totalt har alltså bara en tredjedel av väljarna förtroende för regeringen När Kantar Sifo mäter allmänhetens förtroende för svenska myndigheter hamnar Konsumentverket i topp tre. Myndigheten har samma poängresultat som förra året, då vi toppade listan. I årets undersökning hamnar Kustbevakningen och SMHI på första och andra plats, sedan följt av Konsumentverket Förtroendet för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ökar. Samtidigt minskar förtroendet för MSB och Riksbanken. Det visar en ny undersökning som Sifo har genomfört på uppdrag av Svenska Dagbladet.. Allmänheten har högst förtroende för Kustbevakningen av de statliga myndigheterna

Video: Rapporter och undersökningar Kantar Sifo

Opinionsinstitutet Kantar Sifo mäter årligen svenskarnas förtroende för landets myndigheter. Allmänhetens förtroende för Skolverket och Skolinspektionen är alltjämt i bottenskiktet enligt Anseendeindex för myndigheter 2017. I topp ligger myndigheterna Konsumentverket, Patent- och registreringsverket, Riksantikvarieämbetet och. Stefan Löfven (S) och Ulf Kristersson (M) stärker sitt förtroende bland svenskarna - efter höstens nya coronafokus. Samtidigt gör MP-språkröret Per Bolund ett oväntat stort ryck framåt, visar Expressen/Sifo. V-ledaren Nooshi Dadgostar får däremot en svag start i mätningen, med endast nio procent i förtroende. - Vi kommer få se en rejäl ökning de närmsta åren, säger Aron. Sifo: Myndigheten med lägst förtroende är AF. När svenskarna ska ranka vilka myndigheter de har bäst respektive sämst förtroende för hamnar Konsumentverket i topp och som vanligt Arbetsförmedlingen på botten. Det visar opinionsinstitutet Sifos årliga förtroendemätning om myndigheter, skriver SvD

Myndigheternas anseende 2014 opinion

Förtroendet för regeringen sjunker med elva procentenheter till 48 procent i en ny Sifo-mätning, skriver Expressen. Men det är inte bara regeringen som minskar i förtroende - tappet syns även hos myndigheter. Folkhälsomyndighetens siffror minskar från 78 till 70 procent Undersökning bland allmänheten om corona Resultat 21 mars -10 maj 2020 Kantar Sifo för MSB Johan Orbe, Kantar Sifo 2020-05-1 18:14 - 11 mar, 2020På uppdrag av Medieakademin har opinionsinstitutet Kantar Sifo intervjuat 1200 svenskar om deras förtroende för olika myndigheter, samhällsinstitutioner,företagoch partier.Siffrorna visar att förtroendet för polisen aldrig har varit högre, 73 procent av svenskarna har mycket eller ganska stort förtroende, och för andra året i rad är polisen den.

Förtroendet för regeringen och flera myndigheter rasar nu enligt en ny undersökning från Sifo. Undersökningen, som genomfördes mellan 21 och 27 maj, visar att regeringen tappat hela 11 procentenheter i förtroende sedan den förra mätperioden, som var mellan 14 och 20 maj. Läs även: Löfven om regeringens coronastrategi: För tidigt. Allmänhetens förtroende för polisen och Säpo har ökat sedan i fjol. Det visar en ny mätning av förtroendet för landets myndigheter, utförd av Sifo och beställ Försäkringskassan Anseendeindex för svenska myndigheter 2013 4. ©TNS Sifo 2013 Myndigheterna vars anseende förändrats mest under det senaste året 2012 2013 32 19 40 -11 16 -27 26 -18 9 -21 20 8Sida Strålsäkerhetsmyndigheten Försäkringskassan Energimyndigheten Arbetsförmedlingen CSN 3327Trafikverket 5 INRIKES. Efter att regeringen och myndigheterna under coronakrisen åtnjutit ett stadigt ökande förtroende från svenskarna så visar senaste mätningen från Sifo att tilltron störtdyker. Det är en tydlig nedgång för både myndigheter och regering konstaterar Sifos opinionschef Toivo Sjörén

Kantar Sifo har i en webbpanel frågat cirka 8 000 slumpmässigt utvalda personer om deras förtroende för 40 statliga myndigheter. De intervjuade har bedömt myndigheterna ur fem perspektiv. Allmänhetens förtroende för polisen och Säpo har ökat sedan i fjol. Det visar en ny mätning av förtroendet för landets myndigheter, utförd av Sifo och beställd av Svenska Dagbladet.. De ökar båda åtta enheter i indextal - Säpo från 49 till 57, och polisen från 29 till 37

Arbetsförmedlingen är den myndighet i Sverige som har lägst förtroende bland samtliga myndigheter hos medborgarna, enligt undersökningar som genomförts av TNS SIFO. Myndigheten har de senaste tre åren, enligt TNS SIFO undersökningar, hamnat på bottenplacering Allmänhetens förtroende för polisen och Säpo har ökat sedan i fjol. Det visar en ny mätning av förtroendet för landets myndigheter, utförd av Sifo och beställd av Svenska Dagbladet. De ökar båda åtta enheter i indextal - Säpo från 49 till 57, och polisen från 29 till 37. Det innebär att polisen nu ligger över [ För tredje året i rad återfinns Konsumentverket i topp tre när Kantar Sifo mäter allmänhetens förtroende för svenska myndigheter. Det är ett fantastiskt resultat och jag är stolt över både vår verksamhet, och våra engagerade och kunniga medarbetare Nu står det klart att Sjöfartsverket är en av Sveriges fem mest ansedda myndigheter, när svenska folket själva fått tycka till. Det visar en ny undersökning från Kantar Sifo som. Svenska virusoron - så ser förtroendet för myndigheter ut TV4 Nyheterna . Enligt en undersökning som SIFO gjort på uppdrag av TV4-nyheterna är förtroendet för myndigheternas information om viruset relativt högt

Allmänheten har ett fortsatt högt förtroende för Bolagsverket. Det visar nya siffror i Kantar Sifos årliga anseendeindex om förtroendet för statliga myndigheter. Bolagsverkets index är 54 - en ökning från 45 i fjolårets mätning. Det innebär att Bolagsverket hamnar på sjätte plats bland 40 undersökta myndigheter Under tisdagen publicerade analysföretaget Kantar Sifo sitt årliga anseendeindex över svenska myndigheter. Undersökningen, som bygger på 15 172 genomförda intervjuer, rankar Sjöfartsverket som en av Sveriges fem mest ansedda myndigheter

Sifo: Förtroendet för regeringen störtdyker - Samtide

Förtroendet för mediers covidrapportering - Kantar Sifo

Sifo Sv

Lägst förtroende bland allmänheten har Arbetsförmedlingen, följt av Migrationsverket och Försäkringskassan med - 19, - 16 respektive -6 i anseendeindex. Mer om undersökningen. Kantar Sifo har ur sin webbpanel frågat slumpmässigt utvalda om deras förtroende för de 40 myndigheterna. De intervjuade har bedömt myndigheterna ur fem. Sjöfartsverket är en av Sveriges fem mest ansedda myndigheter enligt en ny undersökning från Kantar Sifo. - Genom vår långa kust har många en relation till sjöfarten, både handelssjöfart, färjor och båtliv. Att många ser vad vi levererar varje dag bidrar till förtroendet På myndighetsregistret.com har vi listat alla statliga myndigheter (461 st). Här hittar du allt från kontaktuppgifter till organisationsnummer för de olika myndigheterna men även för domstolar samt affärsver Förtroendet för svenska myndigheter (pdf, 90 kB) till Statsminister Stefan Löfven (S) Ökningen av antalet svenskar som drabbats av det nya coronaviruset har nått en topp och kommer snart att klinga av. Dessa ord kommer från statsepidemiologen på Folkhälsomyndigheten i en intervju med Dagens Nyheter den 3 mars

5 FÖRTROENDET FÖR MYNDIGHETER LYDANDE DIREKT UNDER REGERINGEN 10 5.1 Förändringar av förtroende över tid 10 5.2 Förtroendet för myndigheter vid det senaste mättillfället 15 5.3 Kön, ålder och utbildning 18 6 SLUTSATSER 20 REFERENSER 22. 1. 2 Information om den nationella SOM Transportstyrelsen har det tredje lägsta anseendet Kantar Sifo har uppmätt bland myndigheter i år. Det är en mycket frustrerande situation för de som nu vill återskapa förtroendet för myndigheten...

Högt förtroende för Sjöfartsverket bland svenskarna

Här är myndigheterna vi har minst förtroende för Sv

Undersökningen mäter förtroende för samhällsinstitutioner, enskilda företag och massmedier. För Medieakademins förtroendebarometer, dess analys, sammanställning och presentation ansvarar professor Henrik Ekengren Oscarsson, verksam vid Göteborgs Universitet, och Toivo Sjörén, opinionschef Kantar SIFO Svenska myndigheters förtroende är avgörande för att samhället ska fungera. TNS SIFO presenterar Svenska myndigheters anseende. Undersökningen rankar myndig

Sifo: Förtroendet rasar för arbetsförmedlingen Sv

Sifo: Förtroendet för polisen ökar. Allmänhetens förtroende för polisen och Säpo har ökat sedan i fjol. Det visar en ny mätning av förtroendet för landets myndigheter, utförd av Sifo och beställd av Svenska Dagbladet. De ökar båda åtta enheter i indextal - Säpo från 49 till 57, och polise Större förtroende bland de äldre för hur samhället hanterar pandemin Allmänheten över 80 år - tillit, tankar och beteende i coronatid, oktober 2020 ꟷOavsett om vi studerar andelar 1-2 (litet förtroende) eller andelar 4-5 (stort förtroende) har åldersgruppen 80- år ett större förtroendet än dem mellan 18-79 år för samhället

SVENSKA MYNDIGHETERS ANSEENDE - TNS-Sifo . READ. Anseendeindex 2012. Relation och kompetens - myndigheter med många kontaktytor gentemot medborgarna. S A M H Ö R I G H E T. Hög. Skatteverket. Kronofogden. Sveriges Domstolar. Diskrimineringsombudsmannen. CSN. Pensionsmyndigheten. Polisen högt förtroende.För myndigheter som har lågt förtroende kan frågan behöva få större utrymme. Fördelar med att styra mot att öka förtroendet Statskontoret menar att det kan finnas följande fördelar med att styra mot ökat eller bibehållet förtroende

Myndigheternas anseende 2017 Kantar Sifo

Sifo mäter sedan 19 år tillbaka svenska folkets förtroende för en rad aktörer i samhället på uppdrag av organisationen Medieakademien. Årets upplaga präglas av misstroende. Förtroendet. Sifo har intervjuat drygt 1.000 personer ungefär en vecka efter terrordådet och av dem säger 47 procent att de har ganska eller mycket högt förtroende för regeringens och myndigheternas. SIFO ville mäta och bedöma svenska myndigheter och ställde frågor om: övergripande värdering, personligt intryck, förtroende, kvalitet i myndighetsutövning eller tjänster samt framgång. I topp ligger Lantmäteriet, Patentverket, Skatteverket, Konsumentverket och Naturvårdsverket Expressen/Sifo publicerar ikväll nya siffror som visar att stödet för Socialdemokraterna bland LO:s medlemmar fortsätter att sjunka. Igår skrev vi att Socialdemokraterna och LO ska intensifiera sitt samarbete för att locka tillbaka väljare från Sverigedemokraterna. Ikväll visar Expressen/Sifo att SD nu är lika stora bland LO-medlemmarna som S, kanske t.o.m. större

Sifo: Coronahanteringen ökar förtroendet för myndigheter | SvDArbetsförmedlingen vill förbättra sitt rykte | SVT NyheterStarkare förtroende för förmåga att förhindra terrorbrottForum - Tis 24 mar 09:00 | SVT Play

Förtroendet för myndigheter, regeringen och riksdagen minskar i coronapandemin, visar en ny mätning från Aftonbladet/Demoskop Svenskarnas förtroende ökade både för varandra och för myndigheterna under pandemins början. Det skriver fyra forskare från Göteborgs universitet som presenterar en ny studie på ämnet, på DN Debatt Huvudresultatet är att båda typerna av förtroende ökade när pandemin intensifierades, skriver forskarna Kustbevakningen har fortsatt högt anseendeindex i årets mätning av Kantar Sifo 24 juni 2020 kl 14:23. Årets mätning som presenterades på tisdagen visar att Kustbevakningen har ett gott anseende och ligger väl över genomsnittet för de svenska myndigheter som ingår i mätningen Förtroendebarometern mäter svenskarna förtroende för företag, myndigheter och institutioner. Nytt för i år är att man även mätt förtroendet för namngivna influerare i sociala medier

Christina Fosnes | Nya Moderaterna Kalmar kommunSammanhållen samverkansprocess för tema Adress

Kantar Sifo är Sveriges största analys- och undersökningsföretag. Företaget har funnits sedan 1954 och ägs av Kantar som är ett av världens ledande företag vad gäller data-, insikter. Förtroendet för SMHI är större i år jämfört med 2017. Vad det beror på har Kantar Sifo inget säkert svar på. - Jag höll på att säga på grund av det soliga vädret, undersökningen. lägre förtroende än tidigare, och andel som har förtroende för myndigheten ser ut att ha etablerat sig strax under 40 %. ꟷEtt liknande mönster finns gällande förtroendet för regeringens hantering av pandemin; andel med uttryckligen lågt förtroende är högre de senaste fyra delperioderna ä

 • Torrey devitto chicago med.
 • Cafe bar växjö.
 • X47 a7.
 • Lipa drzewo.
 • Tvångstankar utan tvångshandlingar.
 • Global gaming avanza.
 • Abbas.
 • Kampfiskar skötsel.
 • Keyman consulting.
 • Loreal lumi magique concealer.
 • Tim veninga mannen versieren.
 • Mark forster sowieso.
 • Hickies bei deichmann.
 • Lisa müller beruf.
 • Sovietwomble face.
 • Slush eis sirup amazon.
 • Blogglista dagens.
 • Thulegården.
 • Riktnummer 035.
 • Camouflage meaning.
 • Mulchen mit rasenmäher.
 • Migration psykisk ohälsa och trauma.
 • Regnbågsfamilj barn.
 • Magdans butik göteborg.
 • Fotoaffär östermalm.
 • Badkar för två bauhaus.
 • Winchester das haus der verdammten stream deutsch.
 • Ärzteball nordhausen 2017 bilder.
 • Bästa iptv server.
 • Långbro sjukhus palliativ.
 • Shetland series 4.
 • Jysk madrasskydd vattentätt.
 • Delikatesser online.
 • Sigge eklund instagram.
 • Flygtid mellan australien och nya zeeland.
 • Keyman consulting.
 • Furla väska rea.
 • Biosaurus chips återförsäljare.
 • Kruka stor.
 • Dr. oetker muffins backmischung kalorien.
 • Träns med bling.