Home

Arkivering utbildning

Arkiv är en av de marknadsledande inom arkivtjänste

Mittuniversitetet har bedrivit utbildning och forskning inom arkiv- och informationsvetenskap sedan slutet av 1980-talet. Som enda universitetet med fokus på arkiv får du hos oss kunskap inom arkivinformationen och arkivens uppkomst, hantering, organisering och användningsområde, samt dess påverkan och betydelse för organisationer, individer och samhälle Utbildningen för att bli arkivarie varierar från 1-3 år. De flesta skolor kräver dock tidigare högskolestudier för att du ska vara behörig att söka. Arkiv- och informationsvetenskap kan läsas både som program och som enskild kurs. Ofta ges utbildningen på avancerad nivå inom ramen för ett ABM-program. Utbildningar och kurser som ger dig spetskompetens för dagens arbetsliv. Fördjupa dina kunskaper inom juridiken

För att få kvalitet, sökbarhet, användbarhet och integrering av den dokumentation som skapas måste man ha en god offentlighetsstruktur och en effektiv arkiv- och dokumenthantering Kurs i E-arkivering En endagskurs som genom föreläsning samt de diskussioner som uppstår ger dig grundläggande kunskaper om arkiveringsprocessen för digital information med teori För frågor, anmälan eller mer information - läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan Arkivarie - Utbildning och information. Här hittar du information om hur man utbildar sig till Arkivarie samt relaterad information om hur mycket Arkivarie tjänar i lön, hur det är att jobba som Arkivarie, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Arkivarie utomlands och mycket mer. Använd filtret till vänster för. YH-utbildning Om du snabbt vill ut i arbetslivet kan en YH-utbildning passa dig. Det är ofta kortare utbildningar som har nära anknytning till näringslivet. Utbildningarna har ofta mycket praktik och du ges möjlighet att knyta viktiga kontakter för ditt framtida arbetsliv

Arkivering på ett överskådligt och åtkomligt sätt samt i ordnat skick Räkenskapsinformation ska vara lätt åtkomlig och den ska förvaras på ett överskådligt sätt ( 7 kap. 2 § BFL ). I kraven på åtkomlighet och överskådlighet ligger att räkenskapsinformationen ska förvaras så att t.ex. revisorer eller myndigheter utan svårighet ska kunna få tillgång till informationen Denna utbildning sker i digitalt klassrum. Läs om SIPUs pedagogiska format på SIPUs webbplats. Vid bokning kommer du att få instruktioner och inloggningsuppgifter. Tre anledningar att gå utbildningen: Skaffa dig kunskap om proveniensprincipen och vilka författningar som styr arkiveringe Arkivering av nationella prov I kommunala och statliga skolor är nationella prov allmänna handlingar. I fristående skolor gäller inte offentlighetsprincipen, men huvudmannen har ändå en skyldighet att bevara elevlösningar från de nationella proven i tre år enligt skollagen

E-arkiv i Linköpings kommun - linkoping

Rikstäckande arkivtjänst · Kvalitetscertifiera

Utbildning. Utbildning till Arkivarie finns inom högskola och universitet, både på kandidat- och masternivå. Till exempel kan man skaffa sig en kandidatexamen (motsvarande 3 års studier på heltid), inom vilken man läser kurser i historia, kulturgeografi, ekonomisk historia, statskunskap eller idéhistoria men som också bör innehålla studier i arkivvetenskap Grundläggande administrativa arbetsrutiner, till exempel diarieföring, arkivering och postrutiner samt dokument- och skrivregler, till exempel allmänna och sekretessbelagda handlingar. Administrativa funktioner, till exempel ekonomi, material, personal, information och kommunikation

Arkivering. Högre utbildning arkiverar alla publicerade texter i Portico. Självarkivering. Författare tillåts och uppmanas att göra sina texter och tilläggsmaterial tillgängliga på personliga och lärosätesegna webbsidor, förutsatt att korrekt hänvisning till publiceringen i Högre utbildning görs Arkiv och arkivering Arkivering. Det är styrelsen i respektive klubb som ansvarar för klubbens arkiv och korrespondens. Rädda klubbens arkiv. Arkivet - klubbens minne Arkivet hos en klubb utgörs av de handlingar som har tillkommit i verksamheten Offentliga Utbildningar är utbildningsföretaget för dig som arbetar inom offentlig sektor. Vi skapar, genomför och marknadsför öppna, företagsanpassade och digitala utbildningar speciellt anpassade mot offentlig sektor

För att säkerställa att arkivering och gallring sker korrekt finns en arkiveringsplan. Avslutad utbildning innebär att studerande fått godkända betyg i samtliga kurser/kursmoment. Om en studerande läser ikapp kurser som inte blivit godkända är utbildningen således inte avslutad Sydarkivera är ett kommunalförbund med många medlemmar som arbetar med e-arkiv, utbildning, råd och stöd och analoga arkiv

Kurs i Diarieföring och arkivering - JP Infone

 1. Arkivering: Långtidslagring av digitala data är ett svårt och allvarligt problem för hela det moderna samhället och många frågor återstår att lösa.. Det strategiska konceptet för digitalt bevarande är och har länge varit öppna, leverantörsoberoende standarder och en kontinuerlig överflyttning av data till nya lagringsmedia
 2. Utbildningen sker live då du kopplar upp dig mot utbildningsföretagets webbplats och ser undervisningsledaren via en videolänk. Detta innebär ofta att du själv kan delta genom chatt eller exempelvis Skype. 2. Du får tillgång till materialet via en utbildningsportal eller skickat till dig av läraren
 3. Arkivering är att på ett systematiskt sätt ta hand om, bevara (för alltid eller för en begränsad tid) och ordna myndighetens allmänna handlingar så att dessa finns sökbara och tillgängliga såväl för oss själva som för allmänheten. Arkivlagen anger tre huvudskäl för arkivering inom offentlig sektor

Lathund för registrering och arkivering av handlingar . Beslut att dra in resurser för en doktorands utbildning Beslut att doktorand inte ska få tillbaka resurser för sin utbildning . Beslut om huvudhandledare, handledare . Beslut/utseende av examinator . Byte av examinator Till vänster finner du kortfattad information om arkivlagen och vad den innebär för högskolan, speciellt när det gäller digital arkivering och IT-baserade utbildning. Svar på de frågor om arkivering som vi hittills fått in finner du under Läs frågor & svar om arkivering, samt även under huvudmenyn ovan

Arkivering - grund hos SIP

Utbildningen är en självstudiekurs som genomförs helt online. Denna utbildning heter Att arbeta i diariet W3D3 med handläggarbehörighet, grund- och repetitionsutbildning (version 3.0) i Kompetensportalen. För att gå handläggarutbildningen behöver du först gå kursen Att arbeta utifrån offentlighetsprincipen En av de marknadsledande inom arkivtjänster. Säkra arkiv och moderna lösningar Serie 3: Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå Serie 3: Bedriva forskarutbildning Serie 3: Bedriva uppdragsutbildning. FAQ. Hur hanteras handlingar vi arkivering? Får det finnas gem i kursakten? Nej, inga gem. Dubbletter av handlingar, plastfickor, gem, post-it, tejp och material som kan skada handlingarna tas bort innan arkivering Utbildningar på grundniv Arkivering av forskning. Observera att forskningshuvudmannaskapet för studien avgör i vilket arkiv som en forskningsstudie arkiveras. Är SLSO forskningshuvudman för studien tillhör materialet regionarkivet och skall hanteras efter deras riktlinjer

GdPicture - verktyg för Document Imaging

Utbildning på grundnivå riktar sig till alla som arbetar med informationshantering och arkivering och handlar om lagar, roller och ansvar när det gäller informations- och ärendehantering, både i pappersform och digitalt. Utbildning på grundnivå är endast öppna för förbundsmedlemmar Efter utbildningen ska du ha kompetenser för att: bedöma och hantera information med utgångspunkt i relevant lagstiftning och andra bestämmelser; sekretessbedöma information vid registrering och i samband med utlämning av allmän handling; anpassa information och dokument för arkivering och e-arkiverin Workshops kring arkivering. Stadsarkivet har tillsammans med eLärandeCenter tagit fram en Arkiveringsutbildning som finns i Utvecklingsportalen. Genomförandet av hela utbildningen tar cirka 30 minuter och därefter finns det möjlighet att anmäla sig till en fysisk workshop Arkivering av många objekt samtidigt kan inverka negativt på datorns prestanda. Därför är det bättre att använda Arkivera automatiskt oftare för att minska antalet objekt som bearbetas. Om du vill inaktivera funktionen Arkivera automatiskt avmarkerar du kryssrutan Arkivera automatiskt var n dag

Kurser och konferenser - Riksarkive

Arkivering. Hur ska löpande bokföring avslutas? Öppningsbalansräkning. Räkenskapsår. Språket i redovisningen. Redovisningsvaluta. Bokföring i konkurs. Utbildning vid omstrukturering, personalavveckling eller liknande. Utgifter för att söka arbete. Sjuk- och tandvård, läkarundersökning, psykoterapi,. I Balans nr 3, 2017 svarade du på frågor kring arkivering av kvitton, bland annat vad som gäller om en anställd betalar med ett företagskort. Är det någon skillnad om den anställde i stället väljer att använda sitt privata kort vid betalning av exempelvis en hotellräkning

Kurser inom informationshantering, arkivering och

 1. istratör, handläggare eller ekonomiassistent i offentlig verksamhet. Vi lär dig grunderna av din del inom ekono
 2. istration och organisation, hälso- och sjukvårdens finansiering och ekonomistyrning samt hur omvärldsförändringar kan påverka din yrkesroll
 3. Samtliga utbildningar hos oss på KEF kommer att genomföras på distans tills dess att Folkhälsomyndigheten ändrar sina restriktioner för möten och resor. Program - Arkivering och hantering av räkenskapsinformation (pdf).
 4. Utbildningar. På kommunens Utvecklingsportal finns en Arkivutbildning som är öppen för alla som önskar lära sig mer om arkivering. Efter genomförd e-lärandeutbildning har du även möjlighet att anmäla ditt deltagande i en fysisk workshop. Där det finns tillfälle att ställa frågor
 5. 2019-02 Utbildning, arkivering och uppdateringar. 11 feb. 2019-02 Utbildning, arkivering och uppdateringar. Posted at 13:42h in Patch notes, Publik by Christoffer Schmidt (CCO) This post is also available in english:.
 6. Diarieföring och arkivering av handlingar är en viktig funktion inom all offentlig verksamhet. Denna halvdagskurs ger dig den kunskap du behöver för att korrekt och rättssäkert diarieföra, arkivera och hantera allmänna handlingar

Utbildning på forskarnivå i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan är i en yrkesutbildning för forskare med intresse för den offentliga samhällsorganisationen. Utbildningen leder till licentiatexamen (120 hp) eller doktorsexamen (240 hp) i ämnet offentlig förvaltning * Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk för utbildning som påbörjats före den 1 juli 2011 återanvänds inte av Skolverket. Arkivering, bevara prov och elevlösningar I kommunala och statliga skolor är nationella prov allmänna handlingar

Miljöutbildning - Svenska Båtunionen

Arkivera i praktiken - Dokumentinf

 1. Utbildningen är en bra introduktion om du deltar i arbetet med att digitalisera arbetssätt och sluta skriva ut på papper för arkivering. Du får även en inblick i hur er verksamhet stegvis kan arbeta för att få kontroll över och säkra upp era digitala informationsflöden. Utbildningen består av fyra moment och genomförs via webb
 2. Riktlinjer för registrering och arkivering av handlingar . Dessa riktlinjer är avsedda att vara ett stöd för institutioner och fakultetskanslier kring vilka handlingar/ärenden som ska diarieföras i Gudok eller registreras i andra verksamhetssystem. Alla dessa handlingar förekommer inte på alla enheter. Det är inte heller en heltäckand
 3. Information till personal vid Stockholms universitet om digitaliserad dokumenthantering vid diarieföring och arkivering, samt hur en får tillgång och utbildning i W3D3. På denna sida lämnas fortlöpande information om digitalisering av dokumenthanteringen vid diarieföring och arkivering
 4. Medicinska fakulteten Lunds universitet Box 117 221 00 LUND Telefon: 046-222 00 00 (växel) info@med.lu.se. Om webbplatse
 5. Låt oss bli mitt universitet för dig. Vi har engagerade lärare, ett tätt samarbete med näringslivet och ett blandat utbud av program och kurser, både på distans och campus. Så vilken utbildning du än söker - chansen är stor att du hittar det här
 6. På Utbildning 24 hittar du rätt kompetensutveckling för din karriär

Arkivering - en introduktion hos SIP

Arkivering. Vid arkivering av handlingar ska en sammanhållen patientjournal eftersträvas. Den legitimerade personalen respektive biståndshandläggaren kommer överens om vem som i varje enskilt ärende eller övergripande på arbetsplatsen ansvarar för nedanstående. Varje lagrum ska sorteras för sig. Gem, plastfickor etc. tas bort Utbildningar & workshops. Allmänna och skräddarsydda utbildningar, kurser & workshops. E-arkivering är svårt, det finns idag inget smidigt system för e-arkivering och en omställning till e-arkivering kommer påverka ens verksamhet Arkivering av uppsats Diva. Den av examinator godkända uppsatsen arkiveras digitalt. Den godkända slutversionen ska skickas som en pdf-fil (helst PDF/A) till handledaren som sedan skickar den vidare för arkivering Utbildning Arkivering av kursmaterial När en kurs slutar ansvarar kursansvarig lärare för att skrivningsfrågor, kompendier och undervisningsmaterial samt informationsmaterial lämnas till arkivvårdare vid institutionen

Windream ECM - Digitalt arkiv med dokumenthantering | e

Arkiv- och informationsvetenska

 1. sta bolaget till de stora noterade bolagen
 2. Vill du studera till personlig assistent? Det finns flera olika komvuxutbildningar till personlig assistent. Hitta din utbildning här
 3. sid. 4 av 10 Utbildning/ delegering Det finns två webbutbildningar Jobba säkert med läkemedel: 1.Läkemedel och 2. Ge insulin. Utbildningarna riktar sig till personal som inte haft delegering i Mölndals stad samt persona
 4. Utbildning för ny registrator, hur kan jag gå det? SVAR: Du som är ny registrator för en institution ska gå en utbildning i ärendehanteringssystemet W3D3. De hålls regelbundet av centrala registraturen och information om nästa tillfälle brukar bland annat gå ut via informationsmailen för arkivvårdare

Arkivarie - information om lön, utbildning

 1. Arkivering som säkrar kunskap Hur bevarar man all information som alstras inom det privata och det offentliga? Det försöker forskning vid Mittuniversitetet hitta en lösning på. Och behovet är stort. - Det finns en stor marknad för den här typen av tjänster, och den expanderar ständigt, säger Göran Samuelsson, projektledare
 2. Utbildningen riktar sig till dig som i tjänsten arbetar med eller har ansvar för registrering, arkivering och gallring av handlingar inom offentlig verksamhet. Den passar såväl för dig med juridisk utbildning som dig med annan utbildning. Medverkande Ann-Sofi Öjemar
 3. istrativa förfaranden. 1.1.3 Kontak
 4. Arkivering tar inte bort ett team. I ett arkiverat team är alla aktiviteter i teamet frysta. Det innebär att du kan lägga till och redigera kanaler, posta meddelanden eller skapa nya uppgifter. Team ägare kan dock fortfarande lägga till eller ta bort grupp medlemmar och uppdatera roller. Teamet visas inte längre med din vy av aktiva team
Administratör – Attraktiva arbeten

Välkommen till Utbildning. Svenska Båtunionen har tagit fram utbildningsmaterial inom en rad områden, från barn- och ungdomsverksamhet till föreningskunskap för båtklubbar. I båtförbunden finns det många olika utbildningar för klubbarna. Funktionärer kan till exempel gå kurser i medlemssystemet BAS Arkivering Ett arkiv hos en förening består dels av handlingar som upprättats hos föreningen, dels handlingar som inkommit till föreningen. Man arkiverar av olika anledningar, t ex för att det är praktiskt och ekonomiskt eller av juridiska skäl

Kurser inom juridik JP Infone

Det finns flera skäl till att forskningshandlingar ska bevaras och arkiveras. Inte minst är det en kvalitetsfråga. Att forskningshandlingar finns arkiverade på ett strukturerat sätt är en förutsättning för transparens och är nödvändigt för att andra forskare ska kunna granska resultat och göra om analyser. Det är viktigt att förutsättningar ges så att forskare kan verifiera. Arkivering inom SKK-organisationen . Om möjligt, se till att personen får någon form av utbildning. Personen ansvarar sedan för att klubbens handlingar hålls ordnade och samlade, att ingenting av värde slängs eller på annat sätt försvinner,. Arkivering innebär att forskningsdata kvalitetssäkras, i enlighet med nationella och internationella standarder, och att de hanteras enligt de regler som gäller för hantering av allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen.Hantering av forskningsdata enligt dessa normer bidrar till att de så kallade FAIR-principerna följs (findable, accessible, interoperable, reusable) Innan Leif började på ArkivIT arbetade han som bevarandestrateg för Stockholms läns landstingsarkiv. Leif har erfarenheter inom hantering av teknisk information, informationsmodellering, digitala format, e-arkivering, sökbarhet och processutveckling. Tidsplan. Vi startar dagen kl. 9.00 med kaffe och smörgås

Arkiv- och dokumenthantering - SK

Sök bland Folkuniversitetets tusentals kurser och utbildningar. Vi erbjuder kurser inom språk, musik, hantverk och mycket mer Relevant erfarenhet inom digital arkivering (e-arkivering, registrator) Erfarenhet från offentlig sektor och förstår processer och strukturer; En god social förmåga i kombination med ett ordentligt ordningssinne; Har du dessutom arkivarieutbildning eller motsvarande erfarenhet och jobbat med Ciceron E-arkiv ser vi det som en stor bonus Om mig. Jag ansvarar för institutionens fakturahanteringssystem, inköp, diarieföring och arkivering. Utbildning. Medicine doktor 1995. Dietistutbildning 198 Privatekonomisk utbildning på svenska arbetsplatser ons, nov 09, 2011 16:01 CET. Utbildning i privatekonomi på arbetsplatser ska göra att anställda blir bättre på att hantera sin ekonomi. Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten påbörjar i samarbete med Folkuniversitetet i dagarna en nationell folkbildningssatsning i privatekonomi Handläggningsordning för diarieföring och arkivering av ärenden inom utbildning, grundnivå och avancerad nivå Göteborgs universitet omfattas av lagar och förordningar som reglerar bland annat medborgares rätt att ta del av allmänna handlingar, regler om registrering och arkivering av handlingar samt myndigheternas serviceskyldighet

Erik PerssonKontakta oss - STIFTELSEN SAMARITENEkonomi-info - Ekonominyheter som ger dig tips ochSUNET | Datakommunikation & infrastruktur för forskning
 • Mig 29k.
 • 100 5 das hitradio fotos.
 • Stagflation lösning.
 • Bradley cooper filmer.
 • Polisen blåljus motala.
 • Best apps iphone.
 • Free download windows 7.
 • Letgo sweden.
 • Print photo on several pages.
 • Indien bnp per capita.
 • Hur funkar blandekonomi.
 • 0800 nummer deutschland.
 • Toyota gt86 kaufen.
 • Kreditupplysning privatperson.
 • Bothrops asper bite.
 • Dekalkit ski doo xm.
 • Vaniljglass per morberg.
 • Badkar för två bauhaus.
 • Printer canon.
 • Herrskjorta med tryckknappar.
 • Överintag läkarprogrammet.
 • Gott uppförande synonym.
 • Retorik i samspel.
 • Läckande batteri farligt.
 • Champs elysees shopping.
 • Jul en växt.
 • Sassafras jenka.
 • Restaurang nabo.
 • Hit träning övningar.
 • Intervju primärkälla.
 • Syskonabonnemanget comhem.
 • Instituto cervantes utrecht biblioteca.
 • David arquette.
 • The fifth element soundtrack.
 • Jaga kråka.
 • Block erupter.
 • Hit träning övningar.
 • Tunna skivor lyrics.
 • Mbc4 مسلسلات.
 • Gelatin stelna tid.
 • Arons bildemontering malmö.