Home

Röda hönskvalster bekämpning

Bekämpning av röda hönskvalster I dagsläget finns det ett läkemedel som är godkänt för bekämpning av röda hönsk-valster hos fjäderfän. Det säljs också olika handelsvaror för bekämpning av blodsu-gande kvalster. Dessa handelsvaror är ba-serade på kiseldioxid, citrus- och vit- löksextrakt samt fettsyror eller oleater. Ki Röda hönskvalster är tyvärr vanliga gäster i hobbybesättningar. Ofta märks de inte förrän flocken är svårt drabbad. - Det är en väldigt vanlig parasit. Alla har den inte men väldigt många och det har inget att göra med dålig hygien, säger Désirée Jansson, statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt Några rubriker: Detta är det röda hönskvalstret, Hur kommer kvalster in i hönshuset?, Var hittar du kvalstren i anläggningen? Hur upptäcker du kvalstren? Vad kan du göra för att förebygga kvalsterangrepp? Bekämpning av röda hönskvalster

- Det röda hönskvalstret är en vanlig parasit i Sverige, framför allt bland värphöns och hobbyhöns., säger Ylva Lindgren, bitr. statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Röda hönskvalster är ofta mycket svåra att bli av med eftersom de kan överleva upp till månader utan närvaro av fåglar Bekämpning av röda hönskvalster i hobbybesättningar. Röda hönskvalster är ofta mycket svåra att bli av med eftersom de kan överleva länge utan sitt värddjur (flera månader). Man kan dock med relativt enkla åtgärder minska antalet röda hönskvalster till en så låg nivå att fåglar och människor inte påverkas negativt Röda hönskvalster varierar i färg från grå till röd och den är upp till en millimeter stor Parasiten kan ses i fjäderdräkten, där den vistas tillfälligt för att suga blod, men framförallt i hönshuset, till exempel under sittpinnar och i reden

Bekämpning av röda hönskvalster Thomas Ellingsén. Loading Ett försök att få bort eller kraftigt reducera röda hönskvalster i hönshus. Category Comedy; Show more Show less Röda hönskvalster kan spridas vid inköp av höns som angripits av röda hönskvalser, men också via utrustning och annat material som förs mellan flockar. Annons - Parasiten bekämpas i hönshuset, inte på hönsen, menar Ylva Lindgren, biträdande statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), till dess hemsida Nytt medel godkänt för bekämpning av kvalster Det röda hönskvalstret, Dermanyssus gallinae, är ett stort problem i många fjäderfäbesättningar. Kvals-tret kan orsaka stora välfärds- och sjukdomsproblem samt obehag hos de som jobbar med hönsen. Bristen på effektiva bekämpningspreparat har varit påfallande

Röda hönskvalster kan ses i fåglarnas fjäderdräkt men framförallt i hönshuset, till exempel under sitt-pinnar, i reden, springor och vrår. Ibland upptäcks kvalster genom att små röda prickar syns på äggska-len. Ett sätt att kontrollera om det finns hönskvalster VermiNIX Hönskvalster är en ren naturprodukt med mekanisk verkan- därmed kan inte ohyran bli resistent! Gör så här. Rengör lämpligen hönshuset och ta ut hönsen innan spridning. Leta upp de röda hönskvalstrens gömställen och täck med ett tunt lager VermiNIX Hönskvalster Det röda hönskvalstret. Det röda hönskvalstret, Dermanyssus gallinae, är ett stort och utbrett problem i äggproduktionen och det finns i dag inga riktigt bra bekämpningsmetoder som är godkända att använda.Kvalstren är små, mindre än en millimeter och gråfärgade innan de sugit blod, därefter färgas de röda En rolig film som jämför hur du hanterar röda hönskvalster med ett hönshus i trä och ett Eglu-hönshus från Omlet. Vem vinner? https:.

Bekämpning. I bostadshus kan kvalster vanligtvis spåras till duv- eller sparvbo i omgivningen. Om man färdas på platser där röda hönskvalster håller hus, kan det möjligtvis hjälpa med myggavskräckande medel. Att använda insektsgifter på sig själv fungera inte Beskrivning. Röda hönskvalster är små (upp till 1 mm stora som adulta) gråfärgade spindeldjur som får sin röda färg först efter ett blodmål. [2] Under förhållanden där den relativa luftfuktigheten är 70-85 % och temperaturen 25-30° C tar D. gallinaes livscykel (från äggkläckning till könsmogen adult) ungefär en vecka medan lägre temperaturer fördröjer utvecklingen

VermiNIX Hönskvalster har en starkt utrotande effekt på röda hönskvalster och andra krypande skadeinsekter inom leddjur och spindeldjur som kvalster, loppor och löss. Pulvret fastnar på ohyrans yttre hudskelett/vaxskikt som förstörs och ohyran dör av uttorkning Röda hönskvalster. Blodsugande kvalster - Dermanyssus gallinae Det röda hönskvalstret är en otrevlig sorts ohyra. Nattetid suger de blod från fåglarna och på dagen gömmer de sig i skrymslen och vrår. Parasiten kan även överleva i flera månader utan tillgång till fåglar

Röda hönskvalster - så bekämpar du dem Lan

 1. Hypoaspis kan användas både förebyggande och för bekämpning av sorgmyggor, vattenflugor, tripsarter som har sina puppstadier i jorden. Den kan ses lite som en allätare. Hypoaspis fungerar även utmärkt mot hönskvalster som kan drabba hönsen i hönshuset
 2. Biologisk bekämpning av Sorgmygga, vattenflugor, tripsarter samt collemboler (hoppstjärtar) och även mot hönskvalster. Varukorgen är tom Börja handla. 0. 0.00 kr . Till Kassan. Trustpilot. Alltid fri frakt på fröer Fri frakt över 499: - Poäng på allt du handlar. Återförsäljare
 3. eral som bildats av sedimentering av kiselalger. VermiNIX Hönskvalster bekämpar ohyran utan att påverka fjäderfän. Det har en starkt utrotande effekt på röda hönskvalster och andra krypande skadeinsekter som myror och loppor
 4. Röda hönskvalster kan vara ett besvärligt problem att hantera när du har höns. Röda hönskvalster är små parasitkvalster som lever i ditt hönshus under dagen och livnär sig på blod från dina höns nattetid. Alla slags hönshus kan drabbas av röda hönskvalster, men hus i trä brukar vara mer påverkade av angrepp
 5. Det gör att hönsen blir stressade. Att bli av med röda hönskvalster från lokalen är en mycket svår uppgift. Virussjukdomar Både newcastlesjuka (ND) och aviär influensa (AI) är så kallade epizootier. De omfattas av lagstiftning i EU och nationellt för provtagning, diagnostik och bekämpning

Förebyggande åtgärder för bekämpning av röda hönskvalster

Men är det för att städa ut ohyra som röda hönskvalster, kanske du bör fundera en extra gång vad det är du tänkt hitta på. Inträffar varm och fuktig väderlek, när man redan har ett angrepp av röda hönskvalster i sitt hönshus, kan detta få oanade följde 2019-okt-30 - Röda hönskvalster i hönshuset. Den här behandlingen fungerar för att få bort dem och så förebygger du nya angrepp Röda hönskvalster. 3 oktober, 2016 3 oktober, 2016 Anna 2 Comments. Flera gånger när jag har hämtat ägg hos hönsen har jag tyckt att det liksom krupit i hårbotten på mig. Jonathan menade att jag inbillade mig, men till slut kammade jag igenom håret och htitade en miljard röda små kryp

Bli av med hönskvalster på rätt sätt VeterinärMagazine

Röda hönskvalster kan vara svåra att bli av med då de kan gömma sig i springor i miljön och om du har kontakt med höns på jobbet är det risk att du tar med nya hem. I vilket fall tycker jag att du ska börja med att fånga några kryp på en tejpbit och boka en tid hos veterinären Nyligen varnade Livsmedelsverket för att ägg som inte kom från Sverige kan innehålla det.. Hypoaspis kan användas både förebyggande och för bekämpning av sorgmyggor, vattenflugor, tripsarter som har sina puppstadier i jorden. Den kan ses lite som en al Hypoaspis Rovkvalster mot Sorgmygga och Hönskvalster, 10000st - Odlardags.s Röda hönskvalster (Demanussus gallinae) Jag har hört att råttor kan få Röda hönskvalster (Demanussus gallinae). Någon som vet något om det? är nyfiken . Svara Hypoaspis kan användas både förebyggande och för bekämpning av sorgmyggor, vattenflugor, tripsarter som har sina puppstadier i jorden. Den kan ses lite som en allätare. Hypoaspis fungerar även utmärkt mot hönskvalster som kan drabba hönsen i hönshuset. Hypoaspis är ett litet nyttodjur som lever i och på jorden

TECKEN PÅ RÖDA HÖNSKVALSTER. Röda hönskvalster är ungefär 1mm stora. Epitetet röd kommer från att kvalsterna går från grå till röda när de sugit blod. När hönsen blivit allvarligt angripna finns det risk att de blir anemiska, alltså att de får blodbrist. Slör och kam kommer vara bleka, och äggproduktionen minskar kraftigt Bekämpning Förebygg spinn genom att undvika hård uttorkning och alltför höga temperaturer. Det är också utmärkt att duscha växterna ofta, i synnerhet de som är särskilt attraktiva för spinnkvalstren, t.ex. murgröna och prickblad. Duscha ofta, gärna varje vecka, och var noga med att duscha bladens undersidor med ganska högt tryck

Röda hönskvalster hos fjäderfä - SV

Röda hönskvalster är dock ofta mycket svåra att bli av med eftersom de kan överleva i flera månader (över nio månader, sägs det) utan sitt värddjur. Parasiten ska bekämpas i sina gömslen. I första hand rekommenderas mekanisk bekämpning, dvs genom mycket noggrann rengöring av hamsterburen och omgivningen med tvättlösning (till exempel såpa eller diskmedel) Förebyggande åtgärder för bekämpning av röda hönskvalster. Visa fler . Visa färre . Hem / Djur- och veterinärfrågor / Trycksaker / Lantbruksdjur / Fjäderf. Röda Korset finns över hela världen och består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra människor. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp över hela världen och i Sverige, varje dag Röda hönskvalster är ett riktigt gissel för både höns och hönsuppfödare. För några år sedan fanns det ett antal godkända ohyre­preparat att tillgå. Men då dessa plötsligt stoppades för användning till livsmedelsproducerande djur, utan att nya fanns att tillgå, blev läget för hobbyhönsägarna i det närmaste desperat forskning rörande bekämpningen av det röda hönskvalstret är nödvändig för att kunna erbjuda en kvalsterfri miljö i svenska värphönsanläggningar. Forskningen kring hönskvalster har finansierats med bidrag från SVA:s forskningsfond, Statens Jordbruksverk (SJV) och Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF)

Röda hönskvalster. Blodsugande kvalster - Dermanyssus gallinae. Det röda hönskvalstret är en otrevlig sorts ohyra. Nattetid suger de blod från fåglarna och på dagen gömmer de sig i skrymslen och vrår. Parasiten kan även överleva i flera månader utan tillgång till fåglar Har man väl fått in röda hönskvalster i sitt hönshus är det mycket svårt att helt bli av med dem. Målet är därför i första hand att få ner antalet kvalster i hönshuset så att höns och djurägare inte märker av dem. Parasiten ska bekämpas i hönshuset, inte på hönorna. SVA rekommenderar i första hand mekanisk bekämpning Olika bladlöss - samma bekämpning. Det finns många olika arter av bladlöss i alla de färger, gröna, svarta, grå, röda, vita och gula. Man går där och vattnar i lugnan ro och så upptäcker man rätt vad det är att skotten på favoritplantan är helt invaderade av de små liven. Här är fem olika sätt att bekämpa dem: 1 Ju varmare det är, desto snabbare går utvecklingen från ägg till vuxet spinnkvalster, vid t.ex. 24ºC tar det ca tio dagar men dubbelt så många vid 18ºC. På hösten bildas dvalhonor som övervintrar på jordytan, under växtdelar eller i skrymslen. De är mycket motståndskraftiga mot kyla och bekämpning Eftersom röda och vita vinbär mest ger bär på 2-5 år gamla grenar tar man bort en gammal gren vartannat år, så att vinbärsbusken sakta förnyas. Är det riktigt gamla buskar, kan ni börja med att ta bort några av de äldsta grenarna i år och sedan fortsätta med en gren per år

Röd tallstekel. Röda tallstekeln förekommer i hela Göta- och Svealand samt i Norrlands kustland. Den angriper såväl ungskog som äldre bestånd. Det verkar som om angrepp av den röda tallstekeln främst sker på hedmarker och mossmarker, men under år med stora förekomster sprider sig angreppen till all typ av skogsmark Läs mer om faraomyror och de problem de orsakar. Vi ger dig tips och råd hur du blir av med dem. Kontakta oss redan idag Det är särskilt de röda skogsmyrorna som är besvärande eftersom de har en aggressivt beteende då de kan bitas eller skvätta myrsyra om de känner sig hotade. Bekämpning för långvarig kontroll mot myror utomhus Myrr D. För bekämpning av krypande insekter omkring byggnader Tillbaka till toppen. Brödsmula

Fråga Min fråga rör stackmyror (röda). flytta samhällena till platser som behöver bekämpning av skadeinsekter. Jag finner flyttmetoden som mer attraktiv då du inte dödar myrorna och du slipper ha tomten indränkt med cancerogena insekticider! Länkar. Publicerad: mån, 2000-08-07 02:00 www2.jordbruksverket.s

Använd rätt metoder mot hönskvalster - SV

Bekämpa dina skadedjur med hjälp av Skadedjursbekämpning.nu Här på skadedjursbekämpning.nu finner du allt vad du behöver för att skrämma bort skadedjur så som sork, möss, råttor, katter, flugor och andra skadedjur från ditt hus, trädgård och stall.Vi har många års erfarenhet att arbeta mot skadedjur och tusentals nöjda kunder Den kan ses lite som en allätare. Hypoaspis fungerar även utmärkt mot hönskvalster som kan drabba hönsen i hönshuset. Hypoapis 2500 stk 10 kvm. Pris 245,00 kr: Hypoapis 10000 stk : Pris 410,00 kr: Visa mer om Hypoaspis rovkvalster. Lexikon Läs om nyttodjuren och skadegörarnas biologi, utseende, skade-symtom, bekämpning och.

Bekämpning av röda hönskvalster - YouTub

Bli av med Sniglar & Mördarsniglar. Fullt med mördarsniglar i trädgården? Äter sniglar upp din sallat? Här på Skadedjursbekämpning.nu har vi fällor och barriärer som fångar och förhindrar att sniglar får fritt spelrum i din trädgård 2018-mar-29 - Hönskvalster eller fågelkvalster i hönshuset kan vara svårt att undvika eller bli av med. Vi tipsar om hur du kan förebygga och bekämpa röda hönskvalster

SVA: Använd rätt metoder mot hönskvalster

 1. Det är många som hör av sig till SVA just nu med frågor om fågelparasiten röda hönskvalster (latinskt namn är Dermanyssus gallinae). Det är en vanlig parasit i hönsbesättningar, både på kommersiella..
 2. arium på Alnarp som handlade om feromoner och dess inverkan på insekternas beteende. Vi båda tyckte att det var mycket fascinerande att det kund
 3. stone början av devonperioden [1].Det finns över 65 000 arter beskrivna, men det verkliga antalet arter är troligen betydligt större
 4. Röda frukter. Acer ginnala, ginnalalönn, har röda hängande fröställningar från augusti till september-oktober.Zon 5. Acer pseudoplatanus, sykomorlönn, har röda hängande 'vingar' på hösten.Zon 4. Berberis vulgaris eller surtorn växer vild i Sverige, söder om Mälardalen. Många arter och hybrider finns. De flesta Berberis-sorter har röda, ätliga bär, även om blåa förekommer
 5. 4 rÖda vetemyggan 5 4.1 vetenskapligt namn 5 4.2 biologi och livscykel 5 4.3 skadebild 5 5 feromonet, funktionen och bekÄmpningen 6 5.1 vad Är ett feromon 6 5.2 hur identifierar man ett feromon 6 5.3 framstÄllningen av syntetiskt 7 5.4 anvÄndning 7 5.5 bekÄmpning 7 6 matrial och metod 8 6.1 fÄltfÖrsÖk

Följande är viktiga delar i bekämpningen: 1. Städning. Städa ur utrymmet ordentligt, inklusive dammsugning, våttorkning, tvätt av textilier med mer. Se mer i ' checklista städning ' 2. Insektsmedel. Insektsspray mot krypande eller flygande insekter bekämpar pälsänger omedelbart Många tror att kvalster förkommer i dammtussar. Der Auslieferer hat Unterschrift gefälscht. Om du misstänker att din katt har drabbats av öronskabb ska du alltså ta kontakt med veterinären så snart som möjligt Bekämpning av röda hönskvalster i hobbybesättningar. August 2006 das nichtelektronische Exportverfahren abgelöst hat

2018-apr-03 - Denna pin hittades av Anna Hedlund. Hitta (och spara!) dina egna pins på Pinterest Det är olagligt att använda fipronil för bekämpning av röda hönskvalster eller på andra produktionsdjur i Finland. Ett motsvarande förbud gäller i flera andra EU-länder. - I Finland säljs fipronil däremot för bekämpning av fästingar hos mindre sällskapsdjur såsom hund, katt och tamiller. Lösningen är avsedd för utvärtes bruk Haag 04.08.2017, 19:10 Utrikes Livsmedelssäkerhetsverket Evira bedömer att det inte torde förekomma ägg som innehåller fipronil i Finland. De stora livsmedelskedjorna uppger att de endast säljer färska ägg från Finland. Miljontals ägg Miljontals ägg som har kontaminerats med fipronil har dragit Andra röd-svart aposematiskt färgade insekter är till exempel fjärilarna karminspinnare och bastardsvärmare samt skalbaggarna nyckelpigor. Blomflugan som liknar en geting är helt ofarlig. Foto: Lars-Åke Janzon. Härmande djur - Bates mimikry Du kan använda denna handbok för att få reda på hur du identifierar symptom, hur du förhindrar och behandlar mask, röda hönskvalster, kalkben, löss och fjäderätare. Föregående Nästa. Liknande produkter. Automatisk dörr till hönshus - Grö

Såpsprit mot sköldlöss: Blanda 10 dl vatten med 20 cl såpa (gul eller grön) och 10 cl T-röd. Torka också av alla ytor som har haft kontakt med den angripna växten. Du kan också använda biologisk bekämpning, det är rovskalbaggen Cryptolaemus montrouzieri man kan köpa Nedenstående er en automatisk oversættelse af artiklen Röda hönskvalster fra den svenske Wikipedia, udført af GramTrans den 2016-05-09 23:27:21. Eventuelle ændringer i den svenske original vil blive fanget igennem regelmæssige genoversættelser Ett biologiskt bekämpningsmedel är en bioteknisk organism och kan vara antingen en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel. Vid biologisk bekämpning används ofta naturliga fiender till de skadeorganismer som ska bekämpas. Sådana fiender kan vara mikroorganismer såsom bakterier, virus och svampar eller makroorganismer såsom nematoder (rundmaskar), insekter eller spindeldjur, så. Bekämpning genom hetvatten och grävning är metoder som visat sig vara effektiva och som sannolikt kommer att tillämpas mer framöver. Bekämpningsplanen i dagsläget innebär huvudsakligen att plantorna huggs ner 3-5 gånger per säsong för att undvika att växten sprider sig och för att utarma plantorna över tid

Nytt medel godkänt för bekämpning av kvalste

Dermanyssus gallinae-röda hönskvalster-unga och vuxna stadier Användningsområde Inomhus Djurhållningslokaler med nötboskap eller fjäderfä. Appliceringsmetod Spray - Husflugor/stickflugor: Behandla områden där flugor vilar, spraya noga längs sidoväggar, hörn, vågräta ytor på dörrar och takbjälkarnas övre delar, men undvik. Röda hönskvalster i svenska värphönsbesättningar-redovisning av resultat från ett examensarbete Emelie Gunnarsson Agronomstudent- husdjursproduktion Sveriges lantbruksuniversitet Handledare: Helena Wall SLU & Helena Eriksson SVA Röda hönskvalster • Klåda och stress • Sänkt äggproduktio Röda hönskvalster är ett stort problem inom fjäderfäproduktion. Här kan vi erbjuda den unika produkten HENSUPP. Med vår erfarenhet från djurproduktion, är vi insatta i de behov och problem som producenter, entreprenörer står inför

En lösning lämplig för besprutning av växter får du genom att blanda 0.2 dl såpa och 0.1 dl T-röd i 1 l vatten. Ska du pensla sköldlöss eller ullöss kan du använda en starkare lösning, t ex 2 delar vatten, 2 delar såpa och 3 delar T-röd. Som ett sista alternativ kan Provado insektspinnar användas Mekanisk bekämpning. Mekanisk bekämpning kan göras på flera sätt och förhindra både spridning och etablering av svampangrepp, insektsangrepp och ogräs. Mekanisk bekämpning kan innefatta allt från beskärning och bortforsling av angripna växtdelar, täckning med nät/väv, bevattning och bearbetning av jord

Prisvärt paketerbjudandetAllt du behöver för att bekämpa pälsängerBåde för förebyggande och direkt bekämpningSå gör duSätt ut fällor i drabbade områden där pälsänger kan finnas, försök att placera fällan där pälsängrar sannolikt rör sig (ex. vid lister).Städa ordentligt, våttorka, damsug och applicera rödcederoljan i springor där städningen inte kommer åt.Spraya. Mördarsnigel - bekämpning fullständig guide 2020. Mördarsniglar dödar inte andra sniglar, trots sitt namn. Det kommer från att snigeln äter andra sniglar som är döda eller skadade. Dock är mördarsnigeln fortfarande otrevlig att ha i trädgården eftersom den äter nästan allt där

Bekämpning av svampsjukdomen päronrost. Det bildas gula fläckar på bladen som senare under säsongen övergår i orange-rött med små, svarta prickar. Det är viktigt att komma ihåg att smittade blad inte smittar friska blad och att angreppen är ettåriga, d.v.s. ett nytt angrepp sker varje år Hästmyror är vanliga i naturen. Ifall du har hästmyror i huset ska du se upp, de kallas även Nordens termiter. Läs mer om hur du kan bekämpa hästmyror Bekämpning av bladsjukdomar inom ekologisk vinbärsodling är en utmaning V äxtskyddsproblemen är ofta ett betydande hinder för att lyckas med ekoodling av vin- på röda och vita vinbär, men den har också på senare år påträffats i skottländ-ska svartvinbärssorterna Ben Tirran oc Paguyuban Röda Hönskvalster - Tips & Trix - Rökprylar Och Övrig Utrustning För Matförädling Köp & Sälj. Röda Korset - nätverk för kretsinsamling. Röda Korset Kupan i Skillingaryd. Röda Korset Second Hand - koncept. Röda Korset seconhand Kinda-Kupan. Rödblock Burnout Röda hund förekommer främst i Asien och i områden kring Stilla havet, särskilt i Indonesien, Indien och Kina. Läs mer om förekomsten av röda hund i Finland (MPR-sjukdomar, på finska) Uppdaterad: 29.4.202

 • Laleh abba.
 • Otomoto motocykle.
 • Liten hjullastare.
 • Vad är fosterasfyxi.
 • Tre citodon.
 • Flaggirlang svenska flaggan.
 • Club car tillbehör.
 • Parken aschaffenburg hbf.
 • Xbox us.
 • Limousine fahren führerschein schweiz.
 • Simon toy.
 • Butte französisch deutsch.
 • Mexico resmål.
 • Ncr math.
 • Nyheter för barn.
 • The great barrier reef dead.
 • Cylinda 600 spis bruksanvisning.
 • Rijksuniversiteit groningen.
 • Dow jones world index.
 • Leasingpris per nybilstusenlapp.
 • Programkort bredbandsbolaget.
 • Koenigsegg regera top speed.
 • Ikano bank kontakt företag.
 • Bamboo palace.
 • Tim veninga mannen versieren.
 • Väla presentkort.
 • Dermatitis herpetiformis pictures.
 • Isabelle neuner duttenhofer.
 • Tudor garanti.
 • Lei synonym.
 • Kyckling apelsin gryta.
 • Alko drag reservdelar.
 • Virtuell kram betyder.
 • Privat norra skåne.
 • Hin lad waterfall koh samui.
 • Universal gravitational constant value.
 • Les vacances de monsieur hulot musique.
 • Vad är ett mätbart mål.
 • Comviq problem.
 • Bebis äter varannan timme på natten.
 • Konstsmide ljusgardin.