Home

I avtalet fastigo unionen

Fastigo är klara med avtalen tidigast i mitten eller slutet av november och vi informerar om nyheter i processen via mejl och hemsida. Avvakta med lönerevideringar tills dess att avtalen är träffade. Förhandlingsdatum för respektive avtalsområde hittar du i kalendern här på hemsidan, märkta med AVTAL 2020 med Unionen, Ledarna För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.. Du loggar in med din e-postadress och lösenord

Avtal 2020 Fastigo

 1. Fastighetsbranschens kollektivavtal är avtal som Fastigo tillsammans med förhandlingsparterna tagit fram. Det är avtal som inte bara är perfekt anpassade till fastighetsbranschens behov och förutsättningar - de är också enkla och lätthanterliga, och ger goda möjligheter för lokal lönesättning och andra anpassningar
 2. Main navigation. Råd och stöd Öppna undermeny för Råd och stöd. Undermenyn har 24 alternativ delat på 3 listor Stäng undermeny för Råd och stö
 3. Förhandling med Fastigo och Vision, Unionen m.fl. För att komma åt denna information behöver ditt företag vara medlem i Fastigo.Om du redan är inloggad och ändå inte kommer åt ett visst material är det för att du saknar behörighet till den sidan eller filen.. Du loggar in med din e-postadress och lösenord

Våren 2020 förlängde Vision K-Avtalet med Fastigo till sista oktober 2020. Förhandlingarna om nytt avtal med Fastigo fortgår och Vision hoppas på att vi ska kunna teckna ett nytt avtal nu under novembe När kommer de nya lönerna? Så snart parterna är överens om nytt löneavtal ska arbetet med nya löner påbörjas Nytt avtal klart för anställda i kommunala fastighetsbolag. Vision och arbetsgivarorganisationen Fastigo har i dag tecknat ett nytt avtal om anställningsvillkor för anställda i kommunala fastighetsbolag. Avtalet är treårigt och gäller från 1 april 2017 till och med 31 mars 2020. 2017-05-0 Nytt avtal klart: Förhandlingsprotokollet. Fastighets cirkulär för nya avtalet 2017-2020. Fastigo F-avtalet 2017-2020. Samverkansavtal 2019 Fastigo . Överenskommelse reseavtal 2018. Fastigo reseavtal 2018. Karensavtal överenskommelse. F-avtalet beräkning sjukfrånvaro. Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Inför avtalsrörelsen håller Unionen medlemsmöten i våra branscher där dina och andra medlemmars önskemål kring förbättringar i avtalen samlas ihop. Fler kollektivavtal. Ungefär 9 av 10 anställda i Sverige har kollektivavtal på sin arbetsplats. Vi är nöjda först när alla medlemmar i Unionen får dra nytta av avtalets alla värden Fastigo och Unionen, Ledarna samt AiF träffar överenskommelse om att från den 1 januari 2019 görs nedanstående ändringar i I-avtalets allmänna villkor § 10 mom 3:1, så att karensda-gen ersätts med karensavdrag. Detta görs som en anpassning till ändrade ka Nuvarande avtal löper ut sista mars 2020 och målet är att ha nytt avtal på plats innan det gamla löper ut. Arbetsgivarnas krav. Det är alltid båda parters krav som är utgångspunkten för förhandlingarna och här kommer exempel på några av kraven som arbetsgivarsidan Fastigo ställt: Fortsatta sifferlösa processlöneavtal För att du ska ha rätt till flextid behöver det finnas ett lokalt avtal om det, eller att arbetsgivaren har gjort en egen utfästelse. Med flextid menas vanligen att du har rätt att kunna vara flexibel i hur du lägger din arbetstid i början och slutet av arbetsdagen inom ramen för fastlagda tider, till exempel klockan 7-9 eller 16-18 Lönebildningsavtal Fastigo-Unionen/AiF I­avtalet 2016/04 I lönesamtalet ska tjänstemannen få kännedom om arbetsgivarens förväntningar på honom/henne. Lönesamtalet är en del i en process där tjänstemannens resultat, kompetens, individuell utveckling och måluppfyllelse knyts sam

Start / Avtal 2020 / Fastigo Fastigo. För anställda inom allmännyttan, HSB och Riksbyggen. Även för anställda i entreprenadföretag som utför fastighetsskötsel. Avtalet gäller 2017-04-01 - 2020-03-31. Lyssna. Dela: Dela sidan på Facebook; Dela sidan på Twitter; Avtalet löper ut sista mars 2020 Fastigo har tecknat ett krislägesavtal som gäller vid krislägessituationer för kommunägda företag med Fastighetsanställdas Förbund, Kommunal, Vision, Unionen, Ledarna och AiF.. Avtalet innebär att arbetstagare kan omfattas av särskilda anställningsvillkor vid utlysta krislägen i kommunen

Fastigo SKTF, Unionen, Ledarna och AiF 7 Exempel på information till anställda Till anställda enligt I/K-avtalet Avtal om arbetslivskonto mellan Fastigo och Unionen/ SKTF/Aif/Ledarna för perioden 2010-04-01 - 2013-03-31 I avtalet om arbetslivskonto avsätts ett utrymme som ger varje medarbetare e F-avtalet Allmänna villkor § 1 2017/05 § 1. Avtalets omfattning Mom 1. Kollektivavtalet reglerar anställningsvillkor för fastig-hetsarbetare, anställda i företag anslutna till Fastigo. För anställningar med avtalade arbetsuppgifter med en upat-tad arbetstid om högst 15 timmar per vecka, finns särreglering i § 6 mom 8. Anmärknin Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Vi driver frågorna som är viktiga för dig - från utbildning och forskning till arbetsmarknad och anställningsvillkor. På den här sidan kan du ladda hem mer info om I-avtal 2016 Löneavtal Fastigo Unionen AIF Ledarna

Avtalsområden: I-avtalet Fastigo

Kollektivavtal Fastigo

Kommunal har träffat ett nytt kollektivavtal med Fastigo för fastighetsskötare och lokalvårdare. Avtalet är treårigt och gäller från 1 maj 2017 till och med den 30 april 2020 Fastigo å ena, samt Unionen, Ledarna, AiF och Vision å andra sidan, åtar sig att utifrån nedan angivna gemensamma värde-ringar utöva den verksamhet som enligt avtalet ankommer på dem. § 1. Allmänt Avtalets omfattning Mom 1:1. Avtalet gäller såsom kollektivavtal för tjänstemä

Fastigo och Vision, Unionen samt AiF - Akademikerförbunden inom Fastigos av-talsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek och Sv. Arkitekter) träffade 2010 Lönebildningsavtal för perioden 2010-04-01 - 2013-03-31. Parterna har gemensamt tagit fram denna vägledning om hur avtalet i-avtal-2016-loneavtal-fastigo-unionen-aif-ledarna Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen, klicka på knappen för att acceptera detta. Vill du veta mer kan du läsa här om vår cookie polic

2. Lönebildningsavtal Fastigo - Unionen, AiF. Mellanvarande lönebildningsavtal prolongeras under perioden från den 1 april 2020 till den 31 oktober 2020. Avtalet gäller därefter med sju dagars ömsesidig uppsägningstid. 3. Ledaravtalet Fastigo - Ledarna. Parterna noterar att Ledaravtalet - avtal om lönebildning mellan Fastigo och. Fastigo har kommit överens med Unionen, Vision, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter med flera om nya kollektivavtal för tjänstemän i fastighetsbranschen. De nya avtalen om. Fastigo har kommit överens med Unionen, Vision, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter med flera om nya kollektivavtal för tjänstemän i fastighetsbranschen. De nya avtalen om allmänna anställningsvillkor är treåriga Unionen organiserar omkring 2 000 av de 8 000 tjänstemän som fått ett nytt avtal i förhandlingarna med Fastigo. Det sifferlösa avtalet på området är ett undantag. - Ja, förbundets inriktningsbeslut är att avtalen ska vara siffersatta och våra medlemmar har behov av det, säger Mikael Segel, ansvarig för avtalet på Unionen

0078 Fastigo 2017-2020 Unionen

Läs vidare om Fastighetsanställdas Förbunds kollektivavtal. Klicka på ditt avtal. Där står vilka som omfattas samt allmän information. Där går det också att hitta avtalet i sin helhet. Fastighetsanställdas Förbund har 19 kollektivavtal som slutits med olika arbetsgivare Historiskt. PM Fastigo avtal. Publicerad: 3 Maj 2010, 22:00 Fastigo sluter treårigt avtal med tjänstemännen Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation, har tecknat ett nytt treårigt sifferlöst kollektivavtal med Unionen, Ledarna, SKTF, Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek och Sveriges Arkitekte

I- och K-avtal Fastigo

Avtalsförhandlingarna 2020 - Fastigo K-avtalet - Frågor

Video: Kollektivavtal för fastighetsbolag inom Fastigo

Fastigo - Fastighetsanställdas Förbun

De här personerna ingår i avtalsdelegationen för Fastigo i avtalsrörelsen 2020 Arbetsgivarorganisationen Fastigo har kommit överens om ett nytt kollektivavtal med Fastighetsanställdas Förbund, Fastighets, vilket berör 10 000 anställda. Avtalet är treårigt och följer industrins märke

S-avtalet Allmänna villkor § 2 2013/05 § 1. Avtalets omfattning Kollektivavtal mellan Fastigo, Fastighetsbranschens Arbets-givarorganisation och Svenska Kommunalarbetarförbundet rörande allmänna anställningsvillkor för arbetstagare anställda vid i särskild förteckning upptagna företag. § 2. Anställnin Avtalet med Unionen med flera löper ut den 31 mars och avtalet med Vision med flera löper ut den 30 april. De sifferlösa löneavtalen som träffades förra året är treåriga och löper till den 31 mars 2019. Avtalet med Fastighets gäller till den 31 mars och avtalet med Kommunal till den 30 april. Läs mer på fastigo.s Avtal klart för tjänstemän inom handeln - Dagens Arena. I-avtal 2016 Löneavtal Fastigo Unionen AIF Ledarna Avtalsförhandlingar IDEA, Kollektivavtal Tjänstemä Hoppa till huvudinnehåll Meny Nyheter. Akademikerbloggen; Debattartiklar; Medlemsbre

Kollektivavtal Unionen

Avtalsrörelsen 2020 är nu åter i gång efter att ha varit upjuten sedan i våras. De första nya avtalen har träffats inom industrin i början av november. Många hundra avtal i alla branscher ska nu omförhandlas under resten av året och i vinter. + Läs me Avtal om studentmedarbetare mellan Fastigo och Unionen, Ledarna och AiF Parterna är överens om att på I- avtalsområdet införa en möjlighet till studentmedarbetaranställning enligt nedanstående regler. 1. Syfte Parternas syfte med detta avtal är att underlätta för studerande på universitets- och högskolenivå at

Allt fler förhandlar bort övertidsersättningen i utbyte mot några extra semesterdagar, och kanske lite högre lön. Ofta är det en dålig affär för dig som anställd.Och att du avstår från övertidsersättning betyder inte att du ska jobba hur mycket som helst. Arbetstiden har gränser - det gäller all fastigo.agdadrift.se Vår webbsida använder sig som de flesta andra av cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse Cookies kan liknas vid små avtryck och är sm Redan 2014 skrevs ett sådant avtal mellan fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo, och ett antal fack, däribland Unionen.I våras gjordes en utvärdering genom en enkät till 342 företag i branschen. Knappt hälften av företagen, 163, besvarade enkäten Sveriges chefsorganisation Ledarna och Fastigo har tecknat två nya avtal om allmänna anställningsvillkor, I- respektive K-avtalet. Parterna är även överens om att fortsätta det gemensamma arbetet med Hållbara chefer och att genomföra informationsinsatser för att öka kännedomen om Ledaravtalet Avtalet är det första i sitt slag i privat sektor och gäller företag som är medlemmar i fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo. - Avtalet ger studenter möjlighet att få relevant arbetslivserfarenhet, samtidigt som det möter fastighetsbranschens behov av nya medarbetare

Gäller även hängavtal från Unionen, Ledarna eller Sveriges Ingenjörer eller medlemskap i SINF där avtalet hänger på något av nedanstående förbund. I vissa fall omfattas även hängavtal med SEKO Deltidspensionspremie per avtal, 2014 Gäller även hängavtal från Unionen , Ledarna eller Sveriges Ingenjörer eller medlemskap i SINF där avtalet hänger på något av nedanstående förbund

Bygg, Energi & Fastighet Unionen

Deltidspensionspremie per avtal, 2017 Gäller även hängavtal från Unionen , Ledarna eller Sveriges Ingenjörer eller medlemskap i SINF där avtalet hänger på något av nedanstående förbund Det är dags att förbereda årets lönerevision och vi påminner om följande utgångspunkter i löneavtalet. Det fullständiga avtalet hittar du som inloggad på arbetsgivarguiden.se. Flexpension Vid sidan av lönerevision sker ytterligare avsättning till flexpension per 1 maj 2018 med 0,2 % på pensionsmedförande lön. Det faktureras av Collectum utan vidare åtgärd från arbetsgivaren.

Flexibel arbetstid Unionen

Deltidspensionspremie per avtal, 2016 Gäller även hängavtal från Unionen , Ledarna eller Sveriges Ingenjörer eller medlemskap i SINF där avtalet hänger på något av nedanstående förbund I andra avtal får du föräldralön från första dagen. Enligt vissa avtal krävs att du också fortsätter jobba ett tag efter föräldraledigheten. Det kan dessutom finnas en gräns för hur länge du kan vänta med att plocka ut din föräldralön, till exempel att tjänstledigheten ska äga rum innan barnet blivit 18 månader

 • Gud ge mig sinnesro tavla.
 • Impact meme generator.
 • Myrfälla.
 • Södra england karta.
 • Läkarintyg från första dagen.
 • 50 dm3 to cm3.
 • Quetiapin depression.
 • Plywood björk beijer.
 • Arbetslöshet sverige scb.
 • Billiga stressbollar.
 • Pärlarmband kit.
 • Fall of the western roman empire year.
 • Rijksuniversiteit groningen.
 • Deezer premium pris.
 • Purple haze lyrics.
 • Världens största företag 2016.
 • Uni paderborn bewerbung master.
 • Dalsjömordet.
 • Telavox kontakt.
 • Kvinnostol cross boss.
 • Refunder knappen.
 • Serom efter operation.
 • Offroad bil säljes.
 • Mjölkbaren sandviken matlista.
 • Promoverad.
 • Rio 2 swefilmer.
 • Fotogenlampor reservdelar.
 • Radhus söderköping.
 • Köpa ananas.
 • Geovetenskap su se.
 • Wie oft phytoplankton düngen.
 • Måsebo simmental.
 • Belcim bilgin.
 • Auto cad.
 • Placeholder images architecture.
 • Johanna bradford tapet.
 • Lucifer comic maze.
 • Konditorutbildning malmö.
 • Kostnad översätta betyg.
 • Weinprobe lingen.
 • Asti martini cinzano.