Home

Läkarintyg från första dagen

SJUKANMÄLAN: Efter ett tag kan ett läkarintyg behövas, kanske redan efter dag ett. Läkarintyg från första sjukdagen? Arbetsgivare kan i vissa situationer begära att en anställd visar läkarintyg före den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden. Det vanligaste är att den anställde ska visa ett förstadagsintyg Kravet på sjukintyg från första dagen gäller dessutom först vid nästa sjukdomsperiod och kravet får inte omfatta längre tid än ett år. Kollektivavtalen säger också att arbetsgivaren har rätt att vid förstadagsintyg anvisa läkare och att arbetsgivaren i så fall ska bekosta läkarbesöket Om arbetstagaren kommer in med ett läkarintyg från en senare tidpunkt än första dagen ska arbetsgivaren betala sjuklön från den dag läkarintyget avser. En arbetsgivares beslut om förstadagsintyg kan inte överklagas till någon högre instans Enligt sjuklönelagen är arbetsgivaren skyldig att betala sjuklön från dag 2 till dag 14 vid sjukdom. Arbetsgivaren är dock enbart skyldig att betala sjuklön från åttonde dagen om arbetstagaren styrker nedsättningen av arbetsförmågan genom läkarintyg. Läs också: Småföretagare okunniga om arbetetsmiljöreglerna Om det föreligger särskilda skäl kan arbetsgivaren själv.

Läkarintyg från första sjukdagen? - Simployer Tholi

 1. Arbetsgivare ska få möjlighet att begära läkarintyg från första dagen när anställda sjukanmäler sig. Det beslutet fattade riksdagen den 14 november. Det kan bidra till en snabbare återgång i arbete, tror Sofia Bergström på Svenskt Näringsliv
 2. Från och med den 13 mars gäller enligt lag att du som är sjuk inte behöver visa något läkarintyg för din arbetsgivare för de 14 första dagarna. Unionens syn är att det slopade kravet på läkarintyg gäller både för arbetsgivare med och utan kollektivavtal
 3. Sjukpenning • Om din första sjukdag inträffar före den 1 november kommer Försäkringskassan avvakta med att begära in läkarintyg för perioden mellan dag 15 och 21
 4. För en anställd behövs normalt läkarintyg från och med dag 8. De första 14 dagarna patienten är sjuk betalar arbetsgivaren sjuklön i stället för vanlig lön. Från dag 15 kan patienten ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan

Under de första 14 dagarna ska du bedöma om medarbetarens sjukdom gör att hen inte kan arbeta. Lämna läkarintyg från och med den åttonde dagen i den nya sjukperioden. Minimera . Fler åtgärder som du som arbetsgivare kan erbjuda . Betala reseersättning istället för sjuklön Därefter utbetalas sjuklön i 14 dagar, knappt 80 procent av ordinarie lönen. Hur länge kan jag vara sjukskriven utan läkarintyg? Du kan vara borta sju dagar, från jobbet. Arbetsgivaren har alltid rätt att kräva sjukintyg från dag 8, men kan kräva ett sjukintyg från läkare redan från första dagen om det finns särskilda skäl Min arbetsgivare kräver ett läkarintyg från första dagen enligt policy. Är det verkligen så? Bästa hälsningar. Hej. I vanliga fall ska du styrka din sjukdomsnedsättning dag 7 i sjukdomsperioden enligt 8 § sjuklönelagen, med ett läkarintyg (intyget behöver inte närmare beskriva ditt sjukdomstillstånd) Den som stannar hemma från arbetet eller går miste om a-kassa för att ta hand om ett sjukt barn kan ta ut vab. Från 2019 förenklades reglerna för den som ska vabba. Man kan vabba tills barnet är tolv år. Försäkringskassan måste få en ansökan senast 90 dagar efter den första dagen som man är hemma med sitt barn Dag 2-7 Första sjukdagen är karensdag och då får du ingen lön alls. Från den andra till sjunde dagen har du rätt till 80 procent av din lön från arbetsgivaren, om du gjort sjukanmälan. Dag 7-14 Nu har du bara rätt till sjuklön om du skickar läkarintyg till din arbetsgivare. Det behöver inte framgå vilken sjukdom du har. Dag 1

Vad gäller när arbetsgivare kräver sjukintyg från första

Du behöver ett läkarintyg som även gäller efter 21 dagar. Intyget ska skickas till Försäkringskassan. Om du har en anställning. Du behöver träffa en läkare och få ett läkarintyg om du är sjuk i mer än 15 dagar. Du kan skriva ut ditt läkarintyg från Mina intyg för att ge till din arbetsgivare Svar: Den som är sjuk kommer kunna vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. Det innebär att arbetsgivare och Försäkringskassan från och med den 13 mars inte behöver ett läkarintyg för att kunna betala sjuklön eller sjukpenning under de första 14 dagarna i en sjukperiod Läkarintyg vid första sjukdagen. 2016-11-18 i Sjuk. FRÅGA dagen efter sjukanmälningsdagen eller ålägga arbetstagaren att styrka nedsättning av arbetsförmågan med intyg från och med den första dagen i varje kommande sjukperiod. Åläggandet kan ske på initiativ av Försäkringskassan eller efter en framställning från arbetsgivaren Det är först fr o m dag 22 som läkarintyg behövt lämnas till Försäkringskassan. Vid vård av sjukt barn ska föräldern normalt lämna läkarintyg dag 8 i barnets sjukperiod, men sedan i våras har kravet på läkarintyg i den här situationen pausats. Från och med den 1 november 2020 slopas dessa tillfälliga regler och.

Kan vi kräva sjukintyg första dagen? Lag & Avta

Kan arbetsgivaren kräva sjukintyg från första dagen

Om du är sjuk i mer än sju dagar ska du lämna ett läkarintyg till din arbetsgivare. Det är ett krav för att få sjuklön från och med åttonde dagen. Timvikarie och sjuk. Om du är timvikarie och får sjuklön från din arbetsgivare de första 14 dagarna kan du få sjukpenning från Försäkringskassan fr.o.m. 15:e sjukdagen Enligt huvudregeln kan alltså inte din arbetsgivare kräva sjukintyg från första dagen. Det finns dock undantag. En arbetsgivare får kräva sjukintyg redan från första dagen om det finns särskilda skäl för det, enligt 10 § sjuklönelagen. Exempel på särskilda skäl är misstanke om missbruk eller behov av rehabilitering Min chef säger att de troligtvis kommer att kräva läkarintyg från första sjukdagen framöver för mig, om jag blir sjuk. Får de göra så ? Svar: Huvudregeln i det kollektivavtal som gäller för dig, Detaljhandelsavtalet, är att läkarintyg behövs from sjukdag åtta och att det är arbetstagaren själv som bedömer om hen är arbetsför eller ej under första sjukveckan Läkarintyg från första dagen. Enligt vissa kollektivavtal får du begära läkarintyg från första dagen. I avtalen kan det finnas bestämmelser om att du ska stå för kostnaden för läkarbesöket. Försäkringskassan kan besluta att den anställde ska visa läkarintyg från första dagen Den som blir sjuk ska kunna vara hemma i upp till 14 dagar utan läkarintyg. Det uppgav regeringen på fredagseftermiddagen. - Coronaviruset är det största hotet mot folkhälsan på många.

Undantag från att visa läkarintyg Om den anställde inte visar ett begärt läkarintyg behöver arbetsgivaren inte betala sjuklön för den tidsperiod för vilken det saknas intyg. I vissa fall kan den anställde ha ett godtagbart skäl till att inte kunna visa ett läkarintyg, t ex om den anställde har försökt men inte lyckats får en läkartid Arbetsgivaren började kräva läkarintyg från första dagen. Så är det fortfarande, jag behöver lämna läkarintyg från dag ett om det så är en förkylning. Hur länge kan arbetsgivaren kräva att jag ska göra så? /Granskad. Din arbetsgivare följer inte lagen. En begäran om sjukintyg från första dagen gäller högst under ett år Sjukintyg från första dagen #förstadagsintyg - vad gäller? Vi är inne i februari månad. Månaden då sjukskrivningarna duggar tätt. För en chef kan det givetvis vara lockande att begära in sjukintyg från en anställd redan från första sjukdagen, men hur ser regelverket ut Sjuklönelagen säger vidare att din arbetsgivare är skyldig att meddela dig skriftligt om han vill att du ska lämna ett läkarintyg redan från första dagen och begäran får högst gälla för ett år. Läkarintyget behöver dock inte specificera vilken åkomma du har utan endast styrka att du är förhindrad att arbeta på grund av sjukdom

Arbetsgivare ska få begära läkarintyg från första sjukdage

Läkarintyg för första sjukfrånvarodagen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 april 2007 Cristina Husmark Pehrsson ningsdagen i en pågående sjukperiod eller från och med den första dagen i varje kommande sjukperiod som infaller inom upp till ett år från tiden för begäran Då svarade chefen med vändande mejl att Lukas måste fixa ett läkarintyg, direkt, om han var för sjuk för att jobba. Va, från första dagen!? Lukas blev osäker, han tyckte det verkade konstigt att kräva intyg direkt. Men han hade en provanställning och ville inte uppfattas som stökig. Han ringde sin husläkare för att få en tid Med anledning av covid-19 har regeringen beslutat om slopat krav på läkarintyg de första 14 dagarna av en sjukperiod. Därutöver har Försäkringskassan beslutat att i nuvarande situation inte kräva läkarintyg till och med dag 21. Från och med dag 21 i sjukfallet är det inga förändringar jämfört med tidigare Vad gäller för läkarintyg från första dagen, får man verkligen be om det och vad säger egentligen lagen? Faktum är att vi inte är så många som vet vad som egentligen gäller. Låt oss reda ut det. Sjuklönelagen (1991:1047).

Sjukintyg Unione

 1. arbetsgivare har rätt att kräva läkarintyg från första sjukdagen. Jag måste stanna hemma i perioder på grund av fibromyalgi med värk. Nu vill de att jag lämnar in läkarintyg från första sjukdagen och för mig känns det som att jag blir straffad på grund av
 2. Du är här: FamiljeLiv.se Får arbetsgivaren kräva läkarintyg från första dagen? Meny Forum Arbete - Samhälle. Varje medlem är ansvarig för sina inlägg. Skapa en ny tråd; Får arbetsgivaren kräva läkarintyg från första dagen? Tor 6 sep 2007.
 3. sjuklön efter 8 dagen, jag trodde att det var 10e arbetsdagen eller 24 dagar. Kan man ringa en doktor och få ett läkarintyg i efterhand utskrivet
 4. Läkarintyg från första sjukdagen sedan länge i HRF:s avtal Riksdagen har sagt ja till det kritiserade förslaget om att ge arbetsgivare rätt att kräva intyg från första sjukdagen. Men i HRF:s Gröna riksavtal har arbetsgivarna haft rätten länge
 5. SVAR: Att Försäkringskassan åter kommer att kräva läkarintyg från dag 15 i en sjukperiod påverkar inte slopandet av läkarintyg under sjuklöneperioden, det vill säga de 14 första dagarna i sjukperioden. Slopandet av läkarintyg under sjuklöneperioden grundar sig i riksdagens beslut från den 2 april om ändringar i sjuklönelagen
 6. Läkarintyg från dag 15. 2020 och läkarintyg saknas kommer Försäkringskassan att avvakta med att begära in läkarintyg för perioden mellan dag 15 och 21. Om första sjukdagen inträffar.
 7. DA REDER UT När kan chefen kräva sjukintyg från första dagen? 14 dagar. De första två veckorna betalar arbets- givaren din sjuklön. Sedan är det Försäkringskassan som står för din ersättning i form av sjukpenning. Intyget ska vara konkret. visa upp ett läkarintyg om du är sjuk längre än sex dagar

Från och med då krävs det återigen läkarintyg från dag 15 vid sjukskrivning och från dag 8 när det Punkten efter Dagens Nyheter har funnits med allt sedan det första numret 23. SVAR: Enligt sjuklönelagen får en arbetsgivare begära läkarintyg från första dagen om det finns särskilda skäl. Intyg från första dagen kan också regleras i gällande kollektivavtal, men kollektivavtalet får inte försämra för arbetstagaren. Med särskilda skäl brukar man mena upprepad korttidsfrånvaro Just nu är reglerna kring sjukintyg tillfälligt ändrade med anledning av coronaviruset. Om du blev sjuk innan den första november 2020 behöver du ha ett sjukintyg från dag 21, när du ansöker om sjukpenning. Om din första sjukdag är den första november eller senare gäller nya regler, och då behöver du ha ett läkarintyg från dag 15 Staten betalar ut sjukpenning första dagen i Tänk på att du måste skicka in ett intyg från en läkare Om du är i riskgruppen för att få viruset behöver du ett läkarintyg som.

Våra läkare har möjlighet att sjukskriva dig som mest 14 dagar från den första sjukdagen. Läkaren kan inte utfärda sjukintyg retroaktivt, utan endast från den dag som du kontaktar oss. Intyg som vi inte kan utfärd Läkarintyg - Det här ska du som chef göra Om den anställde är sjuk under en längre period än 7 kalenderdagar ska du som chef få ett läkarintyg från den anställde. Ett läkarintyg ger viktig information om vilka arbetsuppgifter den anställde klarar av samt är en viktig vägledning i valet av anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder

Försäkringskassan återinför krav på läkarintyg SVT Nyhete

Intyg för sjukpenning - Försäkringskassa

Regeringen förlänger även den läkarintygsfria tiden till 14 dagar för alla sjukskrivna. Det slopade kravet på läkarintyg under de första 14 dagarna ska gälla retroaktivt från och med den 13 mars. Därutöver har Försäkringskassan beslutat att i nuvarande situation inte kräva läkarintyg till och med dag 21 Från 11 mars till 11 maj är karensavdraget slopat. Enligt uppgifter kan det bli så att anställda ansöker retroaktivt om ersättning för första sjukdagen, Förslaget innebär att du som är sjuk kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg

Läkarintyg från första dagen kritiseras hårt. Arbetsgivare ska få rätt att begära in läkarintyg från första sjukdagen, föreslår regeringen från och med den första dagen av varje kommande sjukperiod. Ett beslut enligt första stycket 2 får inte avse längre tid än ett år. Ett beslut enligt denna paragraf gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet eller bestäms av en domstol som prövar beslutet Kravet att anställda ska visa läkarintyg från och med dag åtta i sjuklöneperioden har tillfälligt slopats. Den anställde har alltså rätt till sjuklön utan att behöva visa läkarintyg under hela sjuklöneperioden (dag 1 - 14). Bestämmelsen om slopat krav läkarintyg gäller oavsett sjukdomsorsak Första dagen du är sjuk får du ingen ersättning. Det kallas karensdag. Om du lämnar in din sjukanmälan första dagen du är sjuk, behåller du din ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning för de övriga sjukdagarna. Läs mer på Försäkringskassans webbplats. Försäkringskassa

Att Försäkringskassan åter kommer att kräva läkarintyg från dag 15 i en sjukperiod påverkar inte slopandet av läkarintyg under sjuklöneperioden, det vill säga de 14 första dagarna i sjukperioden. Slopandet av läkarintyg under sjuklöneperioden grundar sig i riksdagens beslut från den 2 april om ändringar i sjuklönelagen Från dag 8 behövs läkarintyg för vård av barn och från dag 15 för sjukpenning. Med anledning av Corona-pandemin slopade Regeringen tidigare i år kravet på läkarintyg under de första 14 dagarna för alla sjukskrivna

Video: Sjuk medarbetare dag 1-90 - Försäkringskassa

Det slopade kravet på läkarintyg under de första 14 dagarna ska gälla retroaktivt från och med den 13 mars. Därutöver har Försäkringskassan beslutat att inte kräva läkarintyg till och med dag 21. Det innebär att den som är sjuk inte behöver lämna ett läkarintyg de första tre veckorna Varför krävs läkarintyg från första dagen? - Chefen ska göra en bedömning från fall till fall. Det kan vara normalt med fyra frånvarotillfällen och då behövs inget intyg

Corona och sjukskrivning - så funkar de nya reglern

Du som är anställd och inte kan arbeta på grund av sjukdom har enligt lag rätt att få sjuklön från din arbetsgivare dag 2 till dag 14. Undantag kan finnas om du varit anställd en kortare tid. Normalt är första dagen en karensdag då du inte får någon ersättning. Om du är sjuk längre tid än en vecka behöver du ett läkarintyg Kravet på läkarintyg för vård av barn från dag 8 och från dag 15 för sjukpenning togs bort tillfälligt i våras för att avlasta vården under pandemin. Men nu gör. Vill du läsa mer? Starta din prenumeration. Första 30 dagarna utan kostnad. Obegränsad tillgång till allt digitalt innehåll. Nyhetstidningen direkt i.

Läkarintyg från och med dag 15 i sjuklöneperioden. SKR har tagit fram en arbetsgivarversion av Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning som kan att användas från och med dag 15 i sjukperioden. I vissa fall kan det även användas under sjuklöneperioden. SKR:s intyg benämns AG 7804 Arbetsgivaren kan också begära läkarintyg redan från första dagen i den nya sjukperioden, dvs. i detta fall fr.o.m. återinsjuknandedagen. Exempel En anställd, som arbetar dagtid, återkommer i arbete efter en längre tids sjukdom och arbetar onsdag, torsdag och fredag. Efterföljande måndag är han åter sjukfrånvarande En arbetstagare som är sjuk och har nedsatt arbetsförmåga har enligt sjuklönelagen rätt till sjuklön från arbetsgivaren de första 14 dagarna. För att arbetstagaren ska ha rätt till sjuklön från och med den sjunde kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan krävs dock att han eller hon kan styrka nedsättningen av arbetsförmågan genom ett intyg av läkare eller tandläkare 2. om särskilda skäl motiverar det, ålägga en försäkrad att vid framtida sjukdomsfall genom läkarintyg styrka nedsättningen av arbetsförmågan på grund av sjukdom från och med den första dagen i sjukperioden. Ett åläggande enligt första stycket 2 får inte avse längre tid än ett år. Förordning (2020:805)

Arbetsgivarfrågor; 17 augusti 2018 Läkarintyg vid vab - här hittar du frågor och svar. Magsjuka för tredje gången på en månad! Perioderna i livet där man som förälder måste vabba och stanna hemma från jobbet för att ta hand om sjuka barn är kanske inte alltid de roligaste Hej Yvonne! Om din första sjukdag inträffar före den 1 november 2020 kommer Försäkringskassan avvakta med att begära in läkarintyg för perioden mellan dag 15 och 21.Det gäller oavsett om du är anställd, arbetssökande eller föräldraledig. Om din första sjukdag är 1 november eller senare så behöver vi ett läkarintyg från dig från dag 15 i sjukperioden

Sjukintyg från dag 1? - Arbetsrättsjoure

Från och med den 27 mars behöver du inte lämna in ett läkarintyg de första 21 dagarna när du är sjuk. Om du fortfarande är sjuk efter 21 dagar måste du lämna in ett läkarintyg när du ansöker om sjukpenning. Försäkringskassans webbsida har mer information. Följ vår rapportering om Coronaviruset här Från och med den 1 november 2020 gäller de tidigare reglerna för läkarintyg avseende sjukpenning och vård av barn, meddelar Försäkringskassan. Från dag 8 behövs läkarintyg för vård av barn och från dag 15 för sjukpenning. Om den första sjukdagen inträffar före den 1 november kommer Försäkringskassan att avvakta med att begära in läkarintyg mellan [ Men om den första sjukdagen är 1 november eller senare vill Försäkringskassan ha läkarintyg från dag 15 i sjukperioden. Även reglerna för den som vabbar förändrades 1 november. För föräldrar som är hemma med sjukt barn gäller krav på läkarintyg från 1 november om barnet är sjukt åtta dagar eller längre

Från och med den 8:e kalenderdagen måste även ett läkarintyg skickas till Försäkringskassan. Den första dagen i en sjukperiod är karensdag och då betalas ingen sjukpenning ut, egen företagare kan ha fler än en karensdag Du behöver dock inte lämna läkarintyg vare sig till arbetsgivaren eller Försäkringskassan förrän sjukdag 21, alltså efter de första tre veckorna. Ersättningen för karensavdraget gäller för sjukperioder från och med den 11 mars och läkarintyg först från dag 21 gäller från och med den 13 mars

”Få som driver fall om tidigt sjukintyg till rätten

Sådan ersättning får du från första dagen. Begär ett intyg hos läkaren om att du utretts. Be om ett läkarintyg som styrker detta och begär smittbärarpenning från Försäkringskassan. Underrätta din chef om vad som hänt och följ i övrigt de råd du får från sjukvården Är du sjuk mer än sju dagar behöver du ha läkarintyg som styrker att du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Läkarintyget ska skickas till din arbetsgivare. Arbetsgivaren har möjlighet att begära in sjukintyg från första dagen i vissa fall. Från 1 januari 2019 gäller karensavdrag på din sjuklön istället för tidigare karensdag Läkarintyg krävs från och med åttonde dagen. Det finns inte heller här något krav på diagnos till arbetsgivaren, om inget annat avtalats i centrala kollektivavtal. Sjukfrånvaro - En snabbguide. Från och med den 15:e dagen tar Försäkringskassan över och betalar sjukpenning. Försäkringskassan kräver däremot uppgift om diagnos Från och med den 1 november är det krav på läkarintyg vid sjukskrivning från och med dag 15. Det innebär att det tidigare undantaget som innebar att läkarintyg krävdes först från och med dag 21 tas bort. Detta beslutade Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg den 19 oktober. Läs mer på www.forsakringskassan.s

Flera coronarelaterade krisåtgärder förlängs | Skattenätet

Sjukskrivning 2020: Enkla svar på 14 vanliga frågo

VildaKrigarPrinsessanMathilda!

Slopat krav på läkarintyg Om du är sjuk behöver du inte ha ett läkarintyg förrän efter dag 21, när du ansöker om sjukpenning. Ytterligare en åtgärd med anledning av coronaviruset som införts är att du från och med den 27 mars inte behöver lämna in ett läkarintyg de första 21 dagarna när du är sjuk Om första sjukdagen inträffar före den 1 november 2020 kommer Försäkringskassan avvakta med att begära in läkarintyg för perioden mellan dag 15 och 21. Detta gäller oavsett om man är anställd, arbetssökande eller föräldraledig. Om den första sjukdagen är 1 november eller senare så behövs ett läkarintyg från dag 15 i. Från och med den dagen krävs åter läkarintyg från femtonde dagen vid sjukskrivning och från åttonde dagen när det gäller ersättning för vab. Beslutet har fattats i samråd med bland annat Sveriges kommuner och regioner, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten Detta innebär att den anställde inte från och med den åttonde dagen i en sjukperiod behöver styrka sjukdomen med ett läkarintyg. Centrala parter är också överens om att temporärt upphäva möjligheten för arbetsgivaren att kräva läkarintyg från en tidigare dag än den åttonde eller från och med den första dagen av varje kommande sjukperiod under högst tolv månader redan första dagen ska du ringa din arbetsgivare och göra en sjukanmälan; från och med den 8:e sjukdagen måste du lämna ett läkarintyg; efter dag 15 kommer Försäkringskassan att vilja ha ett sjukintyg av dig. Här är en kortfattad beskrivning av vad som händer vid en sjukskrivning, och vilken ersättning du har rätt till

 • Mächtigste person der welt 2017.
 • Scheibo eichsfeld.
 • Tom och jerry gör stan osäker svenska röster.
 • Westfield stolar.
 • Franska bokstaveringsalfabetet.
 • Instituto cervantes utrecht biblioteca.
 • Giftig tång.
 • Patrik sjöberg moa.
 • National opera london.
 • Hemglass melodin lyssna.
 • Batteri till cinderella.
 • Partybilder magdeburg first.
 • Mål med fysisk aktivitet.
 • Run dmc it's tricky.
 • Hyra bil över sommaren.
 • University of oxford ucas code.
 • Ingemar seger.
 • Ink3su.
 • Aktör och struktur förklaring.
 • Traduction français anglais.
 • Patientlagen socialstyrelsen.
 • Hallonlikör systembolaget.
 • Psalm engelska.
 • Topcom twintalker 3800.
 • Ikea antilop tablett.
 • Vad för slag vad för slags tydningar vad menar han.
 • Varför är fisk bra för miljön.
 • Enkel rulltårta.
 • Dagsturer västra götaland.
 • Halveringstid cesium 134.
 • 360 kinect drivers for windows.
 • Rengöra diskmaskin med citron.
 • Yamaha wr 250 lc.
 • Varbergs kusthotell bilder.
 • Harley davidson mannheim.
 • Världens största företag 2016.
 • Elektromagnetisk strålning spektrum.
 • Data toggle tooltip bootstrap.
 • Mycket gammal korsord.
 • Alko drag reservdelar.
 • Köpa ananas.