Home

Behöriga lärare statistik

Här hittar du statistik om förskola, skola och vuxenutbildning. Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat Över hälften av lärarna som har nyanställts det senaste läsåret saknar pedagogisk högskoleexamen. Det innebär att andelen obehöriga lärare i skolorna fortsätter att öka. Det visar Skolverkets statistik för läsåret 2016/17 som även finns nedbruten på läns-, kommun- och skolenhetsnivå Statistiken visar antal lärare, andel lärare med pedagogisk/specialpedagogisk högskoleexamen och antal elever per lärare och studie- och yrkesvägledare Lärarkollen är Lärarförbundets redovisning av statistik som är viktiga för skolans och lärarnas utveckling. Det saknas 65 000 behöriga lärare. Obehöriga fyller lärarbristens tomrum. Behovet av ett nationellt grepp kring lärarbristen är skriande. Med rätt satsningar kan lärarbristen snabbt minska. Tipsa dina vänner om verktyge

Statistik - Skolverke

Andelen obehöriga lärare ökar - Skolverke

Pedagogisk personal (lärarregistret

Webbinnehållet ger också dig som lärare möjlighet att erbjuda dina elever verktyg att själva hitta fakta, jämföra, reflektera och se sammanhang. Statistiken presenteras visuellt och interaktivt. Det är enkelt att få överblick över befolkningsutvecklingen, lön för olika yrken och utbildning i Sverige. Material för skola Skolverket har i många år tillhandahållit statistik om skolväsendet på riks-, kommun och skolnivå. Statistiken visar till exempel elevantal, andel behöriga lärare och betygssnitt i olika ämnen. Men snart stryps tillgången och endast uppgifter på riksnivå blir tillgängliga Statistiken i sin helhet. Karta: Så mycket tjänar lärarna - Många av de behöriga lärarna är dessutom på väg att gå i pension, vilket riskerar att leda till att bristen på behöriga lärare förvärras ytterligare. Det ser riktigt tufft ut i många ämnen

Skolverkets statistik räknar andelen behöriga lärare i både kommunala- och friskolor på grundskolenivå. Rikssnittet för andelen behöriga lärare ligger på 70 procent Den årliga statistiken över pensionsavgångar bland lärare visade i september 2017 att nästan 45 000 lärare kommer att gå i pension om tio år, störst är behovet av speciallärare. Lokala exempel på lärarbristen. I exempelvis Jokkmokk har man inte lyckats få tag på något behörig lärare,. Ny statistik visar fortsatt brist på behöriga lärare Uppdaterad 22 mars 2018 Publicerad 22 mars 2018 Förra veckan rapporterade SVT Nyheter Örebro om hur det saknades behöriga lärare i. Lärarbristen påverkar hela samhället och den växer sig större för varje år som går. År 2025 beräknas Sverige sakna mer än 65 000 lärare. Lösningen är högre lärarlöner och minskad arbetsbelastning På grund av kravet på lärarlegitimation har rekryteringsbehovet av behöriga lärare ökat kraftigt på senare år. Idag råder det bland annat brist på behöriga ämneslärare i naturvetenskap och matematik samt i vissa språk, samtidigt som arbetsmarknaden för ämneslärare i de samhällsvetenskapliga ämnena är mer i balans

Lärarkollen: hur ser lärarbehörigheten ut där du bor

Andelen behöriga lärare i skolan sjunker. Utvecklingen går alltså åt fel håll, visar Skolverkets senaste statistik Beslutet innebär att statistik om bland annat niondeklassares slutbetyg och andel behöriga lärare på skolorna som togs fram före den 1 september åter publiceras. Återpubliceringen sker successivt under nästa vecka. Fram till i år har alla kunnat ta del av statistik om varje skola i landet Andelen behöriga lärare i grundskolan ökar inte, utan ligger kvar på samma nivå som förra läsåret: 71,4 procent. Och fortfarande är det stora skillnader mellan kommunerna, visar statistik från Skolverket Andelen behöriga lärare har det senaste året minskat i åtta av länets tolv kommuner. Ljusnarsberg är den kommun i landet som har allra lägst lärarbehörighet (39 procent) enligt ny.

Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om Fler behöriga lärare och bättre kompetensutveckling Publicerad 21 september 2020. Alla elever ska möta kompetenta och kunniga lärare, oavsett var i landet de bor. Därför är en avgörande faktor för att fortsätta höja kunskapsresultaten i skolan att det finns behöriga och skickliga lärare i hela landet. Med detta. För att ge fler möjlighet att omskola sig och bli behöriga lärare föreslår regeringen en utbyggnad som uppgår till 47 miljoner kronor under 2021. För att fler personer med högskoleutbildning ska kunna omskola sig genom KPU föreslås också universitet och högskolor få 13,5 miljoner kronor under 2021 för att kunna öka valideringen av tidigare utbildnings- och arbetslivserfarenhet

Som lärare vet vi hur viktiga vi är för varandra och hur avgörande det är att förutsättningarna är som bäst där utmaningarna är som störst, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i ett pressmeddelande. Lägst andel behöriga lärare i länet har Hällefors kommun med 57 procent Registret över pedagogisk personal (lärarregistret) innehåller individuppgifter om lärare, förskollärare, fritidspedagoger, fritidsledare, barnskötare och skol-/arbetsledare och studie- och yrkesvägledare i fritidshem, förskoleklass, grundskola, specialskola, särskola, gymnasieskola, komvux, särvux, svenskundervisning för invandrare (sfi) och skolor med kompletterande utbildning Frågan om behöriga och legitimerade lärare är het i debatten. Många media tycker om att visa på hur situationen ser ut på olika skolor och utgår då ifrån Skolverkets statistik. De har ansvar för att informera om hur situationen ser ut på olika skolor när det gäller behöriga och legitimerade lärare Ny statistik från Skolverket visar att knappt 78 procent av grundskolelärarna är behöriga i minst ett av sina ämnen. För lärare på gymnasiet är det ungefär lika stor del

1 000 behöriga lärare saknas i Västmanland | SVT Nyheter

Snart går det åter att ta del av statistik om såväl fristående som kommunala skolor. Skolverket ändrar sitt tidigare beslut och publicerar åter äldre uppgifter på skolnivå För dig som är behörig lärare - oavsett skolform. Bli medlem idag Stäng. Ny statistik: Bristande arbetsmiljö fortsätter göra lärare sjuka Ann Ponton Klevestedt, Arbetsmiljöverket, bekräftar att den psykosociala arbetsmiljön fortsätter orsaka lärares sjukskrivningar Du som är legitimerad och behörig lärare, kan i de flesta fall omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS) Lagstiftningen säger att ett vikariat eller en allmän visstidsanställning (AVA) automatiskt övergår till en tillsvidareanställning om du under en femårsperiod har varit anställd hos en arbetsgivare i sammanlagt mer än två år i någon av de två anställningsformerna Kerstin Lif, rektor på Nybyggeskolan i Västerås där 77,2 procent av lärarna var legitimerade och behöriga i minst ett undervisande ämne 2019/2020 enligt Skolverkets numera hemliga statistik, berättar att några av hennes lärare som är obehöriga utbildar sig parallellt med arbetet Lärares situation under pandemin Dåliga eller inga förutsättningar att följa FHM:s riktlinjer . NY RAPPORT V.45! Extremt hög arbetsbelastning under pandemin Det här håller inte! Läs våra krav här! Tre månaders medlemskap utan kostnad. Din arbetsmiljö och lön i fokus

Sök statistik om förskola, skola och vuxenutbildning

 1. skar från 70,5 till 70,1 procent jämfört med förra läsåret. I gymnasieskolan ökar den från 81,4 till 81,6. Det visar Skolverkets nya statistik över pedagogisk personal i skolan. Statistiken finns även nedbruten på läns-, kommun- och skolenhetsnivå
 2. skar i landet - men Västerbotten går mot strömmen. Här ökade lärarberörigheten i åtta av 15 kommuner och är bäst i hela landet
 3. Andelen behöriga lärare i grundskolan fortsätter att sjunka och ligger på 70,5 procent, visar färsk statistik från Skolverket. Läsåret 2015/16 var andelen behöriga grundskolelärare 72,7.
 4. skar, visar färsk statistik. Skolverket beskriver läget som allvarligt. Alla som har ett ansvar för lärarförsörjningen behöver samlas för att hitta lösningar, säger generaldirektör Peter Fredriksson

Trenden med färre behöriga lärare i skolan syns i hela landet och har pågått nu i flera år. - Lärarförbundets statistik är gemensam för fristående och kommunala verksamheter. För de kommunala skolorna i Landskrona har behörigheten gått från 70,1 år 2014 till 68,4 år 2018 Det är i paritet med Malmös kommunala skolor Andelen behöriga lärare minskade i Sigtuna kommun under 2017. Det visar statistik från Skolverket som Lärarförbundet publicerat När det gäller behöriga lärare runt om i Sverige så saknas det ganska många. Statistik från Skolverket visar att det endast är 80 procent av alla lärare som är behöriga att undervisa i skolan och har lärarexamen. Var tredje lärare som har lärarexamen som undervisar i ämnen som det inte är behöriga till Fler nior behöriga till gymnasiet efter covid-termin Inte oväntat hög säger Christian Lundahl, betygsforskare och professor vid Universitetet i Örebro, om betygsökningen. Betyg Skolverkets färska statistik visar att andelen elever som är behöriga till gymnasiet ökar - och allra mest bland pojkar Skolverkets statistik visar samtidigt att antalet grundskoleelever fortsätter att växa. Svårigheten att locka behöriga lärare till kommunen gör sig allt mer påmind

Unika siffror: Så mycket ökar lärarbristen Skolvärlde

Statistiken från Skolverket, som Lärarförbundet nyligen presenterade, visade att andelen behöriga lärare i landets grundskolor fortsätter att minska och rikssnittet ligger nu på 70,5 procent Det handlar inte på något sätt om att förbättra statistik, utan det är ett ärligt försök att försöka få fler behöriga lärare. Enligt henne ska titeln grundskolepedagog ges till de obehöriga lärare som parallellt med jobbet i klassrummet också jobbar för att skaffa sig lärarbehörighet

Det visar ny statistik från Skolverket som Lärarförbundet lägger fram. Samtidigt visar en rapport från fackförbundet att många obehöriga relativt snabbt kan bli behöriga. I oktober 2019 hade motsvarande 70 procent av lärarna i grundskolan på Gotland lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne Det visar ny statistik från Skolverket. - Det är inte alls bra. Vår kommun, Andelen behöriga lärare i Eskilstuna låg på ungefär samma nivå som året innan. I hela landet ligger lärarbehörigheten på 70,5 procent, vilket är en försämring med nästan en procentenhet jämfört med året innan Flera skolor i Strömsunds kommun har få behöriga lärare. Det visar statistik från Skolverket som Sveriges Radio har tagit del av. På Frostviksskolan i.

Fortsatt brist på lärare - Statistiska Centralbyrå

 1. Vaxholms stad går emot trenden och ligger nu över snittet i riket när det gäller andelen behöriga lärare i skolan
 2. skar. I Skolverkets PM framkommer även att andelen behöriga lärare har
 3. Statistiken visar att antal år i svensk skola påverkar behörigheten. Lägst behörighet har den grupp av elever som invandrat till Sverige under årskurs 6-9, andelen behöriga i denna grupp.
 4. Bestämmelserna i skollagen har kompletterats flera gånger sedan lagen infördes. SKR har tagit fram frågor och svar om hur den förändrade skollagen ska tillämpas när det gäller de skärpta behörighetsreglerna och införandet av legitimation för lärare och förskollärare
 5. Skolverkets statistik över behöriga lärare visar att grundskolefriskolor i snitt har 62,5 procent behöriga lärare, jämfört med kommunala grundskolors 71,2 procent. Men det är inte bara den svenska behörigheten som räknas in i statistiken utan även utländsk behörighet

Video: Vad har lärare för lön? - ny statistik 2020 Lärare

Fler behöriga lärare men bristen fortsatt stor tor, aug 27, 2015 09:00 CET. Andelen behöriga lärare i grundskolan och gymnasieskolan har ökat med drygt nio procentenheter sedan i februari. Trots det är fortfarande mer än var femte lärare obehörig. Det visar Skolverkets nya statistik som också går att bryta ner på lokal nivå Andelen behöriga grundskolelärare fortsätter att sjunka i Sigtuna kommun. Det visar statistik från Skolverket som Lärarförbundet har tagit fram.</p> Allt färre behöriga lärare i Sigtun Antalet behöriga lärare i grundskolan fortsätter att backa något i hela landet, enligt skolverkets nya statistik för 2017. Och backar gör det även i delar av Sörmland

Statistik: Ämnena där flest lärare fattas Skolvärlde

Hur stor andel av lärarna som är behöriga inför hösten kan han inte svara på. Enligt Skolverkets statistik hade Svalövs kommun 73,6 procent legitimerade lärare i grundskolan i oktober 2018. Skolverkets statistik visar också att andelen behöriga lärare i grundskolan inte ökar. - Det är mycket negativa siffror som kommer, att behörigheten bland lärarna inte stiger Vilhelmina på tredje plats. Vadstena på andra. Och i topp, som Sveriges bästa skolkommun, är Övertorneå, enligt Lärarförbundets rankning Fler behöriga lärare Den slår också igenom i den nationella statistiken. Eda kommun har under året ökat antal lärare som är behöriga i minst ett ämne från 66 procent till 70 procent. Trenden i riket som helhet är den motsatta, där minskar antalet behöriga lärare

Liten ökning av behöriga gymnasielärare i länet | SVT Nyheter

I höst får Alliansens krav på lärarlegitimation fullt genomslag. Sedan den första juli får endast de med en lärarutbildning självständigt sätta betyg. Sedan tidigare är det endast dessa lärare som kan tillsvidareanställas. I detta briefing paper finner vi inga indikationer på att skolor med en hög andel behöriga lärare uppvisar bättre resultat På Thorén Framtid i Älmhult var endast en av elva heltidsanställda lärare behöriga under läsåret 19/20, enligt statistik från Skolverket. Det är bland.

Utbilda bort lärarbristen? Glöm det! | Tidningengrundskolan

Förra terminen var andelen behöriga lärare knappt 65 procent, enligt Skolverkets statistik. Höstterminens siffror är inte klara - men på Vammarskolan har man fler behöriga lärare än. Den statistik som vi får från Skolverket är uppdelad i olika skolenheter. Vi har dock valt att slå samman och visa den samlade statistiken för respektive skola på ett och samma ställe då vi anser att det gör det mer lättöverskådligt för elever, föräldrar och lärare Våra lärare är inte mindre behöriga för att de är internationellt utbildade och examinerade. 85 procent av IES lärare är behöriga vilket kan jämföras med den nationella siffran på 78.

Storfors kommun har flest behöriga lärare i Sveriges kommunala skolor även i år. 90,4 procent av lärarna har behörighet i minst ett ämne att jämföra med medelvärdet i Sverige på 71,2 procent. - Det är väldigt roligt att vi fortsätter att ligga på en hög nivå och det handlar om att vi måste fortsätta arbetet att vara en attraktiv arbetsgivare - varje dag året runt, säger. 100 procent behöriga lärare. En skola sticker ut i statistiken över Halmstad. Nystartade Realgymnasiet med naturbruksutbildningar har bara behöriga lärare. Det är dock värt att tillägga att skolan som precis dragit igång sin verksamhet bara har elever i årskurs ett och totalt fem lärare

Danderyd har överlägset flest andel behöriga lärare. Över 80 procent av de heltidsanställda lärarna har legitimation och behörighet i minst ett ämne. Det visar statistik från Skolverket för läsåret 2018-2019. Därefter följer ett flertal kommuner som har omkring 70 procent behöriga lärare. Bland annat Nacka, Stockholm och Vaxholm Det gör att lärare som redan tidigare hade en lärarutbildning nu också har fått papper på det, och flyttas från obehöriga till behöriga i statistiken. Men fortfarande saknas en. Utöver det har vi sammanställt statistik om ämnet från Skolverket. Bland annat om andel elever som är födda i Sverige, andel behöriga lärare och betyg. Rebecca Björkhol

Färsk statistik från Skolverket visar att andelen behöriga lärare i grundskolan fortsätter att sjunka och ligger nu på 70,5 procent Många behöriga lärare = stor andel elever som klarar betygsspärren till gymnasiet? Nej, något sådant samband går inte att se i Skolverkets statistik Bostadsorten har blivit ännu viktigare för skolelevers chanser att bli undervisade av behöriga lärare. Gapet mellan de bästa och sämsta kommunerna har ökat sedan förra läsåret, visar. Kommunerna har redan nu möjlighet att ta ut statistik kring hur många lärare som är behöriga i vissa ämnen (SIRIS, Skolverket). De uppgifter som nu är publicerade baseras på de uppgifter huvudmännen lämnade i oktober 2013. När det gäller uppgifter frå

STATISTIK OM VÄLFÄRD, ARBETSMARKNAD, UTBILDNING OCH BEFOLKNING. CHEFREDAKTÖREN Större andel kvinnliga lärare i grundskolan Tre av fyra lärare är kvinnor. Äldre elever stressade av läxor Barn ger sin syn på skolarbetet. behöriga till gymnasieskolan En majoritet av lärarna på Åland är nu utbildade i Sverige. Av de behöriga lärarna inom åländsk utbildning har 46 procent utbildat sig i Finland, vilket är mindre än 2017 då andelen uppgick till 52 procent. Under samma period har andelen lärare som är utbildade i Sverige ökat från 46 till 51 procent

Växande skillnader i lärarbehörighet – Arbetet

Stora skillnader i lärarbehörighet mellan kommuner

 1. st ett ämne
 2. Lärare: Covid-19 frodas på våra skolor, och lärarna är kanonmat Publicerad tisdag, 10 november 2020, 22:09 av - Inskickat material. I ett brev till Lidköpingsnytt pekar en lärare på problem med smittskyddet i grundskolorna. Lidköpingsnytt återger brevet i sin helhet
 3. st bör, mätas

Lärarbristen är extrem - kommuner tvingas anlita

 1. 67 procent av NO-lärarna på gymnasiet i Jämtlands län saknar behörighet, visar ny statistik från Lärarförbundet. Länets gymnasieskolor har lägst andel behöriga NO-lärare - P4 Jämtland.
 2. Fler behöriga lärare men bristen fortsatt stor Pressmeddelande • Aug 27, 2015 09:15 CEST Andelen behöriga lärare i grundskolan och gymnasieskolan har ökat med drygt nio procentenheter sedan.
 3. Här hittar du de grundskolor i Sverige som har störst andel behöriga lärare. Grundskolor med störst andel behöriga lärare. Hitta din skola Sök bland alla förskolor, grundskolor och gymnasium Skolkollen är en tjänst som samlar statistik och information om alla Sveriges skolor på ett och samma ställe
 4. I fjol hade den sämsta kommunen 43 procent behöriga lärare och den bästa 90 procent. Nu löper alltså spannet från 37 till 91 procent. Alla lärare är medräknade, även de som arbetar i fristående skolor. Försämrad lärartäthet. Skolverkets statistik visar samtidigt att antalet grundskoleelever fortsätter att växa

Elever möter färre behöriga lärare. Högre löner, Andelen har på bara fem år minskat kraftigt, från åtta av tio, enligt Skolverkets statistik Andelen behöriga och legitimerade lärare i grundskolan sjunker. Utvecklingen går alltså åt fel hål, visar Skolverkets färska statistik. Men utbildningsministern ser ett starkt besked Andelen behöriga lärare minskar i skolan, enligt ny statistik från Skolverket. Så även i Ulricehamn. Ny lönestatistik för Lärarnas Riksförbund kommunalanställda medlemmar visar i snitt en lönehöjning på 2,6 procent i fjol. Det är den lägsta ökningen sedan 2012. Förbundets ordförande Åsa Fahlén menar att utvecklingen är oroande. - Vi ser tyvärr att den vikande trenden fortsätter. Kommunerna flaggar i många fall för att de brottas med dålig ekonomi, men utvecklingen går.

Med behöriga lärare avses andelen lärare som har lärarlegitimation och som är behöriga i minst ett av sina undervisningsämnen. Statistiken hämtas från skolornas huvudmän och har de inte redovisat några siffror finns de inte med i bildspelet Grundskolorna drabbas hårt av lärarbristen. I många kommuner saknas helt behöriga lärare i ett eller flera ämnen, det visar statistik från Skolverket. »Vi har i många år varnat för lärarbristen, men blivit beskyllda för att överdriva«, kommenterar Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand Andelen behöriga och legitimerade lärare i grundskolan sjunker. I fyra kommuner är nu mindre än hälften av lärarna obehöriga. Utvecklingen går alltså åt fel hål, visar Skolverkets. I en diskussion om Waldorfskolornas resultat på VoF:s forum försökte jag leta upp en del statistik. Vill man jämföra skolor och skolformer är inte betyg eller andel elever med gymnasiebehörighet s Det visar ny statistik från Skolverket som Lärarförbundet analyserat på kommun- och länsnivå över de senaste fem åren. Oxelösund har 72 % behöriga lärare och högst andel av de sörmländska kommunerna, som har 64 % i snitt. Oxelösund ligger även strax över medel för hela riket (70,5 procent behöriga lärare)

Lärarstatistik - SK

Ökningen kan förklaras med en högre andel behöriga lärare som söker sig till den kommunala grundskolan. Under perioden januari till mars 2020 kunde enbart 8 av 36 utannonserade tjänster inom grundskolan tillsättas med behörig personal. April till juli 2020 ökade antalet till att 13 av 29 tjänster kunde tillsättas med behörig personal Startsida Nyheter Andelen behöriga lärare i Skövde ökar något Andelen behöriga lärare i Skövde ökar något. 2019-03-12 Roderick Hristov Nyheter. Det visar ny statistik från Skolverket som Lärarförbundet i dag analyserar på kommun- och länsnivå över de senaste fem åren Det visar ny statistik från Skolverket som Lärarförbundet analyserat på kommun- och länsnivå över de senaste fem åren. - Det beror helt enkelt på att det goda ryktet om Storfors skola spridit sig. Vi har haft relativt lätt att rekrytera behöriga lärare och vi har också haft förmånen att få behålla våra behöriga lärare,. I Torsby kommun har andelen anhöriga lärare ökat rejält. Skillnaden mot grannkommunerna är markant. Jämfört med exempelvis Munkfors är andelen behöriga lärare hela 27 procentenheter högre

Behöriga lärare i din skola - SVT Nyhete

- Det är ofta lättare att rekrytera behöriga lärare inom samhällsorienterande ämnen och svenska. - När det gäller pensionsavgångar beror det på om medarbetare väljer att gå vid 65 års ålder eller senare. I statistiken är det åren efter 2023 som kan vara mer belastade av pensionsavgångar än just de närmaste åren Färre behöriga lärare i länets skolor Med en lärarbehörighet på 67 procent ligger Västmanlands län under snittet för hela landet. Det visar ny statistik från Skolverket som Lärarförbundet idag går ut med via ett pressmeddelande Lön Lärare, folkhögskola. 37 700 kr . Vad blir lönen Efter skatt? Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Lärare, folkhögskola inom gymnasielärare. * Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår. Löneprognos för 2020: ~38 600 k Andelen behöriga lärare i grundskolan minskar, visar färsk statistik. Skolverket beskriver läget som allvarligt. - Alla som har ett ansvar för lärarförsörjningen behöver samlas för att hitta lösningar, säger generaldirektör Peter Fredriksson

Så många behöriga lärare finns på din skola G

 1. Drygt 130 000 barn och ungdomar, eller 14 procent av grundskolans elever, går i en fristående skola. I de fristående skolorna är det mycket mer vanligt att lärare saknar legitimation i de ämnen de undervisar i. Kommunerna har i snitt 29 procent obehöriga lärare. De fristående har 47 procent, en skillnad på 18 procentenheter, visar Skolverket sta..
 2. Färre behöriga lärare och sämre villkor Den Wallenbergägda friskolekoncernen Academedia vill nu slopa behörighetskraven för SFI-lärare. En av de som reagerat på förslaget är Karin Sandwall, föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk och tidigare SFI-lärare
 3. Behöriga lärare, trygghet och språk på Gårdstensskolan. I podden Skolverkstan samtalar Sargon El Khouri och grundskoledirektör Bengt Randén om vad det innebär att leda en skola i ett område med utmaningar genom förändringar inom olika områden
 4. st ett ämne upp i Enköpings kommun förra året. Det visar ny statistik som Lärarförbundet sammanstält
 5. I Skolverkets senaste statistik, baserad på siffror från förra läsåret, så hade andelen behöriga lärare i den svenska grundskolan sjunkit till 70,5 procent. Göteborg låg, med 70 procent.
&quot;De stora skillnaderna är oroande&quot; | TTELA - Nyheter20-åriga Dorothea blev lärarvikarie direkt efter gymnasiet
 • Elektromagnetisk strålning spektrum.
 • Kairos technology.
 • Bokföra representation 2017 skatteverket.
 • Kleine tattoos motive.
 • Gratis symaskinsbroderier.
 • Apple support kontakt.
 • Kondomvaruhuset låt 2018.
 • Riktigt snygg rosenbåge.
 • Winamp forum.
 • Sifo förtroende myndigheter.
 • Piratradio båt.
 • Resolution sång.
 • Dockmormor se spraktraning clowntunga.
 • Aron ralston interview.
 • Familjesemester usa.
 • Fiddy ljuddämpare.
 • Nobelmuseet nya.
 • Schwedt einwohner 2017.
 • Fernando botero family.
 • Ström i pen ledaren.
 • Circumcision before and after.
 • Broby sanatorium.
 • Print papercut lu.
 • Zürich sehenswürdigkeiten top 10.
 • Aktuelle bilder schwäbisch gmünd.
 • Game of thrones tiere getötet.
 • Samlar tennisspelare atp.
 • Hyphenation word.
 • Fruktkross säljes.
 • Raben och sjögren kontakt.
 • Dewalt tigersåg.
 • Feral artifact forms.
 • Yoga dvd svenska.
 • Datingsite rijke mensen.
 • Encefalit meningit.
 • Svetsmässa 2017.
 • Dr oetker brownies backmischung.
 • Norrlandskusten tidtabell.
 • Godnatt alla djur flano.
 • Εικονες για χρονια πολλα για γιορτη.
 • Koh chang karta.