Home

Utgående kundfordringar

Inställningar - Förvalda konton – Fortnox Användarstöd

Bokför utgående kundfordringar (Kontantmetod) Om du har kontant-/bokslutsmetoden för momsredovisning, dvs du bokför endast dina kund- och leverantörsfakturor vid betalningstillfället, inte vid registreringstillfället, ska du trots detta boka upp en kundfordran och leverantörsskuld för de obetalda kund- och leverantörsfakturor i samband med bokslutet Kontering ska ske på konto 1531 (Statliga kundfordringar). Kontot styrs av vald kundgrupp i kundreskontran. Andra externa kundfordringar bokförs på konto 1511 (Kundfordringar). Utgående moms bokförs på konto 257* och intäkten konteras inom någon av nedanstående kontogrupper. 31 Intäkter enligt § 4 i avgiftsförordninge

Den utgående momsen kan vara 25 %, 12 %, 6 % eller 0 % av försäljningsvärdet eller 20 %, 10,71 %, 5,66 % eller 0 % av en kundfordran inklusive moms. En redovisningsenhet får inte reducera den utgående momsen när kundfordringar skrivs ned utan får först reducera utgående moms när kundförluster har blivit konstaterade Kundfordringar ska enligt Bokföringslagen (1999:1078) bokföras som omsättningstillgångar i bolagets balansräkning då de är av kortfristig natur. Den normala kredittiden som fakturor ställs ut på är 30 dagar och är därmed inte en långfristig skuld, då dessa generellt löper över ett år

På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor Konto 1519 Nedskrivning av kundfordringar krediteras och konto 6352 Befarade kundförluster på kundfordringar debiteras. Alternativt kan konto 6350 Förluster på kundfordringar användas. En kundförlust är konstaterad när kunden försatts i konkurs eller när säljarens gjort reella indrivningsförsök En befarad kundförlust redovisas som en nedskrivning av kundfordringar och en kostnad för befarade kundförluster. En redovisningsenhet får återjustera den utgående momsen för konstaterade kundförluster och det här görs genom att momsen avseende konstaterade kundförluster bokförs som ingående moms i kontogrupp 26

Bokför utgående kundfordringar (Kontantmetod) - Manual BL

 1. skar på kredit
 2. 1519 (Nedskrivning av kundfordringar) Kredit Beloppet som är osäker 6352 (Befarade förluster på kundfordringar) Debet Beloppet som är osäker. Bokning vid befarad kundförlust. När fordring går över som befarad kundförlust får även momsen skrivas av. 1510 (Kundfordringar) Kredit Summa Moms 26XX (Utgående moms) Debet Summa Mom
 3. ska utgående moms vid konstaterad kundförlust. Du kan endast
 4. Bokför utgående leverantörsskulder (kontantmetod) Om du har kontant-/bokslutsmetoden för momsredovisning, dvs du bokför endast dina kund- och leverantörsfakturor vid betalningstillfället och inte vid registreringstillfället, ska du trots detta boka upp kundfordringar och leverantörsskulder för de obetalda kund- och leverantörsfakturorna i samband med bokslutet
 5. Kredit: Återvunna kundfordringar Kredit: Utgående moms 25% sv När jag gör momskontroll varnas det för en avvikelse för momsbeloppet på den återvunna kundfordringen. Enligt vad jag förstår borde detta vara i sin ordning, men vill kontrollera med er ifall det är något jag inte tänkt på / skulle gjort annorlunda
 6. Begäran om kvittning skickas till Ekonomiavdelningen. Kvittning mellan konto 15110 Kundfordringar Svenska kunder och 54510 Konstaterad kundförlust tjänst, momskod 2, belopp exklusive moms. (Utgående moms bokas automatiskt). Exempel 2 Fakturan finns bokförd som osäker och har värdereglerats
 7. Kundfordringarna får dock inte tas upp till högre belopp än vad som på balansdagen kan förväntas komma att betalas. Har det fattats beslut om konkurs, ackord eller motsvarande efter balansdagen men före det förenklade årsbokslutet har upprättats ska fordran värderas med beaktande av detta beslut

1510 Kundfordringar. 100 000. 2610 Utgående moms 3010 Försäljning. 20 000 80 000. 2. 1930 Checkkonto. 95 000. 1510 Kundfordringar: 95 000. 3. 6064 Factoringavgifter. 5 000. 1510 Kundfordringar. 5 000: Belånade kundfordringar. Vid belåning av kundfordringar övertar factoringföretaget administrationen av kundfordringarna men vi har kvar. För utgående och inkommande fakturor gäller att de först förs in i bokföringen på det datum de är utställda eller inkomna - det vill säga på fakturadagen eller ankomstdagen. då fakturorna aldrig syns som kundfordringar eller leverantörsskulder i bokföringen

Ekonomihandboken: Kundfordringar och övriga fordringar

Bokföra kundfordran och kundfordringar (bokföring med exempel

 1. Kundfordringar. En kundfordran är en fordran som uppstår när ett säljande företag fakturerar en kund, dvs. att kunden är skyldig det säljande företaget pengar. Så fort fakturan är betald av köparen är fakturan upplöst. Se även osäkra kundfordringar
 2. 1510 Kundfordringar x 2611 Utgående moms x 6351 Konstaterad förlust på kundfordringar x Befarad kundförlust När du misstänker att en kund inte kan betala sin kundfordran, som förfallit till betalning, och du har skickat mer än ett krav eller överlämnat ärendet fö
 3. Vid årsskiftet ska även du som har kontantmetoden som bokföringsmetod göra en uppbokning av de kundfordringar och leverantörskulder som finns. Om du använder reskontrorna i programmet (kund- och leverantörsreskontra) kan programmet göra detta åt dig
 4. 2611 Utgående moms 19 200 3950 Återvunna, avskrivna, kundfordringar 76 800 Maxifilt AB har sålt trädgårdsfiltar till Uterum AB. Fakturan som skrivs ut och skickas den 21 juli 20x1 är på 320 000 kr inkl. moms 64 000 kr. 1510 Kundfordringar 320 000 3010 Försäljning 256 000 2611 Utgående moms 64 00
 5. Utgå från första siffran så vet du vad det handlar om Även om det kanske låter rörigt och onödigt komplicerat är det denna indelning i klasser som gör att det blir så mycket enklare. Den som känner till vad den första siffran innebär kan ofta hitta rätt konto utifrån det. Och de behöver inte alls vara så många som de fyrsiffriga talen ger sken av
 6. 1519 - Nedskrivning av kundfordringar: 10 000 : 1510 - Kundfordringar : 12 500: 6351 - Konstaterade kundförluster på kundfordringar: 10 000 : 6352 - Befarade kundförluster på kundfordringar : 10 000: 2611 - Utgående moms (byt ut om fakturan hade ett annat momskonto med annan procentsats) 2 50
 7. Observera dock att det finns en funktion under menyn aktivitet som heter bokför utgående kundfordringar (kontantmetoden). Om du kör denna rutin kommer programmet att boka upp alla obetalda kundfakturor du har över bokslutsdagen (t.ex. sista april 2014), kontot för kundfordringar debiteras, försäljningskonto/momskonto krediteras

1510/1515 Kundfordringar: 12 500 (kredit) 6352 Befarad kundförlust: 10 000 (kredit) 1519 Befarad kundförlust: 10 000 (debet) 6351 Konstaterad kundförlust: 10 000 (debet) 2610 Utgående moms: 2 500 (debet) I nästa artikel kommer vi gå igenom pågående arbeten, vilket kan vara en av de trixigaste frågorna för både bokslutsupprättaren. Välkommen till Björn Lundéns forum för frågor & svar! Här hittar du svar på dina frågor dygnet runt och året om - men du kan även skriva nya frågor till oss, samt bifoga filer, mm. Vi svarar dig varje vardag kl 09.30 - 16.00 På denna sida har vi samlat alla inlägg taggade med bokför utgående kundfordringar Det visar sig att kunden inte kommer att betala. Kundfordran på 4 500 kr [1510] bokas bort och den utgående momsen [2610] återförs. Den konstaterade kundförlusten [6351] blir 3 600 kr. Befarade kund förluster [6352] krediteras och kontot [1519], Nedskrivning av kundfordringar, debiteras med 3 600 kr så att kontona nollställs Kundfordringar. Utgående belopp från föregående år för Obetalda fakturor till kunder som kommer från fakturor som skapats i programmets fakturadel från årsbokslut för föregående år flyttas helt automatiskt med som ingångsvärde på kontot Obetalda fakturor till kunder för det nya året

Vad är Kundfordringar? Din Bokförin

Kundfordran måste också innehålla utgående moms eftersom det är denna som kunden ska betala. Bokföring. Enligt bokföringslagen ska kundfordringar ingå som omsättningstillgångar i balansräkningen. Det är också viktigt att notera att kundfordringar bokförs annorlunda, beroende på bokföringsmetod I det här fallet kan du använda konton Kundfordringar, Försäljning av varor och Utgående moms. När kunden sedan betalar fakturan används t.ex. kontona Kundfordringar och Affärskonto. I reskontrat för kundfordringar måste du även fylla i att kunden betalat och därmed stryka dennes skuld till dig Det finns förvalda konton för ett antal transaktionstyper i programmet, till exempel ingående och utgående moms, kundfordringar och leverantörsskulder. I inställningarna för förvalda konton har du möjlighet att ändra om du skulle vilja använda dig av något annat konto än det som är ifyllt från början

Kundförlust Rättslig vägledning Skatteverke

Momskontona (ingående och utgående moms) Börja med att köra ut momsrapport för månaden. Kontrollera rimligheten. Kontrollera särskilt omsättningen multiplicerad med aktuella momssatser. Tänk på att nedskrivning av kundfordringar eller försäljning av inventarier också kan påverka kontrollerna Ingående och utgående moms. Enkelt förklarat är utgående moms skatt du tar ut av dina kunder vid försäljning och betalar in till staten via Skatteverket. Ingående moms är skatt du betalat när du köpt in något till ditt företag och som du sedan får tillbaka från staten. Detta redovisar du till skatteverket via en momsdeklaration

Avdrag vid nedskrivning av kundfordringar Insigh

Skapar du ej dina kundfakturor i Bokio måste du själv se till att bokföra kundfordran på fakturadatum. Lägg till bokföringskonto 1510 - Kundfordringar som betalkonto (Inställningar → Betalkonton). Ladda upp fakturan och bokför som en inkomst, välj rätt bokföringsmall (eller flera bokföringsmallar) och sedan 1510 som betalkonto 1510 Kundfordringar: 100 000 - 2610 Utgående moms - 20 000 - - - 3010 Försäljning: 80 000: 20 000: 1930 Checkonto: 95 000 - 1510 Kundfordringar - 95 000: 6064 Factoringavgifter: 5000 - 1510 Kundfordringar - 500 Kundfordringar. Hur du gör med kundfordringar beror på vilken metod du använder: Faktureringsmetoden . Ta ut en lista på dina kundfordringar, det vill . säga en rapport över de kundfakturor som du väntar på att få betalt för. Kontrollera att listan/ rapporten (kundreskontran) stämmer med ba-lansrapportens utgående saldo på konto 151 Detta bokför jag då på konto 1510 kundfordringar och sätter vilket motkonto? Har hört att konto 3010 intäkter ska användas men den finns inte i mitt bokföringsprogram (mamut). Sätter momsen på konto 2611 utgående momsförsäljning 25%. Sedan när fakturan är betald så använder jag konto 1910 kassa och motkonto 1510 kundfordringar

Utgående moms [2610] ingår med 20%. Det blir 800 kr. Nettoförsäljningsbeloppet [3001] är alltså 3 200 kr. Även 25% på 3 200 kr blir 800 kr. Försäljning [3106] för 24 000 kr till Danmark. Fakturan ­bokas på kontot för kundfordringar [1510]. Du skriver köparens VAT-nummer på fakturan samt en hänvisning varför omsättningen. Utgå från kundens behov Efter den 10 februari finns inget saldo kvar på konto 1510 Kundfordringar eftersom du inte har någon fordran kvar. Mellan 10 januari och 10 februari har du en fordran på 1 200 kr och detta syns under perioden som ett debetsaldo på konto 1510 Kundfordringar Kundfordringar i utländsk valuta får enligt 4 kap. 13 § ÅRL värderas till balansdagens köpkurs. Enligt såväl K3 som K2 ska dock omvärdering till balansdagens kurs ske. Har företaget säkrat fordran med valutatermin ska redovisning ske till den säkrade kursen om företaget tillämpar säkringsredovisning enligt K3 kapitel 11 eller K2 Utgående moms. 1. Statsanslag. Kundfordringar inom staten regleras av Förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar, se vidare under avsnittet om Kundfakturor och inbetalningar. Om kunden inte betalar inom 30 dagar skickar Ekonomiavdelningen en påminnelse till kunden 3951 återvunna tidigare avskrivna kundfordringar. 6351 Konstaterade kundförluster 6352 Befarade kundförluster. Moms på kundförluster. Du får justera den utgående momsen (Konto 2611, 2621, 2631) vid en konstaterad kundförlust. Det får man inte göra när kundförlusten är befarad

Bokföra konstaterade och befarade kundförluster (bokföring

Kundfordringarna, 659 tusen euro, överstiger den övergripande väsentligheten som revisorn fastställt 38-faldigt och utgör 31 % av balansomslutningen. Revisorn har utgående från genomgången av kundfordringarnas åldersfördelning dragit slutsatsen att åtgärden gav en tillräcklig mängd för ändamålet lämpliga revisionsbevis Ditt momskonto heter 2610 Utgående moms 25%. Dina kundfordringar heter 1500 Kundfordringar. Du bara använder dessa nummer istället för i exempelet ovan. Andra momskonton som kan vara aktuella, beroende på vad ditt företag säljer: 2611 Utgående moms 25%; 2621 Utgående moms 12%; 2631 Utgående moms 6 Kontantmetoden i Enskild Näringsverksamhet. Kontantmetoden är en bokföringsmetod för den löpande bokföringen som är lite enklare och mer intuitiv än Faktureringsmetoden.Med Kontantmetoden bokför man inkomster när inbetalningen kommer in på bankkontot, och utgifter när man betalar.. När kan jag använda Kontantmetoden? I Enskild Firma med en omsättning < 3 miljoner per år Kundfordringar utgör normalt omsättningstillgångar eftersom de är kortfristiga. Den normala kredittiden för en kundfordran är 30 dagar. En kundfordran inkluderar utgående moms, eftersom den utgående momsen normalt ska betalas av kunden. Att bokföra kundfordringar 2611 - Utgående moms 25%: 2 500: 1510 - Kundfordringar: 12 500: När betalningen sedan erhålls från kunden den 24/10 bokas fordringskontot bort mot bankkontot. 24/10 - Betalningsdatum. Konto: Debet: Kredit: 1510 - Kundfordringar: 12 500: 1930 - Företagskonto

1510 Kundfordringar - Min wiki

Försäljning av varor och tjänster - utgående moms; Ingående moms. När företaget köper in en vara eller tjänst får man betala en ingående moms. Denna moms är ingen kostnad för företaget eftersom den fås tillbaka från staten. Kundfordringar: 147 500,00. 2 Utgående moms. 2.1 Då ska ni hantera utgående moms. 2.1.1 Förutsättningar för skattskyldighet> 2.1.2 Sälja varor och tjänster> Vid årsbokslut ska ni bokföra alla kundfordringar och leverantörsskulder som har fakturerats senast på brytdagen om affärshändelsen inträffade under det gamla räkenskapsåret Med dashboard Åldersanalys kundfordringar kan en ekonomichef granska kunder och identifiera aktuella och potentiella problem. Fakturarelaterade dokument och Utgående dokument för lokalisering som påverkar intäktskonto ingår också, t.ex. kreditnota, befriad utgående faktura, kunddebetnota,. De utgående likvida medlen från månad 1 blir ingående likvida medel för månad 2. Likvida medel är tillgångar som omedelbart kan omsättas i kontanta medel. I detta räknar man ofta även in kundfordringar om dessa kan säljas vidare, eftersom detta kan ge tillgång till likvida medel snabbt

Beräkningar i likviditet

Klicka sedan på knappen Sök och bocka för de belopp du vill stämma av. Längst ner i listan ser du en summering av de markerade posterna samt det utgående kontosaldot. Massavstämning. Innan du börjar med funktionen Stäm av konto, bör du göra en så kallad massavstämning för de eller det konto du vill stämma av Konstaterade kundförluster redovisas som en minskning av kundfordringar och den utgående momsen, samt en kostnad för konstaterade kundförluster. Du vill alltså bokföra en konstaterad kundförlust för att kunna reglera momsen och ta tillbaka den utgående moms som du redan betalat på den summa du fakturerat Bokföring innebär att föra anteckningar över affärstransaktioner och därmed redovisa sina ekonomiska händelser.Bokföringsnämnden har bestämt att alla näringsidkare måste bokföra och att detta skall utföras på samma standardiserade sätt. Så långt som det är möjligt ska bokföringen ske i datumordning. Enligt den svenska bokföringslagen måste varje affärshändelse kunna. IFRS 9 skiljer på affärsmodeller som utgår ifrån att kassaflöde uppstår genom försäljning (other business models), kassaflödena främst utgörs av tillgångens kontraktuella kassaflöden (hold to collect) eller en tredje affärsmodell som är en blandning av de två föregående (hold to collect and sell)

Bokföra kundförlust Boki

 1. Långfristiga kundfordringar Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 % Utgående moms import av varor, 25 % Utgående moms omvänd skattskyldighet, 12 % Utgående moms import av varor, 12 % Utgående moms omvänd skattskyldighet, 6 % Utgående moms import av varor, 6 % Momspliktiga inköp i Sverig
 2. Här gäller en enkel regel: utgå från resultaträkningen, Inom denna grupp är rörelserna vanliga och ofta stora för t ex varulager och kundfordringar. Det lönar sig därför ofta att följa dessa poster (se även 3.3 Analys av kapitalbindning ovan). Steg 3 - investeringar
 3. Att löpande mäta kundfordringarna är en förutsättning för att långsiktigt lyckas optimera kapitalbindningen. Vilka KPI:er och mätetal man ska använda varierar beror bland annat på bransch och företagets strategi. Ett övergripande KPI kan vara DSO (Days Sales Outstanding) eller kundfordringarna i procent av omsättningen

Årets förändring i reserv för osäkra kundfordringar 2010 2011; Ingående balans: 392: 465: Förvärv och avyttringar: 39: 77: Konstaterade förluster -81 -80: Återförda outnyttjade belopp -5 -77: Reservering för osäkra kundfordringar: 148: 150: Valutaeffekt -28: 2: Utgående balans: 465: 53 Företag Organisationsnummer Räkenskapsår Datum Handläggare Kontrollerad. Created Date: 12/12/2019 11:28:33 A

Sverige. Kundfordringar kan exempelvis vara kundväxlar, belånade fordringar, kontraktsfordringar eller förskott till leverantörer. Här redovisas också företagets eventuella kundfordringar med mera mot utländska koncernföretag, det vill säga moder-, dotter- och systerföretag med flera Ingående balans Förändring Utgående balans Bilaga nummer.. Faktura - Kundens namn eller referensnr datum/nr Konto Fordran exkl moms Moms Summa fordran Betaldag Momspålägg..% Kundfordringar Summa Anteckningar Bokslutsbilaga Kundfordringar-1510 25,00 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens innehåll. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om bokföring och redovisning för kommuner och regioner. Lagen är indelad i följande kapitel: - Inledande bestämmelser (1 kap.) - Ord och uttryck i lagen (2 kap. Årets förändring i reserv för osäkra kundfordringar 2009 2010; Ingående balans: 404: 392: Förvärv och avyttringar -1: 39: Konstaterade förluster -127 -81: Återförda outnyttjade belopp -30 -5: Reservering för osäkra kundfordringar: 166: 148: Valutaeffekt -20 -28: Utgående balans: 392: 46

Kundförluster - om kunden inte kan betala Skatteverke

Kundfordringar m.m. This information is not available in English. Now showing the Swedish version. Avstämningar kundfordringar m.m. Alla poster i balansräkningen måste stämmas av för att den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen skall visas med korrekta belopp När köparen ska redovisa den utgående skatten på grund av att denne är skattskyldig för inköpet enligt 1 kap. 2 § första stycket 2-4 e ML och tillämpar bokslutsmetoden ska den ingående skatten som avser inköpet redovisas för den redovisningsperiod under vilken den utgående skatten ska redovisas enligt 13 kap. 8 § ML (13 kap. 18 a § ML) Utgående moms redovisas vid försäljningen av kortet. Sälj eller belåna kundfordringar. För att få loss likvida medel kan kundfordringar säljas eller belånas. De som köper kundfordringar kallas ibland för factoringbolag och deras tjänster factoringtjänster Toggle navigation. Introduktion Förvaltningsberättelse Bolagsstyrnin

1510 Kundfordringar Utgående balans 30 000 1700 Interimsfordringar Utgående balans 6 000 1910 Kassa Utgående balans 12 000 1920 Plusgiro Utgående balans 84 000 1940 Bank Utgående balans 170 000 Det amorteras med rak amortering över 5 år. Ränta på 6 2010 Eget Kapital Utgående balans 185 87 1510 Kundfordringar: 6000: 2610 Utgående moms 25%: 1200: 3300 Försäljning tjänster Sverige: 4800: För att skapa en mall för denna typ av kundfaktura skriver du in en formel för varje kontorad. I detta exempel ska hela totalbeloppet på fakturan debiteras kontot för kundfordringar 15 Kundfordringar 27 151 Kundfordringar 27 159 Värdereglering av kundfordringar 27 16 Övriga kortfristiga fordringar 27 161 Fordringar hos anställda 28 164 2611 Utgående mervärdesskatt på försäljning inom Sverige, 25 % 37 2612 Utgående mervärdesskatt på egna uttag,. Kundfordringar (läst 1927 gånger) Skriv ut. 1 B. pete87p juli 03, 2013, 01:12:27 PM . Hej, Jag har såg en större diff på kundfordringarna i bokföringen jämfört med verkligheten. Debet 2610 Utgående moms Kredit 1510 kundfordringar Mvh, P Loggat Skriv ut; 1 T. SMF 2.0.

Bokför utgående leverantörsskulder - Manual BL Administratio

Återvunnen kundfordran ger avvikelse i momsrapport - Visma

2610 Utgående moms 27,50 3740 Öresutjämning 0,50 1510 Kundfordringar 137. Vill du veta mera om hur momsredovisning fungerar så har jag byggt en sida som heter Bokföra moms, skatter, utgifter och intäkter - Hem som har guider för hur man bokför moms, skattekontot, inkomster och utgifter Kundfordringar vet vi när dom ska betalas in, men vi vet ju inte när lagret kan säljas. Ibland ingår lagret ändå i beräkningarna, men en kombinationsbild att utgå från vid tolkningen kan vara enligt nedan för att bedöma den långsiktiga betalningsförmågan med hjälp av nyckeltalen för soliditet och räntetäckningsgrad

Fler exempel på tillgångskonton är bank, kundfordringar, maskiner och byggnader. Kontonumret är det nummer som bokföringskontot har tilldelats, till exempel [1910] (BAS-konto) för kassan. När du sorterar olika slags affärshändelser på olika konton bokför du i systematisk ordning, detta kallas också för huvudbokföring För kundfordringar som understiger 1000 kronor har Skatteverket av praktiska skäl lättat på kravet att man måste visa att köparen saknar betalningsförmåga. Det krävs dock att det gått 8 månader sedan fordran förföll till betalning och att betalningspåminnelse samt inkassokrav har skickats ut Du kan inte använda utgående betalningar här, och du kan inte stämma av bankkonton. Sidan Inbetalningsjournal där du kan manuellt bokföra kvitton till relevant redovisning, Andra aspekter av hanteringen av kundfordringar är att kräva in utestående saldon,.

1500-1559 eller 1580-1589 Kundfordringar: Summan skall stämma överens med summan av de skickade fakturor eller liknande, som inte betalts under året, men som bokförts under året. 2440-2449 Leverantörsskulde 15 Kundfordringar 1510 Kundfordringar 1511 Ingående Kundfordringar från tidigare ekonomisys 1512 Kundfordringar, KOB 1514 Hyresfordringar 2610 Utgående moms, 25% 2620 Utgående moms, 12% 2630 Utgående moms, 6% 2650 Redovisningskonto för moms 2660 Särskilda punktskatte Kredittid: 50% x 0 + 20% x 30 + 30% x 45 = 19,5 dagar (18''/360) x 19,5 = 975' UTGÅENDE KUNDFORDRINGAR EX: Ett företag fakturerar sina kunder enligt följande under årets fem första månader (inkl. moms): Januari Februari Mars April Maj 4.100 2.800 3.300 2.500 2800 I början av året hade företaget 1.700 i likvida medel och kundfordringar som uppgick till 2.400 Då ska kundfordringar och leverantörsskulder hänförliga till det gamla räkenskapsåret, där fakturor finns på brytdagen, tas upp i redovisningen för det gamla räkenskapsåret. Det innebär att utgående och ingående moms ska redovisas i räkenskapsårets sista period trots att fakturan egentligen anlände för sent

Vid bokslutet framkommer att den senaste räntebetalningen för banklånen gjordes per den sista oktober. För perioden november - december har företaget inte fått någon räntefaktura, men räntan för dessa två månader beräknas komma att uppgå till 5 300 kr Kundfordringar 550 500 Övriga omsättningstillgångar 275 180 S:A TILLGÅNGAR 6775 6580 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Aktiekapital 1000 1000 Reservfond 100 100 2610 Utgående moms 7690 Övriga personalkostnader 2640 Ingående moms 7820 Avskrivningar enligt plan på byggn

15 Kundfordringar, moms, förskott, och andra fordringar . 15100 Kundfordringar övriga . Bokas automatiskt när faktura ställs ut i Raindance. 15300 Kundfordringar statliga . 25512 Utgående moms 12% . 25525 Utgående moms 25% . Övrigt . 25811 Leverantörsskulder För kundfordringar respektive lånefordringar och andra fordringar var vid rapportperiodens slut koncentrationen av kredit­risker per geografiskt område och per kundsegment som följer. Utgående redovisat värde. 841. 1 161. Koncernens totalresultatrapporter Koncernens balansrapporte avser utgående balanser. Omsättningen avser totala rörelseintäkter. Avkastningsstruktur 4. Rörelsekapital - Visar hur rörelsekapital, likvida medel, kundfordringar, varulager och korta skulder har utvecklats i förhållande till omsättningen. Utvecklingen för dessa nyckeltal ger upplysning om hur kapitalbindningen är bundet i kundfordringar. Frågan är central för alla företag utanför kontantbranscherna. 1 BAS Nyckeltal Nyckeltal definieras på varierande sätt i olika sammanhang. I mina utbildningar utgår jag konsekvent från BAS Nyckeltal, så som d

Rapporter

Kundfordringar: Redovisning: Ekonomi: Insida

10-12-31 Utgående saldo 813,00 211,00 602,00 KONTO: 1510 Kundfordringar Ver Transdag Specifikation Debet Kredit Saldo 10-01-01 Ingående saldo 0,00 0,00 0,00 A9 10-01-09 Fler produkter säljs. 409,00 409,00 A11 10-01-11 Inbetalning från kund. 311,00 98,00 10-12-31 Utgående saldo 409,00 311,00 98,00 KONTO: 1910 Kass Nedan ges ett exempel på hur man går tillväga för att dela kundfordringar till flera olika rader i årsredovisningen: Vi har 2 598 144 på konto 1510. 750 000 kr av dessa ska delas till andra rader. 500 000 avser långfristig fordran på moderbolaget 200 000 avser kortfristig fordran på intresseföreta 1515 orsäkra kundfordringar 1519 nedskrivning av kundfordringar 2610 utgående moms 6351 konstaterade kundförluster 6352 Befarade kundförluster. Jag ser det som en konstaterade kundförlust och kört . kredit 128000kr på konto 1510 1515 vet ej 1519 debit 128000kr 2610 debit 32000 k c) Nollställ ingående- och utgående moms mot momsredovisning. d) Räkna fram resultatet och bokför det på 2099 och 8999 Konton Saldobalans Omföring Balansräkning Resultaträkning Nr Namn Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit 1510 Kundfordringar 28 100 1910 Kassa 3 10 Kundfordringarna redovisas inklusive moms varför omsättningen, för att få mera exakta siffror, bör räknas upp med momsen i de fall det rör sig om momspliktig försäljning. Kundfordringar i % av omsättningen = Kundfordringar / Omsättning. Varulager i % av omsättninge

Bokslutstablå: Konto : Saldobalans: Omföring: Balansrapport: Resultatrapport: Nr: Namn: Debet: Kredit: Debet: Kredit: Debet: Kredit: Debet: Kredit: 1110: Byggnader. Kundfordringar 10.000 Varuförsäljning 10.000 Denna affärshändelse har inte påverkat de likvida medlen, men däremot resultaträk- ningen. Resultatet har Ökning Utgående balans Kortfristiga skulder Minskning Ingående balans Utgående balans Ökning . 6 Investeringssektorn Den.

Skatteverkets ställningstagande 2008-06-19, Nedskrivning

Hur bokföra factoring, belånade fakturor och avgiften plus

Osäkra kundfordringar. Avdrag för osäkra kundfordringar medges då förlusten är slutlig, till exempel vid konkurs eller offentligt ackord. Är förlusten inte slutlig kan avdrag medges under förutsättning att en individuell prövning av fordran har gjorts samt att aktiva indrivningsåtgärder har vidtagits Kundfordringar och leverantörsskulder stäms av mot kundreskontran och leverantörsreskontran; Kassakontot stäms av genom räkning kontanta pengar; Saldot för banklån stäms av mot lånebesked; Utgående och ingående moms stäms av med försäljnings- och inköpssummor; Momsredovisningskontot stäms av mot inlämnade skattedeklaratione

Bokföring på resultatkonton - välkommen till ekonomilarareVad är en balansräkning? | Aktiewiki

Löpande bokföring - verksamt

Rapporter ur företagets redovisningOmvänd byggmoms – SpeedLedger Hjälpcenter

Om utgående balanser inte förs över automatiskt till nästa år (standard i moderna bokföringsprogram) (1515 Osäkra kundfordringar) 1910 Kassa (kontanter) 1930 Företagskonto (det belopp du har på kontot) 1940 (Placeringskonto) 2010 EK . 2350 Banklån . 2019 Resultatet. 8999 Resultatet FARs ORDLISTA SVENSK/ENGELSK ENGELSK/SVENSK på området ekonomi — redovisning — revision Föreningen Auktoriserade Revisorer FA sida johanssons maskindelar ab 556677-8899 räkenskapsår 2011-01-01 2011-12-31 period: 2011-01-01 2011-12-31 balansrapport årl utskrivet 2018-04-24 11:52 senast Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som bedrivit verksamhet de senaste räkenskapsåren. Årsredovisningen är upprättad enligt K2 - Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31 wallenstam, arsredovisnin

 • Stargate producer.
 • Annika norlin spelningar 2018.
 • Spelindustri sverige.
 • Kila synonym.
 • Stassi schroeder podcast.
 • Trägrind dubbel.
 • Iittala outlet örsundsbro.
 • Vad betyder marisk.
 • Ställplats stortorget norrköping.
 • Comviq problem.
 • Förlorare.
 • Leveranstid volvo xc60 2019.
 • Ronal der barbar fsk.
 • Vad är kallfront.
 • Sita suez.
 • Dagens sla.
 • Drottningen.
 • Posten åland öppettider.
 • Ktm cross 85cc.
 • Glasfiberpool med pooltak.
 • Vägtrafikflödeskarta.
 • Hit träning övningar.
 • Nfl london games 2017.
 • Vince mcmahon sr.
 • Cp1 palette höhe.
 • Delikatesser online.
 • Mühldorfer anzeiger stellenangebote.
 • E 132.
 • Power rangers wiki.
 • Mädchenhandel film.
 • Fall of the western roman empire year.
 • Hemmakväll varberg.
 • Butlerfinish dibond.
 • Skicklig musiker.
 • Gmu 23 år.
 • Växjö kommun evenemang.
 • Urank 2016.
 • Keyman consulting.
 • Tinyurl spindlar.
 • Georg grozer gehalt.
 • Gymnasium autism göteborg.