Home

Vattnets olika aggregationsformer

Kemi A - Aggregationsformer - Kursnave

 1. Aggregationsformer 1 De flesta ämnen man känner till kan anta de tre olika aggregationstillstånden fast, flytande och gas. Som exempel kan tas vatten: i fast form kallas vatten för is eller snö, i flytande form vatten och i gasform vattenånga
 2. Aggregationsformer. Ämnen förekommer i tre olika aggregationsformer: fast ämne, vätska eller gas.I alla ämnen befinner sig partiklarna ständigt i rörelse, och ju friare aggregationsform ett ämne har desto större ytor har partiklarna att röra sig på och partiklarna kan därför röra sig med en snabbare hastighet
 3. Dessa tillstånd kallas för aggregationsformer. Vid olika temperatur rör sig atomerna (eller molekylerna) Det mest kända exemplet är vatten, som smälter vid 0 grader och kokar vid 100 grader Celsius. På nästa bild kan du se vad det heter när ämnen byter form

Aggregationsformer - Grundämnen

 1. Aggregationsformer 1. De flesta ämnen man känner till kan anta de tre olika aggregationstillstånden fast, flytande och gas. Som exempel kan tas vatten: i fast form kallas vatten för is eller snö, i flytande form vatten och i gasform vattenånga
 2. Glykol Kylarvätska (glykol + vatten) Kvävgas Luft (kvävgas + syrgas + koldioxid etc.) Destillerat vatten Kranvatten (H 20 + järnjoner + Materia kan förekomma i olika Temperatur aggregationsformer Tid Fasta ämnet smälter a Vätskan kokar Gas (gasform/gasfas): Inga bindningar mellan molekylerna. Långt avstånd mellan molekylerna
 3. Om vi hinner Bilduppgift gör en bild av vattnets tre aggregationsformer de fyra elementen jord, luft, eld och vatten (idéhistoria) vatten under olika årstider; bilduppgift att rita vattenmolekyler, eller klippa ut cirklar i färgat papper och sätta ihop till molekyler
 4. Många ämnen kan åtrfinnas i olika stadier aggregationsformer. Typexempel kan vara det vanligaste ämnent i vår miljö - vatten. Kan finnas i form av fast form = Is, kan bära mer än en människas tyngd. Kan finnas i flytande form = Vätska, böljande efter omgivningens påverkan,.
 5. I den här artikeln ska vi se hur det är möjligt att få ett ämne att gå över från en aggregationsform till en annan. Detta kallas för fasövergångar.Innan du läser vidare kan det vara bra att ha koll på det som gås igenom i artikeln om materiens tre former och rörelser på molekylnivå.. Smältning (fast fas till vätskefas
 6. Vattnets densitet. Vatten i fast form, alltså is, har lägre densitet än vatten i flytande form. Det är en väldigt sällsynt egenskap hos kemiska ämnen. På vintern fryser sjöar uppifrån och ner. Isen lägger sig ovanpå vattnet och inte nere vid botten. Detta är en förutsättning för att organismer ska överleva vintern

Aggregationsformer - Ugglans Fysi

Kemi A - Aggregationsformer

Kemisk bakgrund. Våra tre aggregationsformer Ämnen kan ha tre olika aggregationsformer: fast, flytande och gasform.Då ett ämne övergår från en aggregationsform till en annan ändras dess volym medan massan är oförändrad.. Ett bra exempel när man pratar om aggregationsformer i skolan är vatten.Det är det enda ämne i vår vardag som naturligt förekommer i dessa tre former vatten. vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H 2 O. I naturligt vatten finns även molekyler av tungt vatten; se deuterium och tritium.Vatten kan förekomma i fast form (is), flytande form och gasform (vattenånga)

 1. - Materiens egenskaper: aggregationsformer. - Vattnets egenskaper och vattenmolekylens kretslopp. Uppgifter och experiment att jobba vidare med: Undersök vattnets olika former Vatten i fast form: Fyll en plastflaska med två tredjedelar vatten. Sätt en markering på vattenlinjen. Frys vattnet
 2. Aggregationsformer 3 . Som framgår av figurerna så är partiklarnas rörelsefrihet starkt begränsad i det fasta och flytande tillståndet. Det måste För koloxid sker detta vid -192°C och hos vatten vid 100°C. Dessa krafter kallas intermolekylära krafter. Mer.
 3. Vi har nu undersökt vattnets tre olika faser och pratat mycket om på vilka sätt vattnet tar sig mellan de olika faserna. Vi har sett film, skrivit och diskuterat. Jag känner att eleverna behärskar detta bra och ville nu hitta ett sätt för dem att sammanfatta och visa mig vad de kan

Vattnets former - Enköpings kommu

Lek: Vattnets aggregationsformer Eleverna delas in i tre grupper. En grupp gestaltar fast form, en flytande form och en gasform. Grupperna kan senare byta aggregationsform som de gestaltar. Börja med att flytande form får visa vattnets aggregationsform i flytande form Tema aggregationsformer Förra veckan var vi ute och hade stormkökskola. Vi passade också på att titta på vattnets olika aggregationsformer, is, flytande, gasform och kondensering. Upplagd av Ringsbergskolan kl. 03:26. Skicka med e-post BlogThis! Dela på Twitter Dela på Facebook Dela på Pinterest Ett experiment om vattnets olika former, från arbetsområdet Vatten, på Malmö delar, Malmö stads lärplattform Om detta vatten fördelades lika mellan alla människor i världen skulle det finnas så mycket att varje människa kunde förbruka 20 000 liter vatten om dagen. 20 000 liter vatten låter mycket, men då måste man komma ihåg att mycket av det vatten som finns tillgängligt används i olika processer Vattnets kretslopp är nära knutet till näringsämnenas kretslopp, därför brukar det kallas för det dubbla kretsloppet. Vattnets kretslopp. Vattnet finns överallt omkring oss, illustrerat till höger på bilden ovan. Vattnet faller ned som nederbörd, regn eller snö, och rinner ut i sjöar och hav eller ner genom jorden till grundvattnet

Kemi A/Aggregationsformerna - Wikibook

Kemi (arabiska: كيمياء latin: chem (kēme), ordets etymologi är dock omtvistad) är en naturvetenskap som studerar materia, och dess sammansättning, uppträdande, struktur och egenskaper, såväl som de ändringar den genomgår vid kemiska reaktioner. [1] Kemin undersöker olika typer av atomer, joner, molekyler, kristaller och andra tillstånd av materia, antingen för sig eller i. Vatten är en på jorden allmänt förekommande kemisk förening, bestående av väte och syre, som är nödvändig för allt känt liv. [1] Det vetenskapliga namnet är divätemonoxid eller diväteoxid.Det latinska namnet aqua används ofta i bland annat innehållsförteckningar till kemiska och kosmetiska produkter. [2]Till vardags menar man med vatten bara dess flytande. H2O - vattnets former. Avsnitt 1 · 14 min. Vattenmannen hittar en isbit som han lägger i en kastrull för att smälta. Vips har den försvunnit! Dessutom är glaset på dykarhjälmen immigt. Hur gick det till? För att ta reda på mer om vattenmolekyler tar sig Vattenmannen och Speed upp till ytan och träffar Karin Eklöf på Uppsala. Vattnets olika faser och övergångarna däremellan är oerhört viktiga för vädret och klimatet. Vid de temperaturer som råder på jorden förekommer vatten i fast, flytande och gasfas. Växlingarna dem emellan ger upphov till för vädret betydelsefulla f.. Vatten Mål: Jag kan förklara vattnets olika former. Film: Vattenmannen och Speed. Fysik och kemiboken: sid 18-19 (aggregationsformer) Fast form. Flytande form. Gas. Upplagd av fröken Linda kl. 01:59. Skicka med e-post BlogThis! Dela på Twitter Dela på Facebook Dela på Pinterest

Barnen häller i vatten i olika kärl (glas, glasburk, skål och plastflaska). Då ser barnen att vattnet i flytande form antar de olika former som kärlet har (plastflaskform, skålens form o.s.v.) 3. Vattnet har normalt ingen lukt. Barnen luktar på rent vatten. De har olika uppgifter (som man kan beskriva på olika sätt): skapare, återlösare och hjälpare. Gud agerar i våra liv och i skapelsen i dessa tre former, men alltid som en Gud. När vattnet finns i form av is, kan vi gå på det, i flytande form kan vi dricka det, och i gasform kan vi känna det inpå bara huden Läs mer om materia och aggregationsformer på https://ehinger.nu/undervisning/kurser/kemi-1/lektioner/introduktion/materia-aggregationsformer.html Övningsuppg..

Fasövergångar - Naturvetenskap

Dessa former kallas också aggregationsformer eller faser och är något vi ständigt stöter på i vardagen. Här är några fler exempel på materia i olika former. Vatten förekommer helt naturligt i tre olika former , eller aggregationstillstånd: som gas (ånga), som vätska (flytande) och i fast form (is) Under arbetet med vatten kommer ni under fem lektioner att lära om vattnets olika former fast, flytande och gas samt övergångarna mellan dem, det vill säga förångning, kondensering, smältning och stelning. Ni kommer också att lära om lösningar och blandningar och hur man kan separera deras beståndsdelarna genom avdunstning och. Vattnets aggregationsformer Uppläsning. Köp eller prova gratis Logga in Internet Explorer 8 og 9 oplever i øjeblikket problemer med at vise opgaverne korrekt. Man kan derfor ikke tilgå opgavesæt med disse versioner og vi.

Vattnets egenskaper - Ugglans Kem

Vattnets kretslopp Läs: Vattnets väg - Vattnets kretslopp (sida 1) Om Vattnets kretslopp under Fakta om vatten också runt i burken och växlar mellan de olika formerna. Växterna andas koldioxid och gör om det till syre. Bakterier och jättesmå djur som finns i jorden gör precis tvärtom, de gör o Vattnets olika former - språkutvecklande arbete med ett känt innehåll. Våra nyanlända elever i förberedelseklass (åk 6-9) får undervisning i kemi, fysik och biologi av en NO-lärare. Detta borde såklart vara en självklarhet men jag vet att så inte alltid är fallet för nyanlända elever Under slutet på förra veckan och i början på den här veckan gestaltade vi vattnets tre aggregationsformer: fast-, flytande- och gasform. Här visar 4b vatten i fast form: (Fler bilder finns under fliken: Bilder - Vatten.) Vi lärde oss även mer om ytspänning, kondensation, imma och dimma genom att se på filmklipp, utföra enkla experiment och genom att skriva och rita Vatten förekommer helt naturligt i tre olika former, eller aggregationstillstånd: som gas (ånga), som vätska (flytande) och i fast form (is). När vatten fryser till is tar det mer plats. Det beror på att vattenmolekylerna då bildar ett regelbundet mönster, det vill säga en kristall, där det finns tomrum mellan molekylerna

Hur bildas molnen? Varför regnar det? Vart tar regnvattnet vägen? Vad är ett kretslopp? Svaren på frågorna får du i Trimaranens fantastiska animerade film (1:43 min) om vattnets kretslopp Där rinner vattnet vidare till hav, sjöar och vattendrag eller tas tillvara av växter och djur. En del vatten sipprar även ner genom markens olika lager och bildar grundvatten. Så småningom, ibland omedelbart, ibland efter flera tusen år, kommer vattnet åter att med solens hjälp avdunsta till atmosfären och hela processen börjar om igen - kretsloppet är slutet De olika smakerna beror på var vattnet kommer ifrån och hur det har behandlats innan det tappas ur vattenkranen. I bästa fall kommer det från ett grundvattenmagasin som håller hög vattenkvalitet. Om vattnet är riktigt bra kan det distribueras utan någon behandling alls Spela spel, ta en quiz och öva kemi. Välj bland 33 roliga och gratis spel i detta skolämne som passar både hemma och i skolan

Elin funderar över hur vatten kan se olika ut beroende på temperatur. För att få veta hur vattenmolekyler beter sig när det blir varmare eller kallare besöker vi en skidbacke där sjövatten förvandlas till snö. Och så får vi veta mer om ytspänning - det som gör att vissa insekter kan springa på vattenytan. Elin Fondin undrar och NO-pedagogen Hans Persson svarar Vatten och bensin är två olika slags lösningsmedel. Ibland löser vätskan bara lite av det fasta ämnet. Då kallas den för ett dåligt lösningsmedel för ämnet. Annars är den ett bra lösningsmedel för det ämnet. Ingen vätska löser alla ämnen Viktigt, att förstå är att KH värdet direkt påverkar vattnets pH och CO2 halt som är viktigt för speciellt växterna. KH värdet har en tendens att sjunka i varmt vatten när den biologiska processen är hög och binder olika karbonater i vattnet. Om KH värdet sjunker under 4° börjar en del fiskar och växter att må dåligt Vi pratar om betydelsen av vattnets olika faser har för kretsloppet. Vad är väder orden för de olika faserna? Som t.ex. töa, smälta, frost, moln, dimma, regna, snöa, snömodd, skare, frysa. Eleverna får en stencil på en termometer där de får rita in is, vatten gas och de olika övergångarna. Leken: om vattnets faser och övergånga Vatten har förutom sina olika aggregationsformer och andra variabler också en plasmaform som redovisas i forskning utförd av Gerald H. Pollock. Han har kommit fram till en teori om hur till exempel molnens form bildas i avgränsningsområden som han kallar exclusion zones, EZ

Vatten - Wikiskol

 1. Syftet med detta examensarbete är att beskriva barns uppfattning och språkliga förändringar när de får undersöka vattnets faser. Examensarbetet utgår ifrån det sociokulturella perspektivet tillsamm.
 2. Alla steg i vattnets kretslopp. Det finns flera olika steg i kretsloppet för vattnet där det förslyttas eller övergår till en annan fas. Det går att dela in vattnets kretslopp i följande 12 faser. Avdunstning är vatten som övergår från vätska till gas d.v.s. vattenånga
 3. Allting började med ett experiment. Utan experiment och tester hade vi inte haft alla hjälpmedel och verktyg såsom datorer och andra tekniska innovationer som vi har idag. På 1600-talet satt Isaac Newton under ett träd, fick ett äpple i huvudet och skrek Heureka!. Äpplet som ramlade i hans huvud gav [

Pedagogisk planering i Skolbanken: Vatten i olika forme

Konkret och kreativ NO-undervisning med Hans Persson. Mängder av tips och idéer! Kolla de uppmärksammade böckerna. Boka föreläsningar och studiedagar Vi kommer att göra olika labbar och experiment med vatten, snö och is. Vi ska dramatisera vattendroppars rörelser på olika platser och i olika stadier i kretsloppet tillsammans i klassrummet. Vi kommer att se på film från ne.se. Vi kommer att ställa hypoteser, göra antaganden och dokumentera resultaten av olika experiment Vatten är inte en vätska - utan två olika Uppdaterad 24 december 2017 Publicerad 23 december 2017 Alla ämnen på jorden uppför sig på ett visst sätt när temperatur och tryck ändras Blänkande, porlande, glittrande lockar vattnet i bäckar, pölar, hinkar och kranar. Teknik, naturvetenskap, matematik, språk, skapande det finns ingen ände på områden där vatten finns med och kan användas för att leka och lära. Här har vi samlat aktiviteter, inspirerande reportage och viktiga fakta för dig som vill arbeta vidare med vatten tillsammans med barnen Vattnets kretslopp När det regnar är det egentligen samma gamla vattendroppar som faller på oss, som föll på dinosaurierna för miljoner år sedan! Så hur går det egentligen till? Möt professor Lunatus när han på ett tydligt och pedagogiskt sätt förklarar hur vattnets kretslopp fungerar

Vattnets kretslopp. För betyget E skall du beskriv vattnets globala kretslopp och även förklara innebörden av olika typer av vatten och den betydelse den har för oss. För högre betyg skall du även förklara uppkomsten av nederbörd och hur det kommer sig att västra Götaland har mer nederbörd än östra Götaland. OBS Vatten och andra släckmedel Författare Stefan Särdqvist Redaktör Anna-Lena Göransson Foto, Olika tidsskalor 11, Avskiljning 12 Val av släckmedel 14 Optimering av släckmedelspåföringen 18, Släckinsatsens delar 21, Släckinsatsens planering 22, Kvitto på insatsen 2 kenhet för vatten och utforskande av vattens olika faser väljer jag att inleda med frågor kring barns relationer till vatten och låter frågorna sedan smalna av mot slutet av intervjun. Jag vill få en inblick i hur vattnets fasomvandlingar lyfts och arbetas med i förskolan samt att fråge Hårt eller mjukt vatten, vad ger det? Mjukt vatten är bättre för miljön än hårt vatten. Hårdare vatten kan dessutom orsaka kalkutfällningar på till exempel diskbänken och i vattenkokaren. Ett mjukare vatten innebär att det går åt mindre disk- och tvättmedel (om du följer anvisningarna på förpackningarna)

Fast, flytande och gas - läromedel i kemi åk 7,8,

Här är en översiktlig guide för jordarters olika egenskaper. Sandjordar. 1. Sandjordar. Sandjordar är ofta torra, näringsfattiga och dräneringen är snabb. De har liten (eller ingen) förmåga att transportera vatten till växterna från djupare lager genom kapillär transport Folkhälsomyndigheten redogör för vad forskningen säger om hur länge viruset kan överleva på mobiltelefoner och kläder Foder och vatten för grisar Varje dag ska du ge dina grisar foder av god kvalitet och lämplig struktur. Fodergivan ska garantera att dina grisar får tillräcklig, allsidig och välbalanserad näring

Vatten i tre aggregationstillstånd Labbrapport

Allt det vi människor får gratis från naturen kallas ekosystemtjänster. Det kallas ekosystemtjänster för att de är beroende av naturens ekosystem. Ett ekosystem är ett område i naturen, där alla delar jobbar tillsammans. Växter, djur, småkryp, vatten, maskar - alla delar är viktiga. Ett ekosystem kan till exempel vara ett korallrev, en skog eller området runt en stubbe Sedan 2014 driver hon podcasten Vattnet går, där hon samtalar med olika personer om att vänta och föda barn. Sedan 2008 driver hon också en populär blogg på Elle. Nina bor i Stockholm tillsammans med sin man och två barn. Gudrun Abascal har arbetat som barnmorska i över 45 år

 • Skydd.
 • Headset innebandydomare.
 • Madshus kontrollrem.
 • Späckhuggare i svenska vatten.
 • Add images to instagram from computer.
 • Vad ska man göra för att bli längre.
 • Läs sagor för dina barn motargument.
 • Obd2 bluetooth iphone.
 • Comviq problem.
 • Dagshoroskop oxen.
 • Långängens gård asplund.
 • Pfandhaus.
 • Golfhumor.
 • Skicka blombud stockholm.
 • Lagerhägg etna.
 • Vince mcmahon sr.
 • Cavaletti övningar.
 • Formel 1.
 • Ögonsmink kajal.
 • Plast i yttervägg badrum bkr.
 • Cochrane canada.
 • Egret eight.
 • 163 cherrie.
 • Genèvekonventionen angående skydd för civilpersoner under krigstid.
 • Utrota johannesört.
 • Socialstyrelsen blodgivning.
 • Bk virus.
 • Pigg webbkryss.
 • Gilmore girl 2018.
 • Kärnkraft vs vattenkraft.
 • Print papercut lu.
 • Missing dog halland.
 • Hatbrott definition.
 • Kolla din försäkring.
 • Batteri till cinderella.
 • Possessiva adjektiv.
 • Tre rabattkod 2017.
 • Eastenders sonia.
 • Migrationsverket rättsligt ställningstagande afghanistan.
 • Gratis e böcker deckare.
 • Jva shop taschen.